___ 1 -
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 -
___ 5 -
___ 6 -
___ 7 -
___ 8 -
___ 9 -
___ 10 - Yuji Nagata
___ 11 -
___ 12 - Osamu Nishimura
___ 13 -
___ 14 - El Samurai
___ 15 - Minoru Tanaka
___ 16 -
___ 17 -
___ 18 - Black Cat
___ 19 - Shinya Makabe
___ 20 - Wataru Inoue
___ 21 - Katsuyori Shibata
___ 22 -
___ 23 - Kenzo Suzuki
___ 24 -
___ 25 - Keiji Muto
___ 26 - Masahiro Chono
___ 27 -
___ 28 -
___ 29 -
___ 30 - Tatsutoshi Goto
___ 31 - Michiyoshi Ohara
___ 32 - Akira
___ 33 -
___ 34 -
___ 35 -
___ 36 - Super J
___ 37 - Dr. Wagner Jr.
___ 38 -
___ 39 -
___ 40 -
___ 41 -
___ 42 -
___ 43 - Nobutaka Araya
___ 44 -
___ 45 - Masahito Kakihara
___ 46 -
___ 47 -
___ 48 - Steve Williams
___ 49 - Mike Barton
___ 50 - Johnny Smith
___ 51 -
___ 52 -
___ 53 - Jim Steel
___ 54 -
___ 55 -
___ 56 - Shoichi Arai
___ 57 -
___ 58 - Tetsuhiro Kuroda
___ 59 -
___ 60 - Ricky Fuji
___ 61 - Flyingkid Ichihara
___ 62 - Naohiko Yamazaki
___ 63 -
___ 64 -
___ 65 - Kodo Fuyuki
___ 66 -
___ 67 - Kintaro Kanemura
___ 68 -
___ 69 - Onryo
___ 70 - Shinjyukuzame
___ 71 - Chocoball Mukai
___ 72 -
___ 73 -
___ 74 -
___ 75 -
___ 76 -
___ 77 -
___ 78 -
___ 79 -
___ 80 -
___ 81 - Renato Babalu
___ 82 -
___ 83 -
___ 84 - Jinsei Shinzaki
___ 85 - Tigermask
___ 86 - Dick Togo
___ 87 -
___ 88 -
___ 89 - Chinnen Hokkai
___ 90 - Tsubogenjin
___ 91 - Pentagon Black
___ 92 -
___ 93 -
___ 94 - Tachihikari
___ 95 - Masahiko Kochi
___ 96 -
___ 97 -
___ 98 -
___ 99 - Yoshiki Takahashi
___ 100 -
___ 101 -
___ 102 -
___ 103 - Takafumi Ito
___ 104 -
___ 105 - Kei Yamaiya
___ 106 - Kosei Kubota
___ 107 -
___ 108 - Daisuke Ishii
___ 109 - Kengo
___ 110 -
___ 111 - Sanae Kikuta
___ 112 -
___ 113 - Hiroo Matsunaga
___ 114 -
___ 115 -
___ 116 -
___ 117 -
___ 118 -
___ 119 -
___ 120 -
___ 121 - Keizo Matsuda
___ 122 - Katsumi Hirano
___ 123 -
___ 124 - Takashi Sato
___ 125 - Takashi Uwano
___ 126 - Yuji Kito
___ 127 -
___ 128 -
___ 129 -
___ 130 - Great Kojika
___ 131 -
___ 132 - Ryuji Yamakawa
___ 133 - The Winger
___ 134 - Men’s Teio
___ 135 - Ryuji Ito
___ 136 -
___ 137 -
___ 138 -
___ 139 - Shunme Matsuzaki
___ 140 -
___ 141 -
___ 142 - Zandig
___ 143 -
___ 144 - Tadahiro Fujisaki
___ 145 - Jinkamen Pharaohn
___ 146 - Jack Geist
___ 147 -
___ 148 -
___ 149 - Takashi Ono
___ 150 -
___ 151 -
___ 152 -
___ 153 - Ikuto Hidaka
___ 154 - Junji.com
___ 155 -
___ 156 -
___ 157 -
___ 158 -
___ 159 - Saito
___ 160 -
___ 161 -
___ 162 - Ryo Saito
___ 163 -
___ 164 - Suwa
___ 165 -
___ 166 -
___ 167 -
___ 168 - Masaaki Mochizuki
___ 169 - Yasushi Kanda
___ 170 -
___ 171 - Chocoflake K-Ichi
___ 172 - Darkness Dragon
___ 173 - Sanshiro Takagi
___ 174 - Super Uchu Power
___ 175 -
___ 176 - Takashi Sasaki
___ 177 -
___ 178 -
___ 179 -
___ 180 -
___ 181 -
___ 182 -
___ 183 - Super Delfin
___ 184 - Takehiro Murahama
___ 185 -
___ 186 - Super Demekin
___ 187 -
___ 188 - Ebessan
___ 189 -
___ 190 - Kaijyu King Mandra
___ 191 - Kengo Takai
___ 192 - Shusaku Wada
___ 193 - Takashi Tachibana
___ 194 -
___ 195 - Policewo~men
___ 196 -
___ 197 -
___ 198 -
___ 199 -
___ 200 - Francoise
___ 201 -
___ 202 - Kenta Kobashi
___ 203 -
___ 204 -
___ 205 - Rusher Kimura
___ 206 - Mitsuo Momota
___ 207 -
___ 208 -
___ 209 -
___ 210 - Takao Omori
___ 211 - Yoshihiro Takayama
___ 212 -
___ 213 - Takuma Sano
___ 214 -
___ 215 - Jun Izumida
___ 216 - Tamon Hondo
___ 217 -
___ 218 - Kentaro Shiga
___ 219 -
___ 220 - Takeshi Morishima
___ 221 - Makoto Hashi
___ 222 -
___ 223 -
___ 224 -
___ 225 -
___ 226 - Masashi Aoyagi
___ 227 - Akitoshi Saito
___ 228 -
___ 229 - Yoji Anjo
___ 230 -
___ 231 -
___ 232 - Tatsuhito Takaiwa
___ 233 - Naohiro Hoshikawa
___ 234 -
___ 235 - Tadao Yasuda
___ 236 - Yoshiaki Fujiwara
___ 237 - Satoru Sayama
___ 238 -
___ 239 -
___ 240 -
___ 241 - Tarzan Goto
___ 242 - Mitsuhiro Matsunaga
___ 243 -
___ 244 -
___ 245 - Gedo
___ 246 -
___ 247 - Hideki Hosaka
___ 248 - Koki Kitahara
___ 249 -
___ 250 -
___ 251 - Macho Pump
___ 252 -
___ 253 -
___ 254 -
___ 255 - Ryushi Yanagisawa
___ 256 -
___ 257 -
___ 258 - Kaoru Ito
___ 259 -
___ 260 - Momoe Nakanishi
___ 261 -
___ 262 - Miho Wakizawa
___ 263 -
___ 264 - Kayo Noumi
___ 265 - Mika Nishio
___ 266 -
___ 267 -
___ 268 - Kumiko Maekawa
___ 269 -
___ 270 - Tomezo Tsunokake
___ 271 -
___ 272 -
___ 273 -
___ 274 -
___ 275 -
___ 276 -
___ 277 - Tsubasa Kuragaki
___ 278 - Kaori Yoneyama
___ 279 - Shinobu Kandori
___ 280 -
___ 281 -
___ 282 - Mizuki Endo
___ 283 -
___ 284 -
___ 285 - Harumi Ohata
___ 286 -
___ 287 - Rumi Kazama
___ 288 -
___ 289 -
___ 290 -
___ 291 - Chigusa Nagayo
___ 292 -
___ 293 -
___ 294 - Meiko Satomura
___ 295 -
___ 296 -
___ 297 -
___ 298 - Chikayo Nagashima
___ 299 -
___ 300 - Saika Takeuchi
___ 301 - Devil Masami
___ 302 -
___ 303 - Mayumi Ozaki
___ 304 -
___ 305 -
___ 306 -
___ 307 - Ariya
___ 308 -
___ 309 - Hiroyo Muto
___ 310 - Kyuseininjya Ranmaru
___ 311 -
___ 312 -
___ 313 - Fang Suzuki
___ 314 - Magumi Yabushita
___ 315 -
___ 316 - Drake Morimatsu
___ 317 -
___ 318 -
___ 319 -
___ 320 - Teruko Kagawa
___ 321 -
___ 322 - Keiko Furuta
___ 323 -
___ 324 - Mariko Yoshida
___ 325 -
___ 326 -
___ 327 - Michiko Omukai
___ 328 -
___ 329 - Faby Apache
___ 330 -
___ 331 -
___ 332 -
___ 333 - Bionic J
___ 334 - Yu Yamagata
___ 335 -
___ 336 -
___ 337 -
___ 338 -
___ 339 -
___ 340 -
___ 341 - Tanny Mouse
___ 342 -
___ 343 - Yuka Nakamura
___ 344 -
___ 345 -
___ 346 -
___ 347 -
___ 348 -
___ 349 -
___ 350 -
___ 351 - Chaparrita Asari
___ 352 - Hiromi Yagi
___ 353 -
___ 354 - Carlos Amano
___ 355 - T2000
___ 356 -
___ 357 -
___ 358 -
___ 359 - Complete Players
___ 360 -
___ 361 -
___ 362 -
___ 363 - Wrestling World 2001
___ 364 -
___ 365 - Translation Needed
___ 366 - Strong Style 2001
___ 367 -
___ 368 -
___ 369 - Dome-Quake
___ 370 - Manabu Yamada
___ 371 - Kana Mizaki
___ 372 -
___ 373 -
___ 374 -
___ 375 - Reggie Bennet
___ 376 -
___ 377 - Translation Needed
___ 378 -
___ 379 -
___ 380 - Translation Needed
___ 381 - Translation Needed
CHECKLISTS
___ 382 - Checklist 1 of 6
___ 383 - Checklist 2 of 6
___ 384 - Checklist 3 of 6
___ 385 - Checklist 4 of 6
___ 386 - Checklist 5 of 6
___ 387 - Checklist 6 of 6

UNKNOWN SUB-SET
___ C1 -
___ C2 -
___ C3 -
___ C4 -
___ C5 -
___ C6 -
___ C7 -
___ C8 -
___ C9 -
___ C10 -
___ C11 -
___ C12 -

DOMINATOR
___ D1 -
___ D2 -
___ D3 -
___ D4 -
___ D5 -
___ D6 -

UNKNOWN SUB-SET
___ AO -
___ AX -
___ AY -
___ AZ -
___ HB -
___ HT -
___ JK -
___ JS -
___ KF -
___ MG -
___ MN -
___ MS -
___ MT -
___ SA -
___ SH -
___ SK -
___ TK -
___ TM -

UNKNOWN SUB-SET
___ MK1 -
___ MK2 -

UNKNOWN SUB-SET
___ M1 -
___ M2 -

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

- More information needed.
You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
2001 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers