You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
2002 BBM Limited: Fighting Beauties
(BBM)
UNKNOWN SUB-SET
___ 1 - Kaoru Ito
___ 2 - Tomoko Watanabe
___ 3 - Momoe Nakanishi
___ 4 - Nanae Takahashi
___ 5 - Miyuki Fujii
___ 6 - Kayo Noumi
___ 7 - Mika Nishio
___ 8 - Yumiko Hotta
___ 9 - Manami Toyota
___ 10 - Kumiko Maekawa
___ 11 - Command Bolshoi
___ 12 - Azumi Hyuga
___ 13 - You-You Ran
___ 14 - Kayoko Haruyama
___ 15 - Kobina Ichikawa/Acute Sae
___ 16 - Tsubasa Kuragaki
___ 17 - Kaori Yoneyama
___ 18 - Shinobu Kandori
___ 19 - Noriyo Tateno
___ 20 - Harley Saito
___ 21 - Mizuki Endo
___ 22 - Keiko Aono
___ 23 - Mari Kuwada
___ 24 - Mako Ogawa
___ 25 - Rumi Kazama
___ 26 - Eagle Sawai
___ 27 - Carol Midori
___ 28 - Sayuri Okino
___ 29 - Shark Tsuchiya
___ 30 - Carlos Amano
___ 31 - Chigusa Nagayo
___ 32 - Kaoru
___ 33 - Toshiyo Yamada
___ 34 - Meiko Satomura
___ 35 - Sonoko Kato
___ 36 - Toshie Uematsu
___ 37 - Sugar Sato
___ 38 - Chikayo Nagashima
___ 39 - Sakura Hirota
___ 40 - Devil Masami
___ 41 - Akira Hokuto
___ 42 - Mayumi Ozaki
___ 43 - Dynamite Kansai
___ 44 - Aja Kono
___ 45 - Sumie Sakai
___ 46 - Ariya
___ 47 - Obacchi Iizuka
___ 48 - Hiroyo Muto
___ 49 - Ranmaru
___ 50 - Chiaki Nishi
___ 51 - Chitose Yamamoto
___ 52 - Haruka Matsuo
___ 53 - Emi Tomimatsu
___ 54 - The Bloody
___ 55 - Fang Susuki
___ 56 - Megumi Yabushita
___ 57 - Sachie Abe
___ 58 - Kazuki
___ 59 - Maru
___ 60 - Ayano Omori
___ 61 - Teruko Kagawa
___ 62 - Chiaki Kashida
___ 63 - Keiko Furuta
___ 64 - Yumi Oka
___ 65 - Emi Tojyo
___ 66 - Mizuho Ishikawa
___ 67 - Ayako Hamada
___ 68 - Mariko Yoshida
___ 69 - Gami
___ 70 - Rie Tamada
___ 71 - Michiko Omukai
___ 72 - Faby Apache
___ 73 - noki-A
___ 74 - Ai Fujita
___ 75 - Rena Takase
___ 76 - Bionic J
___ 77 - Yu Yamagata
___ 78 - Pika
___ 79 - baby A
___ 80 - Miho Watabe
___ 81 - Kyoko Inoue
___ 82 - Yoshiko Tamura
___ 83 - Misae Genki
___ 84 - Yuka Shiina
___ 85 - Tanny Mouse
___ 86 - Yuki Miyazaki
___ 87 - Yuka Nakamura
___ 88 -
___ 89 - Jyunko Yagi
___ 90 - Lioness Aska
___ 91 - Mima Shimoda
___ 92 - Etsuko Mita
___ 93 - Takako Inoue
___ 94 - Chaparrita Asari
___ 95 - Hiromi Yagi
___ 96 - Kaori Nakayama
___ 97 - Emi Motokawa
CHECKLIST
___ 98 - Checklist #1 (1 to 99)
___ 99 - Checklist #2 (100 to 126)
UNKNOWN SUB-SET
___ 100 - Unknown
___ 101 -
___ 102 - Unknown
___ 103 - Unknown
___ 104 -
___ 105 -
___ 106 - Unknown
___ 107 - Unknown
___ 108 -
THE BRIGHTEST HOPE 2002
___ 109 - Manami Toyota
___ 110 - Nanae Takahashi
___ 111 - Azumi Hyuga
___ 112 - Shinobu Kandori
___ 113 - Chigusa Nagayo
___ 114 - Meiko Satomura
___ 115 - Haruka Matsuo
___ 116 - Ayako Hamada
___ 117 - Yoshiko Tamura
LEGEND OF CHAMPIONS
___ 118 - Jaguar Yokota
___ 119 - Aja Kong
___ 120 - Lioness Aska & Chigusa Nagayo
___ 121 - Dump Matsumoto & Bull Nakano
___ 122 - Kyoko Inoue & Takako Inoue
___ 123 - Bat Yoshinaga
___ 124 - Mimi Hagiwara
___ 125 - Dynamite Kansai
___ 126 - Megumi Kudo

UNKNOWN SUB-SET
___ MA1 -
___ MA2 -
___ MA3 -
___ MA4 -
___ MA5 -
___ MA6 -
___ MA7 -
___ MA8 -
___ MA9 -

FIGHTING BEAUTIES
___ FB1 -
___ FB2 -
___ FB3 -
___ FB4 -
___ FB5 -
___ FB6 -
___ FB7 -
___ FB8 -
___ FB9 -

UNKNOWN SUB-SET
___ AF -
___ AH -
___ CN -
___ KA -
___ KN -
___ LA -
___ MN -
___ MO -
___ NA -
___ RK -
___ SH -
___ YN -

UNKNOWN SUB-SET
___ WIK -
___ WKS -
___ WLK -
___ WLN -
___ WNH -
___ WNS -
___ WSH -
___ WTK -

UNKNOWN SUB-SET
___ M1 -
___ M2 -
___ M3 -

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- An all women wrestling trading card set from various Japanese wrestling promotions.

- Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

- More information needed.
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers