NEW JAPAN PRO-WRESTLING
___ 1 -
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 - Kensuke Sasaki
___ 5 -
___ 6 -
___ 7 -
___ 8 -
___ 9 -
___ 10 -
___ 11 -
___ 12 - Osamu Nishimura
___ 13 -
___ 14 -
___ 15 -
___ 16 -
___ 17 - Shinjiro Otani
___ 18 -
___ 19 - Tatsuhito Takaiwa
___ 20 -
___ 21 -
___ 22 -
___ 23 - Wataru Inoue
___ 24 -
___ 25 - Hiroshi Tanahashi
___ 26 -
___ 27 -
___ 28 -
___ 29 -
___ 30 - Hiro Saito
___ 31 - Masahiro Chono
___ 32 -
___ 33 -
___ 34 -
___ 35 -
___ 36 - Power Warrior
___ 37 - Brian Johnston
___ 38 -
___ 39 -
___ 40 -
___ 41 - H
___ 42 -
___ 43 -
___ 44 -
___ 45 -
___ 46 - Flying Kid Ichihara
___ 47 - Mammoth Sasaki
___ 48 - Naohiko Yamazaki
___ 49 -
___ 50 - Emi Motokawa
___ 51 -
___ 52 - Kintaro Kanemura
___ 53 -
___ 54 -
___ 55 -
___ 56 -
___ 57 - Azusa Kudo
___ 58 -
___ 59 -
___ 60 -
___ 61 -
___ 62 - Kiyoshi Tamura
___ 63 -
___ 64 - Tsuyoshi Kosaka
___ 65 -
___ 66 -
___ 67 - Hiromitsu
___ 68 - Yasuhito Namekawa
___ 69 -
___ 70 - Volk Han
___ 71 - Andrei Kopylou
___ 72 -
___ 73 - Christopher Haseman
___ 74 -
___ 75 -
___ 76 - Renato Babalu
___ 77 -
___ 78 -
___ 79 -
___ 80 -
___ 81 - Tiger Mask
___ 82 - Hanzo Nakajima
___ 83 -
___ 84 -
___ 85 -
___ 86 -
___ 87 - Nisemono Bijo Gundan
___ 88 - Yoshiaki Yatsu
___ 89 -
___ 90 -
___ 91 -
___ 92 -
___ 93 -
___ 94 - Takaku Fuke
___ 95 -
___ 96 -
___ 97 - Manabu Yamada
___ 98 - Kiuma Kunioku
___ 99 -
___ 100 - Takafumi Ito
___ 101 -
___ 102 - Kei Yamamiya
___ 103 -
___ 104 -
___ 105 -
___ 106 -
___ 107 -
___ 108 -
___ 109 -
___ 110 -
___ 111 - Hiroo Matsunaga
___ 112 - Hikaru Sato
___ 113 -
___ 114 -
___ 115 - Chris Lytle
___ 116 -
___ 117 -
___ 118 -
___ 119 -
___ 120 - Katsumi Hirano
___ 121 -
___ 122 -
___ 123 -
___ 124 –Yoshiya Yamashita
___ 125 -
___ 126 -
___ 127 -
___ 128 -
___ 129 -
___ 130 -
___ 131 -
___ 132 -
___ 133 - Ryuji Yamakawa
___ 134 - Shadow WX
___ 135 - The Winger
___ 136 -
___ 137 -
___ 138 -Kamikaze
___ 139 - Masayoshi Motegi
___ 140 - Shunme Matsuzaki
___ 141 -
___ 142 -
___ 143 -
___ 144 -
___ 145 -
___ 146 - Chihiro Nakano
___ 147 -
___ 148 -
___ 149 - Justice Pain
___ 150 -
___ 151 -
___ 152 -
___ 153 - The Masked Angel Rosette
___ 154 -
___ 155 -
___ 156 -
___ 157 - Takeshi Ono
___ 158 -
___ 159 -
___ 160 -
___ 161 - Ryuji Hijikata
___ 162 -
___ 163 -
___ 164 - Urban Ken
___ 165 -
___ 166 -
___ 167 -
___ 168 -Saito
___ 169 -
___ 170 -
___ 171 -
___ 172 -Taru
___ 173 -
___ 174 -
___ 175 -
___ 176 -
___ 177 - Masaaki Mochizuki
___ 178 -
___ 179 - Susumu Mochizuki
___ 180 - Takashi Okamura
___ 181 -
___ 182 -
___ 183 - Koichiro Kimura
___ 184 -
___ 185 -
___ 186 -
___ 187 - Nobuhiko Takada
___ 188 -
___ 189 - Kazushi Sakuraba
___ 190 - Daijiro Matsui
___ 191 -
___ 192 -
___ 193 - Kazunari Murakami
___ 194 -
___ 195 -
___ 196 - Ricky Maruin
___ 197 -
___ 198 - Super Delfin
___ 199 -
___ 200 -
___ 201 -
___ 202 –Yoshihito Sugamoto
___ 203 -
___ 204 -
___ 205 -
___ 206 -
___ 207 - Kuishinbo Kamen
___ 208 - Ultra Ace
___ 209 -
___ 210 -
___ 211 - Dick Togo
___ 212 -
___ 213 -
___ 214 - Policeme~N
___ 215 -
___ 216 - Mitsuharu Misawa
___ 217 -
___ 218 -
___ 219 -
___ 220 -
___ 221 -
___ 222 -
___ 223 -
___ 224 - Masao Inoue
___ 225 -
___ 226 - Rusher Kimura
___ 227 -
___ 228 -
___ 229 -
___ 230 -
___ 231 -
___ 232 -
___ 233 - Yoshinobu Kanemaru
___ 234 -
___ 235 -
___ 236 - Naomichi Marufuji
___ 237 -
___ 238 - Kenta Kobayashi
___ 239 - Yoshiaki Fujiwara
___ 240 -
___ 241 - Tarzan Goto
___ 242 - Masoa Orihara
___ 243 -
___ 244 -
___ 245 -
___ 246 -
___ 247 - Tigermask
___ 248 - Mr. Pogo
___ 249 -
___ 250 -
___ 251 -
___ 252 - Tatsuaki Nakano
___ 253 -
___ 254 - Masahito Kakihara
___ 255 - Mitsuya Nagai
___ 256 - Hiroyoshi Kotsubo
___ 257 -
___ 258 -
___ 259 -
___ 260 -
___ 261 -
___ 262 -
___ 263 - Yumiko Hotta
___ 264 - Manami Toyota
___ 265 -
___ 266 -
___ 267 - Kumiko Maekawa
___ 268 -
___ 269 -
___ 270 - Miho Wakizawa
___ 271 -
___ 272 -
___ 273 -
___ 274 -
___ 275 - Command Bolshoi
___ 276 -
___ 277 - You-You Ran
___ 278 - Kana Mizaki
___ 279 -
___ 280 -
___ 281 - Tsubasa Kuragaki
___ 282 -
___ 283 - Reggie Bennet
___ 284 -
___ 285 -
___ 286 -
___ 287 -
___ 288 -
___ 289 -
___ 290 - Mizuki Endo
___ 291 - Keiko Aono
___ 292 -
___ 293 - Miho Watabe
___ 294 - Aya Koyama
___ 295 - Chigusa Nagayo
___ 296 -
___ 297 - Toshiyo Yamada
___ 298 - Meiko Satomura
___ 299 - Sonoko Kato
___ 300 -
___ 301 -
___ 302 -
___ 303 -
___ 304 - Saika Takeuchi
___ 305 - Sachie Abe
___ 306 -
___ 307 -
___ 308 - Obacchi Iizuka
___ 309 - Hiroyo Muto
___ 310 -
___ 311 -
___ 312 - The Bloody
___ 313 -
___ 314 -
___ 315 - Kazuki
___ 316 -
___ 317 - Mariko Yoshida
___ 318 - Gami
___ 319 -
___ 320 -
___ 321 - Michiko Omukai
___ 322 -
___ 323 -
___ 324 -
___ 325 -
___ 326 - Rena Takase
___ 327 -
___ 328 -
___ 329 - Mary Apache
___ 330 - Faby Apache
___ 331 - Bionic J
___ 332 - Linda Star
___ 333 -
___ 334 -
___ 335 -
___ 336 -
___ 337 - Yoshiko Tamura
___ 338 - Tanny Mouse
___ 339 -
___ 340 -
___ 341 -
___ 342 -
___ 343 -
___ 344 - Dynamite Kansai
___ 345 -
___ 346 - Mima Shimoda
___ 347 - Etsuko Mita
___ 348 -
___ 349 -
___ 350 - Chikako Shiratori
___ 351 - Chaparrita Asari
___ 352 -
___ 353 -
___ 354 -
___ 355 - Tenzan & Kojima
___ 356 -
___ 357 - Hosaka & Sasaki
___ 358 -
___ 359 - Nakanishi & Takahashi
___ 360 - Crush 2000
___ 361 -
___ 362 -
___ 363 -
___ 364 -
___ 365 -
___ 366 - Crusher Maedomari
___ 367 -
___ 368 -
___ 369 -
___ 370 -
___ 371 - unknown
___ 372 -
___ 373 - unknown
___ 374 - unknown
___ 375 - unknown
___ 376 -
___ 377 -
___ 378 - unknown
CHECKLISTS
___ 379 - Checklist 1 of 6
___ 380 - Checklist 2 of 6
___ 381 - Checklist 3 of 6
___ 382 - Checklist 4 of 6
___ 383 - Checklist 5 of 6
___ 384 - Checklist 6 of 6

REVENGE OF WARRIOR
___ RW1 - Tokimitsu Ishizawa
___ RW2 -
___ RW3 - Yuki Kondo
___ RW4 -
___ RW5 - Kazushi Sakuraba
___ RW6 -
___ RW7 - Kazuyuki Fujita
___ RW8 - Yumiko Hotta
___ RW9 - Shinobu Kandori

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 -
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 -
___ 5 -
___ 6 -

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 -
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 -
___ 5 -
___ 6 -
___ 7 -
___ 8 -
___ 9 -
___ 10 -

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 -
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 -

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

- More information needed.
You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
2000 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers