You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
2003 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)
___ 1 - Tatsumi Fujinami
___ 2 - Takashi Iizuka
___ 3 - Yuji Nagata
___ 4 - Manabu Nakanishi
___ 5 - Osamu Nishimura
___ 6 - Yutaka Yoshie
___ 7 - Jushin Thunder Lyger
___ 8 - El Samurai
___ 9 - Heat
___ 10 - Masayuki Naruse
___ 11 - Masahito Kakihara
___ 12 - Tigermask
___ 13 - Shinya Makabe
___ 14 - Wataru Inoue
___ 15 - Katsuyori Shibata
___ 16 - Hiroshi Tanahashi
___ 17 - Katsushi Takemura
___ 18 - Blue Wolf
___ 19 - Toru Yano
___ 20 - Shinsuke Nakamura
___ 21 - Masahiro Chono
___ 22 - Hiroyoshi Tenzan
___ 23 - Koji Kanemoto
___ 24 - Akira
___ 25 - Jado
___ 26 - Jedo
___ 27 - Hiro Saito
___ 28 - Tatsoshi Goto
___ 29 - Michiyoshi Ohara
___ 30 - Enson Inoue
___ 31 - Kantaro Hoshino
___ 32 - Tadao Yasuda
___ 33 - Makai I
___ 34 - Kazunari Murakami
___ 35 - Ryushi Yanagisawa
___ 36 - Makai II
___ 37 - Makai IV
___ 38 - Makai V Mitsuya Nagai
___ 39 - Minoru Fujita
___ 40 - Josh Barnett
___ 41 - Keiji Muto
___ 42 - Great Muta
___ 43 - Toshiaki Kawada
___ 44 - Satoshi Kojima
___ 45 - Masanobu Fuchi
___ 46 - Taiyo Kea
___ 47 - Hiroshi Hase
___ 48 - Kendo Kashin
___ 49 - Kazu Hayashi
___ 50 - Jimmy Yang
___ 51 - Gran Hamada
___ 52 - Gran Naniwa
___ 53 - Arashi
___ 54 - Nobutaka Araya
___ 55 - Nobukazu Hirai
___ 56 - Shigeo Okumura
___ 57 - Hideki Hosaka
___ 58 - Ryuji Hijikata
___ 59 - Tomoaki Honma
___ 60 - Kazushi Miyamoto
___ 61 - The Great Sasuke
___ 62 - Jinsei Shinzaki
___ 63 - Hideki Nishida
___ 64 - Kazuya Yuasa
___ 65 - Chinnen Hokkai
___ 66 - Macho Pump
___ 67 - Tsubo Genjin
___ 68 - Hayate & Komachi
___ 69 - Minoru Suzuki
___ 70 - Yoshiki Takahashi
___ 71 - Kiuma Kunioku
___ 72 - Osami Shibuya
___ 73 - Takafumi Ito
___ 74 - Yuki Kondo
___ 75 - Daisuke Watanabe
___ 76 - Kei Yamaiya
___ 77 - Kosei Kubota
___ 78 - Kengo
___ 79 - Nikaru Sato
___ 80 - Sen Nakadai
___ 81 - Satoru Kitaoka
___ 82 - Kenji Arai
___ 83 - Koji Oishi
___ 84 - Ichiro Kanai
___ 85 - Takaku Fuke
___ 86 - Sanae Kikuta
___ 87 - Akiniro Gono
___ 88 - Yuki Sasaki
___ 89 - Eiji Ishikawa
___ 90 - Mitsuyoshi Sato
___ 91 - Kazuo Misaki
___ 92 - Tatsukuni Asano
___ 93 - Keizo Matsuda
___ 94 - The Great Takeru
___ 95 - Yuji Kito
___ 96 - Katsumi Hirano
___ 97 - Ultraseven
___ 98 - Yukihide Ueno
___ 99 - Ryo Miyake
___ 100 - Kappa Kozo
___ 101 - Great Kojika
___ 102 - Ruyji Yamakawa
___ 103 - Shadow WX
___ 104 - The Winger
___ 105 - Men’s Teio
___ 106 - Daisuke Sekimoto
___ 107 - Ryuji Ito
___ 108 - Abdullah Kobayashi
___ 109 - Bancho Matsuzaki
___ 110 - Benkei Daikokubo
___ 111 - “Kokuteshi” Jaki Numazawa
___ 112 - Yuki Ishikawa
___ 113 - Manabu Hara
___ 114 - Takashi Okamura
___ 115 - Kanda Kyoto
___ 116 - CIMA
___ 117 - SUWA
___ 118 - Don FUJI
___ 119 - TARU
___ 120 - JUN
___ 121 - Magnum Tokyo
___ 122 - Susumu Yokosuka
___ 123 - Genki Horiguchi
___ 124 - K-ness
___ 125 - Ryo Saito
___ 126 - Masaaki Mochizuki
___ 127 - Dragon Kid
___ 128 - Kenichiro Arai
___ 129 - Second Doi
___ 130 - Raimu Mishima
___ 131 - Super Siesar
___ 132 - Stalker Ichikawa
___ 133 - Milano Colletion A.T.
___ 134 - Yossino
___ 135 - “brother’ Yassini
___ 136 - Pescatore Yagi
___ 137 - Condotti Shuji
___ 138 - Berlinetta Boxer
___ 139 - Anthony W Mori
___ 140 - Henry III Sugawara
___ 141 - Toru Owashi
___ 142 - Takamichi Isawa
___ 143 - Bata Yan
___ 144 - Shachinoko Machines
___ 145 - Sanshiro Takagi
___ 146 - Super Uchu Power
___ 147 - MIKAMI
___ 148 - Thanomsak Toba
___ 149 - Takashi Sasaki
___ 150 - Tomohiko Hashimoto
___ 151 - Kurokage
___ 152 - Shoichi Ichimiya
___ 153 - Posion Sawada Julie
___ 154 - Issei Fujisawa
___ 155 - Hero!
___ 156 - Futoshi Miwa
___ 157 - O.K. Revolution
___ 158 - Seiya Morohashi
___ 159 - Miyuki Maeda
___ 160 - Showa-Ko
___ 161 - Naomi Suzan
___ 162 - Kazushi Sakaraba
___ 163 - Norihisa Yamamoto
___ 164 - Daijiro Matsui
___ 165 - Yusuke Imamura
___ 166 - Super Delfin
___ 167 - Takehiro Murahama
___ 168 - Gamma
___ 169 - Miracleman
___ 170 - Billy Ken Kid
___ 171 - Kuishinbo Kamen
___ 172 - Ebessan
___ 173 - Daikokusan
___ 174 - Tigersmask
___ 175 - Yutaka Fukuda
___ 176 - Perro
___ 177 - Turtugar
___ 178 - Policewo~men
___ 179 - Tsubasa
___ 180 - Black Bufflao
___ 181 - Daio Quallt
___ 182 - “Big Boss” Ma-g-ma
___ 183 - GOA
___ 184 - Mitsuharu Misawa
___ 185 - Kenta Kobashi
___ 186 - Jun Akiyama
___ 187 - Yoshinari Ogawa
___ 188 - Akira Taue
___ 189 - Rusher Kimura
___ 190 - Mitsuo Momota
___ 191 - Haruka Eigen
___ 192 - Tsuyoshi Kikuchi
___ 193 - Takuma Sano
___ 194 - Masao Inoue
___ 195 - Jun Izumida
___ 196 - Tamon Honda
___ 197 - Daisuke Ikeda
___ 198 - Takeshi Morishima
___ 199 - Takeshi Rikio
___ 200 - Kentaro Shiga
___ 201 - Yoshinobu Kanemura
___ 202 - Makoto Hashi
___ 203 - Naomichi Marufuji
___ 204 - KENTA
___ 205 - Takashi Sugiura
___ 206 - Kishin Kawabata
___ 207 - Muhammad Yone
___ 208 - Kotaro Suzuki
___ 209 - Masashi Aoyagi
___ 210 - Akitoshi Saito
___ 211 - Shinya Hashimoto
___ 212 - Shinjiro Otani
___ 213 - Masato Tanaka
___ 214 - Tatsuhito Takaiwa
___ 215 - Naohiro Hoshikawa
___ 216 - Kohei Sato
___ 217 - Ryoji Sai
___ 218 - Yoshihito Sasaki
___ 219 - Wagyuta Kuroge
___ 220 - Shinsuke Z” Yamakasa
___ 221 - Fuyuki Takahashi
___ 222 - Don Arakawa
___ 223 - Yumeji Fugo2
___ 224 - Tengukaiser
___ 225 - Jun Kasai
___ 226 - Kazuhiko Ogasawara
___ 227 - Akio Kobayashi
___ 228 - Wataru Sakata
___ 229 - Hirotaka Yokoi
___ 230 - Tom Howard
___ 231 - The Predator
___ 232 - Steve Corino
___ 233 - Lowki
___ 234 - Matt Gaffari
___ 235 - Taka Michinoku
___ 236 - Miyawak
___ 237 - Daigoro Kashiwa
___ 238 - Ryota Chikuzen
___ 239 - Yoshiya
___ 240 - Hi69
___ 241 - Kengo Mashimo
___ 242 - X’s
___ 243 - Yasu Urano
___ 244 - DJ Nira
___ 245 - Apple Miyuki
___ 246 - Psycho
___ 247 - Ofune
___ 248 - You Yamagata
___ 249 - Kintaro Kanemura
___ 250 - Tetsuhiro Kuroda
___ 251 - Badboy Hido
___ 252 - Gosaku Goshogawara
___ 253 - hinyuku-Zame
___ 254 - Chocoball Mukai
___ 255 - Hayabusa
___ 256 - Mr. Gannosuke
___ 257 - Mammoth Sasaki
___ 258 - Garuda
___ 259 - Onryo
___ 260 - Flying-Kid Ichihara
___ 261 - Ikeda-Kun
___ 262 - Goemon
___ 263 - Soldier
___ 264 - Riki Chosyu
___ 265 - Kensuke Sasaki
___ 266 - Shiro Koshinaka
___ 267 - Yoshiaki Yatsu
___ 268 - Kenzo Suzuki
___ 269 - Tomohiro Ishii
___ 270 - Masahiko Kochi
___ 271 - Takashi Uwano
___ 272 - Takao Omori
___ 273 - Antonio Inoki
___ 274 - Kazuyuki Fujita
___ 275 - Genichiro Tenryu
___ 276 - Yoshiaki Fujiwara
___ 277 - Yoji Anjo
___ 278 - Yoshihiro Takayama
___ 279 - Hiromitsu Kanehara
___ 280 - Tsuyoshi Kosaka
___ 281 - Kiyoshi Tamura
___ 282 - Ryuki Ueyama
___ 283 - Katsumi Usuda
___ 284 - Alexander Otsuka
___ 285 - Atsushi Onita
___ 286 - Shoji Nakamaki
___ 287 - Ichiro Yaguchi
___ 288 - Mr. Pogo
___ 289 - Tarzan Goto
___ 290 - Hisakatsu Oya
___ 291 - Ricky Fuji
___ 292 - Masao Orihara
___ 293 - Dick Togo
___ 294 - Ikuto Hidaka
___ 295 - Daisaku Shimoda
___ 296 - Kaoru Ito
___ 297 - Tomoko Watanabe
___ 298 - Kumiko Maekawa
___ 299 - Nanae Takahashi
___ 300 - Kayo Noumi
___ 301 - Saki Maemura
___ 302 - Dump Matsumoto
___ 303 - Sasori
___ 304 - Amazing Kong
___ 305 - Command Bolshoi (kid)
___ 306 - Azumi Hyuga
___ 307 - Hayoko Haruyama
___ 308 - Kaori Yoneyama
___ 309 - Shinobu Kandori
___ 310 - Noriyo Tateno
___ 311 - Harley Saito
___ 312 - Keiko Aono
___ 313 - Sayuri Okino
___ 314 - Revn Hiroka
___ 315 - Rumi Kazama
___ 316 - Eagle Sawai
___ 317 - Mizuki Endo
___ 318 - Mari Kuwada
___ 319 - Mako Ogawa
___ 320 - The Bloody
___ 321 - Obacchi Iizuka
___ 322 - Kazuki
___ 323 - Fang Suzuki
___ 324 - Hiroyo Muto
___ 325 - Ranmaru
___ 326 - Tsunami
___ 327 - Maru
___ 328 - Teruko Kagawa
___ 329 - Mizuho Ishikawa
___ 330 - Yumi Oka
___ 331 - Kyoko Inoue
___ 332 - Yoshiko Tamura
___ 333 - Misae Genki
___ 334 - Yuka Shiina
___ 335 - Tanny Mouse
___ 336 - Yuki Miyazaki
___ 337 - Yuka Makamura
___ 338 - Haruka Matsuo
___ 339 - Yumiko Hotta
___ 340 - Mima Shimoda
___ 341 - Sachie Abe
___ 342 - Mika Nishio
___ 343 - Mariko Yoshida
___ 344 - Gami
___ 345 - Rie Tamada
___ 346 - Akino
___ 347 - noki-A
___ 348 - Ai Fujita
___ 349 - Reona
___ 350 - baby A
___ 351 - Lioness Aska
___ 352 - Etsuko Mita
___ 353 - Takako Inoue
___ 354 - Shark Tsuchiya
___ 355 - Michiko Omukai
___ 356 - Hiromi Yagi
___ 357 - Tsubasa Kuragaki
___ 358 - Emi Sakura
___ 359 - Momoe Nakanishi
___ 360 - Sumie Sakai
___ 361 - Megumi Yabashita
___ 362 - Ayako Hamada
WE NEVER FORGET YOU
___ 363 - Yasushi Kanda
___ 364 - Carol Midori
___ 365 - Kengo Kimura
___ 366 - Chaparrita Asari
NOBUHIKO TAKADA MEMORIAL
___ 367 - Nobuhiko Takada Memorial #1
___ 368 - Nobuhiko Takada Memorial #2
___ 369 - Nobuhiko Takada Memorial #3
___ 370 - Nobuhiko Takada Memorial #4
___ 371 - Nobuhiko Takada Memorial #5
___ 372 - Nobuhiko Takada Memorial #6
BEST BOUT
___ 373 - Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi
___ 374 - Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi
___ 375 - Kenta Kobashi vs. Masahiro Chono
___ 376 - Yuji Nagata vs. Yoshihiro Takayama
___ 377 - Shinya Hashimoto vs. Kintaro Kanemura
___ 378 - Momoe Nakanishi vs. Ayako Hamada
NINE BIG INCIDENTS
___ 379 - Incident #1
___ 380 - Incident #2
___ 381 - Incident #3
___ 382 - Incident #4
___ 383 - Incident #5
___ 384 - Incident #6
___ 385 - Incident #7
___ 386 - Incident #8
___ 387 - Incident #9
CHECKLISTS
___ 388 - The Apeman
___ 389 - The Apeman General
___ 390 - The Apeman Gold
___ 391 - The Apeman’
___ 392 - The Apeman-Kiki
___ 393 - The Apeman Platinum

OFF THE RING
___ OR1 - Masahiro Chono
___ OR2 - Keiji Muto
___ OR3 - Satoshi Kojima
___ OR4 - CIMA
___ OR5 - Naomichi Marufuji
___ OR6 - Kayo Noumi

NEW GENERATION
___ NG1 - Shinsuke Nakamura
___ NG2 - Kazushi Miyamoto
___ NG3 - KENTA
___ NG4 - Kohei Sato
___ NG5 - Kenzo Suzuki
___ NG6 - Ofune

DOMINATOR
___ D1 - Masahiro Chono
___ D2 - Keiji Muto
___ D3 - Kenta Kobashi
___ D4 - Shinya Hashimoto
___ D5 - Yoshihiro Takayama
___ D6 - Ayako Hamada

DUAL AUTOGRAPH CARDS
___ WTS - (#ed to 115)
___ WKE - (#ed to 110)
___ WEB - Shinjiro Otani & Masato Tanaka  (#ed to 98)
___ WRD - ROWDY  (#ed to 97)

EVENT-USED/MEMORABILIA CARDS
___ M1 - Satoshi Kojima Nose Tape Card (#ed to 50)
___ M2 - Kenta Kobashi Match-Worn Custome Card (#ed to 100)
___ M3 - Shinya Hashimoto Hair-band Card (#ed to 500)
___ M4 - Yoshihiro Takayama Match-Worn T-Shirt Card (#ed to 400)

AUTHENTIC AUTOGRAPHS
___ Yuji Nagata (#ed to 50)
___ Manabu Nakanishi (#ed to 50)
___ Jushin Thunder Lyger (#ed to 50)
___ Hiroshi Tanahashi (#ed to 50)
___ Shinsuke Nakamura (#ed to 49)
___ Masahiro Chono (#ed to 39)
___ Hiroyoshi Tenzan (#ed to 50)
___ Kantaro Hoshino (#ed to 44)
___ Kazunari Murakami (#ed to 50)
___ Great Muta (#ed to 121)
___ Toshiaki Kawada (#ed to 119)
___ Satoshi Kojima (#ed to 121)
___ Kazu Hayashi (#ed to 121)
___ The Great Sasuke (#ed to 113)
___ Jinsei Shinzaki (#ed to 121)
___ Minoru Suzuki (#ed to 118)
___ Yuki Kondo (#ed to 121)
___ Sanae Kikuta (#ed to 121)
___ CIMA (#ed to 121)
___ Magnum Tokyo (#ed to 96)
___ Masaaki Mochizuki (#ed to 121)
___ Stalker Ichikawa (#ed to 120)
___ Milano Collection A.T. (#ed to 121)
___ Sanshiro Takai (#ed to 121)
___ Gamma (#ed to 109)
___ Tigersmask (#ed to 119)
___ Mitsuharu Misawa (#ed to 119)
___ Kenta Kobashi (#ed to 121)
___ Jun Akiyama (#ed to 119)
___ Naomichi Marufuji (#ed to 121)
___ KENTA (#ed to 121)
___ Kotaru Suzuki (#ed to 117)
___ Shinya Hashimoto (#ed to 11)
___ Steve Corino (#ed to 103)
___ Lowki (#ed to 77)
___ Taka Michinoku (#ed to 121)
___ Ofune (#ed to 117)
___ Kintaro Kanemura (#ed to 120)
___ Mammoth Sasaki (#ed to 120)
___ Riki Chosyu (#ed to 119)
___ Kensuke Sasaki (#ed to 120)
___ Kenzo Suzuki (#ed to 115)
___ Takao Omori (#ed to 55)
___ Yoshihiro Takayama (#ed to 119)
___ Nanae Takahashi (#ed to 113)
___ Kayo Noumi (#ed to 117)
___ Saki Maemura (#ed to 119)
___ Azumi Hyuga (#ed to 118)
___ Kaori Yoneyama (#ed to 119)
___ Shinobu Kandori (#ed to 120)
___ Rumi Kazama (#ed to 119)
___ Haruka Matsuo (#ed to 117)
___ AKINO (#ed to 120)
___ Ai Fujita (#ed to 121)
___ Michiko Omukai (#ed to 121)
___ Momoe Nakanishi (#ed to 120)
___ Ayako Hamada (#ed to 121)
___ Kengo Kimura (#ed to 47)
___ Chaparrita Asari (#ed to 121)

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- Authentic autograph cards are serially numbered on the back.

- Card set information needed.
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers