/ / / 1998-1999 BBM: Pro-Wrestling Card Special Sparkling Fighters (BBM)

1998-1999 BBM: Pro-Wrestling Card Special Sparkling Fighters (BBM)

SPARKLING FIGHTERS
___ 1 –
___ 2 – Kensuke Sasaki
___ 3 – Shinya Hashimoto
___ 4 – Manabu Nakanishi
___ 5 – Satoshi Kojima
___ 6 –
___ 7 –
___ 8 – Jushin Thunder Lyger
___ 9 –
___ 10 –
___ 11 – Shinjiro Otani
___ 12 – Koji Kanemoto
___ 13 – Tatsuhito Takaiwa
___ 14 – Keiji Muto
___ 15 –
___ 16 – Hiroyoshi Tenzan
___ 17 –
___ 18 – Shiro Koshinaka
___ 19 –
___ 20 –
___ 21 – Tatsutoshi Goto
___ 22 –
___ 23 – Hayabusa
___ 24 – Masato Tanaka
___ 25 –
___ 26 –
___ 27 – Kaori Nakayama
___ 28 –
___ 29 – Atsushi Onita
___ 30 – Tetsuhiro Kuroda
___ 31 – Hideki Hosaka
___ 32 – Shark Tsuchiya
___ 33 – The Gladiator
___ 34 – Yoshihisa Yamamoto
___ 35 –
___ 36 –
___ 37 – Wataru Sakata
___ 38 – Kiyoshi Tamura
___ 39 – Kenichi Yamamoto
___ 40 – Hiromitsu Kanehara
___ 41 –
___ 42 – Volk Han
___ 43 –
___ 44 – Bitsadze Tariel
___ 45 –
___ 46 – Hans Nyman
___ 47 –
___ 48 – Nobutaka Araya
___ 49 –
___ 50 – Yuji Yasuraoka
___ 51 –
___ 52 – Gran Hamada
___ 53 – Super Delfin
___ 54 – Jinsei Shinzaki
___ 55 –
___ 56 –
___ 57 – Naohiro Hoshikawa
___ 58 –
___ 59 – Yone Genjin
___ 60 – Yoshiaki Yatsu
___ 61 – Chinaru
___ 62 – Masakatsu Funaki
___ 63 –
___ 64 – Takaku Fuke
___ 65 – Yoshiki Takahashi
___ 66 –
___ 67 – Katsuomi Inagaki
___ 68 –
___ 69 – Kiuma Kunioku
___ 70 –
___ 71 – Takafumi Ito
___ 72 –
___ 73 – Satoshi Hasegawa
___ 74 –
___ 75 – Kousei Kubota
___ 76 – Ikuhisa Minowa
___ 77 –
___ 78 –
___ 79 – Bas Rutten
___ 80 – Jason Delucia
___ 81 – Guy Mezger
___ 82 – Semmy Schilt
___ 83 – Masaaki Mochizuki
___ 84 –
___ 85 – Yoshikazu Taru
___ 86 – The Great Kabuki
___ 87 –
___ 88 – Keisuke Yamada
___ 89 – Emi Motokawa
___ 90 –
___ 91 –
___ 92 –
___ 93 – Daikokubo Benkei
___ 94 –
___ 95 – Mitsuhiro Matsunaga
___ 96 – Masashi Aoyagi
___ 97 – Masakazu Fukuda
___ 98 –
___ 99 – Daisuke Ikeda
___ 100 –
___ 101 –
___ 102 – Takeshi Ono
___ 103 –
___ 104 – Muhammad Yone
___ 105 – Carl Greco
___ 106 – Viktor Kruger
___ 107 – Kodo Fuyuki
___ 108 –
___ 109 – Gedo
___ 110 – Gannosuke
___ 111 – Yukihiro Kanemura
___ 112 – Hido
___ 113 – Koji Nakagawa
___ 114 – Nobuhiko Takada
___ 115 – Yoshi Sano
___ 116 – Kazushi Sakuraba
___ 117 – Yoshiaki Fujiwara
___ 118 – Ryuma Go
___ 119 – Tarzan Goto
___ 120 – Shigeo Okumura
___ 121 – Masao Orihara
___ 122 – Koki Kitahara
___ 123 – Tatsuo Nakano
___ 124 – Masahito Kikihara
___ 125 – Yoshihiro Takayama
___ 126 – Kendo Nagasaki
___ 127 – Osamu Tachihikari
___ 128 -Arashi
___ 129 – Yumiko Hotta
___ 130 – Manami Toyota
___ 131 – Takako Inoue
___ 132 – Kumiko Maekawa
___ 133 – Momoe Nakanishi
___ 134 – Nanae Takahashi
___ 135 – Miho Wakizawa
___ 136 – Kayo Noumi
___ 137 – Zap I
___ 138 – Zap T
___ 139 – Dynamite Kansai
___ 140 – Devil Masami
___ 141 – Cuty Suzuki
___ 142 – Hikari Fukuoka
___ 143 – Command Bolshoi
___ 144 – Rieko Amano
___ 145 – Tomoko Miyaguchi
___ 146 – Tomoko Kuzumi
___ 147 – Kanako Motoya
___ 148 – Rumi Kazama
___ 149 – Shinobu Kandori
___ 150 – Noriyo Tateno
___ 151 – Harley Saito
___ 152 – Eagle Sawai
___ 153 – Kurenai Yasha
___ 154 – Junko Yagi
___ 155 – Chigusa Nagayo
___ 156 – Kaoru
___ 157 – Toshiyo Yamada
___ 158 – Toshie Uematsu
___ 159 – Chikayo Nagashima
___ 160 – Sonoko Kato
___ 161 – Sugar Sato
___ 162 – Meiko Satomura
___ 163 –
___ 164 –
___ 165 – Zero
___ 166 –
___ 167 – Jaguar Yokota
___ 168 –
___ 169 – Yuko Kosugi
___ 170 –
___ 171 – Kyoko Inoue
___ 172 –
___ 173 –
___ 174 –
___ 175 –
___ 176 – Rie Tamada
___ 177 – Yumi Fukawa
___ 178 – Mikiko Futagami
___ 179 –
___ 180 – Candy Okutsu
___ 181 – Ayako Hamada
___ 182 – Aja Kong
___ 183 – Reggie Bennett
___ 184 –
___ 185 –
SPARKLING BOUTS ‘98
___ 186 – Fujinami vs Chono (Aug. 8 Osaka)
___ 187 – Hashimoto vs Yamazaki (Aug. 2 Tokyo
___ 188 – Lyger vs Kanemoto (Jul. 15 Sapporo)
___ 189 – Hayabusa vs Gannosuke (Apr. 30 Yokohama)
___ 190 –
___ 191 –
___ 192 – Kengo vs Rutten (Sep. 14 Tokyo)
___ 193 – Pogo vs Matsunaga (Aug. 23 Osaka)
___ 194 –
___ 195 –
___ 196 –
___ 197 –
SPARKLING CHECKLIST
___ 198 – Checklist No.1
___ 199 – Checklist No.2
___ 200 – Checklist No.3
___ 201 – Checklist No.4

SPARKLING LEGEND
___SL1 –
___SL2 –
___SL3 –
___SL4 –
___SL5 –
___SL6 –
___SL7 –
___SL8 –
___SL9 –

SPARKLING SPECIAL
___SS1 –

RELEASE INFORMATION:
PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please email us.

– More information needed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *