1995 BBM: Pro Wrestling Collector Cards – 2nd Print Factory Set (BBM)

Base Set
___ 1 – Riki Chosu
___ 2 – Tatsumi Fujinami
___ 3 – Shinya Hashimoto
___ 4 – Keiji Mutoh
___ 5 – Masahiro Chono
___ 6 – Masa Saitoh
___ 7 – Osamu Kido
___ 8 – Jushin Thunder Liger
___ 9 – Akira Nogami
___ 10 – Kensuke Sasaki
___ 11 – Power Warrior
___ 12 – Hiroshi Hase
___ 13 – El Samurai
___ 14 – Takayuki Iizuka
___ 15 – Hiroyoshi Tenzan
___ 16 – Osamu Nishimura
___ 17 – Satoshi Kojima
___ 18 – Koji Kanemoto
___ 19 – Shinjiro Ohtani
___ 20 – Manabu Nakanishi
___ 21 – Tadao Yasuda
___ 22 – Hiro Saitoh
___ 23 – Norio Honaga
___ 24 – Junji Hirata
___ 25 – Great Muta
___ 26 – Hidekazu Tanaka
___ 27 – Hawk Warrior (Road Warrior Hawk)
___ 28 – Animal Warrior (Road Warrior Animal)
___ 29 – Scott Norton
___ 30 – Rick Steiner
___ 31 – Scott Steiner
___ 32 – Wild Pegasus
___ 33 – Black Tiger
___ 34 – Sabu
___ 35 – Hayabusa
___ 36 – Katsutoshi Niiyama
___ 37 – Katsuji Ueda
___ 38 – Mach Hayato
___ 39 – Koji Nakagawa
___ 40 – Masato Tanaka
___ 41 – Tetsuhiro Kuroda
___ 42 – Gosaku Goshogawara
___ 43 – Mitsuhiro Matsunaga
___ 44 – W*Ing Kanemura
___ 45 – Hideki Hosaka
___ 46 – Hidoh
___ 47 – Mr. Pogo
___ 48 – Hisakatsu Chya
___ 49 – Ricky Fuji
___ 50 – Megumi Kudoh
___ 51 – Combat Toyoda
___ 52 – Shark Tsuchiya
___ 53 – Crusher Maedomari
___ 54 – Miwa Soto
___ 55 – Yukie Nabeno
___ 56 – Killer Iwami
___ 57 – Bad Nurse Nakamura
___ 58 – Yukari Ishikura
___ 59 – Kaori Nakayama
___ 60 – The Gladiator
___ 61 – Yukihide Ueno
___ 62 – Checklist No.1
___ 63 – Amigo Ultra
___ 64 – Damian
___ 65 – Dr. Hannable
___ 66 – Horrace Boulder
___ 67 – Super Leather
___ 68 – Akira Maeda
___ 69 – Mitsuya Nagai
___ 70 – Yoshihisa Yamamoto
___ 71 – Masayuki Naruse
___ 72 – Dick Vrij
___ 73 – Volk Han
___ 74 – Willy Williams
___ 75 – Tony Halme
___ 76 – Hanse Nyman
___ 77 – Willie Peeters
___ 78 – Herman Renting
___ 79 – Bitsaze Tariel
___ 80 – Bob Schreyer
___ 81 – The Great Sasuke
___ 82 – Hanzo Nakajima
___ 83 – Naohiro Hoshikawa
___ 84 – Masato Yakushija
___ 85 – Sato
___ 86 – Terry Boy
___ 87 – Shiryu
___ 88 – Super Delfin
___ 89 – Jinsei Shinzaki
___ 90 – Taka Michinoku
___ 91 – Gran Naniwa
___ 92 – Yone Genjin
___ 93 – The Monkeymagic
___ 94 – Kendo
___ 95 – Welinton Wilkins Jr.
___ 96 – Yoshiaki Fujiwara
___ 97 – Yuhki Ishikawa
___ 98 – Katsumi Usuda
___ 99 – Shoichi Funaki
___ 100 – Daisuke Ikeda
___ 101 – Don Arakawa
___ 102 – Tsubo Genjin
___ 103 – Minoru Tanaka
___ 104 – Takeshi Ono
___ 105 – Masakatsu Funaki
___ 106 – Minoru Suzuki
___ 107 – Yusuke Fuke
___ 108 – Yoshiki Takahashi
___ 109 – Ryushi Yanagisawa
___ 110 – Katsuomi Inagaki
___ 111 – Manabu Yamada
___ 112 – Wayne Shamrock
___ 113 – Frank Shamrock
___ 114 – Bas Rutten
___ 115 – Jason Delucia
___ 116 – Shoji Nakamaki
___ 117 – Takashi Okano
___ 118 – Hiroshi Ono
___ 119 – Terry Funk
___ 120 – Headhunter A
___ 121 – Headhunter B
___ 122 – Leather Face
___ 123 – Cactus Jack
___ 124 – Checklist No.2
___ 125 – Shiro Koshinaka
___ 126 – Kengo Kimura
___ 127 – Tatsutoshi Gotch
___ 128 – Akitoshi Saitoh
___ 129 – Kuniaki Kobayashi
___ 130 – Michiyoshi Ohara
___ 131 – Ryuma Go
___ 132 – Uchu-Majin Silver X
___ 133 – Bull Nakano
___ 134 – AkiraHokuto
___ 135 – Yumiko Hotta
___ 136 – Aja Kong
___ 137 – Toshiyo Yamada
___ 138 – Manami Toyota
___ 139 – Etsuko Mita
___ 140 – Mima Shimoda
___ 141 – Kyoko Inoue
___ 142 – Takako Inoue
___ 143 – Mariko Yoshida
___ 144 – Kaoru Itoh
___ 145 – Tomoko Watanabe
___ 146 – Sakie Hasegawa
___ 147 – Chaparrita Asari
___ 148 – Kumiko Maekawa
___ 149 – Rie Tamada
___ 150 – Yumi Fukawa
___ 151 – Jaguar Yokota
___ 152 – Lioness Aska
___ 153 – Bison Kimura
___ 154 – Little Frankie
___ 155 – Tomezo Tsunokane
___ 156 – Mr. Buttaman
___ 157 – Blizzard Yuki
___ 158 – Reggie Bennett
___ 159 – Reyna Jubuki
___ 160 – Dynamite Kansai
___ 161 – Devil Masami
___ 162 – Mayumi Ozaki
___ 163 – Plum Mariko
___ 164 – Cuty Suzuki
___ 165 – Hikari Fukuoka
___ 166 – Bolshoi Kid / Command Bolshoi
___ 167 – Sumiyo Toyama
___ 168 – Candy Okutsu
___ 169 – Fusayo Nohchi
___ 170 – Hiromi Yagi
___ 171 – Masatoshi Yamamoto
___ 172 – Rumi Kazama
___ 173 – Shinobu Kandori
___ 174 – Noriyo Tateno
___ 175 – Harley Saitoh
___ 176 – Eagle Sawai
___ 177 – Jeune Yukari
___ 178 – Miki Handa
___ 179 – Carol Midori
___ 180 – Kurenai Yasha
___ 181 – Michiko Nagashima
___ 182 – Mikiko Futagami
___ 183 – Mizuki Endoh
___ 184 – Michiko Ohmukai
___ 185 – Checklist No.3
Tag Team
___ 186 – Chohno & Tenzan
___ 187 – Hellraisers
___ 188 – Steiner Brothers
___ 189 – Heisei Kaiental
___ 190 – The Head Hunters
___ 191 – Kyoko Takako
___ 192 – Handa & Nagashima
Nituta Retirement Commemoration
___ 193 – Atsushi Ohnita
___ 194 – Atsushi Ohnita
___ 195 – Atsushi Ohnita
___ 196 – Atsushi Ohnita
___ 197 – Atsushi Ohnita
___ 198 – Atsushi Ohnita
Shooting Skill
___ 199 – Double Impact
___ 200 – Fisherman Bustar
___ 201 – Phoenix Splash
___ 202 – Delfin Clutch
___ 203 – Kin-Chan Jump
___ 204 – Choke Sleeper Hold
___ 205 – Jumping Neck-Breaker Drop
___ 206 – Die Hard Kansai
Greatest Wrestlers
___ 207 – Rikidozan
___ 208 – Rikidozan
___ 209 – Rikidozan
___ 210 – Rikidozan
___ 211 – Rikidozan
___ 212 – Rikidozan
Proof Of King
___ 213 – IWGP Heavyweight Champion
___ 214 – Worldwide Brassknuckles Champion
___ 215 – Rings Tournament Winning Laurel
___ 216 – King of Pancrasist Championship
___ 217 – WWWA World Single Championship
Farewell To Ring
___ 218 – Seiji Sakaguchi
___ 219 – Kantaro Hoshino
___ 220 – Kotetsu Yamamoto
___ 221 – Chris Dolman
___ 222 – Suzuka Minami
___ 223 – Leo Kitamura
Rival Story
___ 224 – Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami
___ 225 – Akira Maeda vs Dick Vrij
___ 226 – Funaki vs Suzuki
___ 227 – The Great Sasuke vs Super Delfin
___ 228 – Akira Hokuto vs Aja Kong
Logographic
___ 229 – New Japan Pro Wrestling
___ 230 – FMW
___ 231 – Rings
___ 232 – North Eastern Wrestling
___ 233 – Fujiwara Group
___ 234 – Pancrase
___ 235 – IWA Japan
___ 236 – Heisei Ishin-Gun
___ 237 – Go-Gundan
___ 238 – All Japan’s Woman’s Pro-Wrestling
___ 239 – JWP Woman’s Professional Wrestling
___ 240 – LLPW Ladies Legend Pro-Wrestling
___ 241 – Checklist 4

Inserts
___ NS1 – Keiji Mutoh
___ NS2 – Hayabusa
___ NS3 – Akira Marda
___ NS4 – The Great Sasuke
___ NS5 – Yosiaki Fujiwara
___ NS6 – Masakatsu Funaki
___ NS7 – Shoji Nakamaki
___ NS8 – Shiro Koshinaka
___ NS9 – Ryuma Go
___ NS10 – Manamo Toyota
___ NS11 – Dynamite Kansai
___ NS12 – Shinobu Kandori

RELEASE INFORMATION:

– This is a reprint set of the 1995 release that was printed in 1997 and released as a factory set.

– Limited to only 6,000 factory sets.

– Cards #1-241 have 2nd Print under the logo. 1997 Baseball Magazine Copyright.

– Inserts have 1997 on front & back of the cards.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates