___ 1 - Riki Chosu
___ 2 - Tatsumi Fujinami
___ 3 - Shinya Hashimoto
___ 4 - Keiji Mutoh
___ 5 - Masahiro Chono
___ 6 - Masa Saitoh
___ 7 - Osamu Kido
___ 8 - Jushin Thunder Liger
___ 9 - Akira Nogami
___ 10 - Kensuke Sasaki
___ 11 - Power Warrior
___ 12 - Hiroshi Hase
___ 13 - El Samurai
___ 14 - Takayuki Iizuka
___ 15 - Hiroyoshi Tenzan
___ 16 - Osamu Nishimura
___ 17 - Satoshi Kojima
___ 18 - Koji Kanemoto
___ 19 - Shinjiro Ohtani
___ 20 - Manabu Nakanishi
___ 21 - Tadao Yasuda
___ 22 - Hiro Saitoh
___ 23 - Norio Honaga
___ 24 - Junji Hirata
___ 25 - Great Muta
___ 26 - Hidekazu Tanaka
___ 27 - Hawk Warrior (Road Warrior Hawk)
___ 28 - Animal Warrior (Road Warrior Animal)
___ 29 - Scott Norton
___ 30 - Rick Steiner
___ 31 - Scott Steiner
___ 32 - Wild Pegasus
___ 33 - Black Tiger
___ 34 - Sabu
___ 35 - Hayabusa
___ 36 - Katsutoshi Niiyama
___ 37 - Katsuji Ueda
___ 38 - Mach Hayato
___ 39 - Koji Nakagawa
___ 40 - Masato Tanaka
___ 41 - Tetsuhiro Kuroda
___ 42 - Gosaku Goshogawara
___ 43 - Mitsuhiro Matsunaga
___ 44 - W*Ing Kanemura
___ 45 - Hideki Hosaka
___ 46 - Hidoh
___ 47 - Mr. Pogo
___ 48 - Hisakatsu Chya
___ 49 - Ricky Fuji
___ 50 - Megumi Kudoh
___ 51 - Combat Toyoda
___ 52 - Shark Tsuchiya
___ 53 - Crusher Maedomari
___ 54 - Miwa Soto
___ 55 - Yukie Nabeno
___ 56 - Killer Iwami
___ 57 - Bad Nurse Nakamura
___ 58 - Yukari Ishikura
___ 59 - Kaori Nakayama
___ 60 - The Gladiator
___ 61 - Yukihide Ueno
___ 62 - Checklist No.1
___ 63 - Amigo Ultra
___ 64 - Damian
___ 65 - Dr. Hannable
___ 66 - Horrace Boulder
___ 67 - Super Leather
___ 68 - Akira Maeda
___ 69 - Mitsuya Nagai
___ 70 - Yoshihisa Yamamoto
___ 71 - Masayuki Naruse
___ 72 - Dick Vrij
___ 73 - Volk Han
___ 74 - Willy Williams
___ 75 - Tony Halme
___ 76 - Hanse Nyman
___ 77 - Willie Peeters
___ 78 - Herman Renting
___ 79 - Bitsaze Tariel
___ 80 - Bob Schreyer
___ 81 - The Great Sasuke
___ 82 - Hanzo Nakajima
___ 83 - Naohiro Hoshikawa
___ 84 - Masato Yakushija
___ 85 - Sato
___ 86 - Terry Boy
___ 87 - Shiryu
___ 88 - Super Delfin
___ 89 - Jinsei Shinzaki
___ 90 - Taka Michinoku
___ 91 - Gran Naniwa
___ 92 - Yone Genjin
___ 93 - The Monkeymagic
___ 94 - Kendo
___ 95 - Welinton Wilkins Jr.
___ 96 - Yoshiaki Fujiwara
___ 97 - Yuhki Ishikawa
___ 98 - Katsumi Usuda
___ 99 - Shoichi Funaki
___ 100 - Daisuke Ikeda
___ 101 - Don Arakawa
___ 102 - Tsubo Genjin
___ 103 - Minoru Tanaka
___ 104 - Takeshi Ono
___ 105 - Masakatsu Funaki
___ 106 - Minoru Suzuki
___ 107 - Yusuke Fuke
___ 108 - Yoshiki Takahashi
___ 109 - Ryushi Yanagisawa
___ 110 - Katsuomi Inagaki
___ 111 - Manabu Yamada
___ 112 - Wayne Shamrock
___ 113 - Frank Shamrock
___ 114 - Bas Rutten
___ 115 - Jason Delucia
___ 116 - Shoji Nakamaki
___ 117 - Takashi Okano
___ 118 - Hiroshi Ono
___ 119 - Terry Funk
___ 120 - Headhunter A
___ 121 - Headhunter B
___ 122 - Leather Face
___ 123 - Cactus Jack
___ 124 - Checklist No.2
___ 125 - Shiro Koshinaka
___ 126 - Kengo Kimura
___ 127 - Tatsutoshi Gotch
___ 128 - Akitoshi Saitoh
___ 129 - Kuniaki Kobayashi
___ 130 - Michiyoshi Ohara
___ 131 - Ryuma Go
___ 132 - Uchu-Majin Silver X
___ 133 - Bull Nakano
___ 134 - AkiraHokuto
___ 135 - Yumiko Hotta
___ 136 - Aja Kong
___ 137 - Toshiyo Yamada
___ 138 - Manami Toyota
___ 139 - Etsuko Mita
___ 140 - Mima Shimoda
___ 141 - Kyoko Inoue
___ 142 - Takako Inoue
___ 143 - Mariko Yoshida
___ 144 - Kaoru Itoh
___ 145 - Tomoko Watanabe
___ 146 - Sakie Hasegawa
___ 147 - Chaparrita Asari
___ 148 - Kumiko Maekawa
___ 149 - Rie Tamada
___ 150 - Yumi Fukawa
___ 151 - Jaguar Yokota
___ 152 - Lioness Aska
___ 153 - Bison Kimura
___ 154 - Little Frankie
___ 155 - Tomezo Tsunokane
___ 156 - Mr. Buttaman
___ 157 - Blizzard Yuki
___ 158 - Reggie Bennett
___ 159 - Reyna Jubuki
___ 160 - Dynamite Kansai
___ 161 - Devil Masami
___ 162 - Mayumi Ozaki
___ 163 - Plum Mariko
___ 164 - Cuty Suzuki
___ 165 - Hikari Fukuoka
___ 166 - Bolshoi Kid / Command Bolshoi
___ 167 - Sumiyo Toyama
___ 168 - Candy Okutsu
___ 169 - Fusayo Nohchi
___ 170 - Hiromi Yagi
___ 171 - Masatoshi Yamamoto
___ 172 - Rumi Kazama
___ 173 - Shinobu Kandori
___ 174 - Noriyo Tateno
___ 175 - Harley Saitoh
___ 176 - Eagle Sawai
___ 177 - Jeune Yukari
___ 178 - Miki Handa
___ 179 - Carol Midori
___ 180 - Kurenai Yasha
___ 181 - Michiko Nagashima
___ 182 - Mikiko Futagami
___ 183 - Mizuki Endoh
___ 184 - Michiko Ohmukai
___ 185 - Checklist No.3
TAG TEAM
___ 186 - Chohno & Tenzan
___ 187 - Hellraisers
___ 188 - Steiner Brothers
___ 189 - Heisei Kaiental
___ 190 - The Head Hunters
___ 191 - Kyoko Takako
___ 192 - Handa & Nagashima
NITUTA RETIREMENT COMMEMORATION
___ 193 - Atsushi Ohnita
___ 194 - Atsushi Ohnita
___ 195 - Atsushi Ohnita
___ 196 - Atsushi Ohnita
___ 197 - Atsushi Ohnita
___ 198 - Atsushi Ohnita
SHOOTING SKILL
___ 199 - Double Impact
___ 200 - Fisherman Bustar
___ 201 - Phoenix Splash
___ 202 - Delfin Clutch
___ 203 - Kin-Chan Jump
___ 204 - Choke Sleeper Hold
___ 205 - Jumping Neck-Breaker Drop
___ 206 - Die Hard Kansai
GREATEST WRESTLERS
___ 207 - Rikidozan
___ 208 - Rikidozan
___ 209 - Rikidozan
___ 210 - Rikidozan
___ 211 - Rikidozan
___ 212 - Rikidozan
PROOF OF KING
___ 213 - IWGP Heavyweight Champion
___ 214 - Worldwide Brassknuckles Champion
___ 215 - Rings Tournament Winning Laurel
___ 216 - King of Pancrasist Championship
___ 217 - WWWA World Single Championship
FAREWEL TO RING
___ 218 - Seiji Sakaguchi
___ 219 - Kantaro Hoshino
___ 220 - Kotetsu Yamamoto
___ 221 - Chris Dolman
___ 222 - Suzuka Minami
___ 223 - Leo Kitamura
RIVAL STORY
___ 224 - Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami
___ 225 - Akira Maeda vs Dick Vrij
___ 226 - Funaki vs Suzuki
___ 227 - The Great Sasuke vs Super Delfin
___ 228 - Akira Hokuto vs Aja Kong
LOGOGRAPHIC
___ 229 - New Japan Pro Wrestling
___ 230 - FMW
___ 231 - Rings
___ 232 - North Eastern Wrestling
___ 233 - Fujiwara Group
___ 234 - Pancrase
___ 235 - IWA Japan
___ 236 - Heisei Ishin-Gun
___ 237 - Go-Gundan
___ 238 - All Japan's Woman's Pro-Wrestling
___ 239 - JWP Woman's Professional Wrestling
___ 240 - LLPW Ladies Legend Pro-Wrestling
___ 241 - Checklist 4

UNKNOWN SUB-SET
___ SE01 - Keiji Mutoh
___ SE02 - Hayabusa
___ SE03 - Akira Maeda
___ SE04 - The Great Sasuke
___ SE05 - Yosiaki Fujiwara
___ SE06 - Masakatsu Funaki
___ SE07 - Shoji Nakamaki
___ SE08 - Shiro Koshinaka
___ SE09 - Ryuma Go
___ SE10 - Manami Toyota
___ SE11 - Dynamite Kansai
___ SE12 - Shinobu Kandori

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- Numbers or sub-sets listed as "Unknown" represent cards or sub-sets we are unable to translate.

- More information needed.
You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
1995 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers