2000 Fighting Beauties (BBM) Ayako Hamada

2000 BBM: Fighting Beauties (BBM)

Base Set
Red Belt Queens
___ 1 Yumiko Hotta
___ 2 Manami Toyota
___ 3 Dynamite Kansai
___ 4 Devil Masami
___ 5 Shinobu Kandori
___ 6 Chigusa Nagayo
___ 7 Kyoko Inoue
___ 8 Aja Kong
___ 9 Lioness Asuka
High & Thick Walls
___ 10 Kaoru Ito
___ 11 Tomoko Watanabe
___ 12 Rumi Kazama
___ 13 Nariyo Tateno
___ 14 Kaoru Ito
___ 15 Toshiyo Yamada
___ 16 Cooga
___ 17 Mariko Yoshida
___ 18 Mayumi Ozaki
New Age Heroines
___ 19 Akira Hokuto
___ 20 Mima Shimoda
___ 21 Etsuko Mita
___ 22 Takato Inoue
___ 23 Momoe Nakanishi
___ 24 Miho Wakizawa
___ 25 Azumi Hyuga
___ 26 You You Ran
___ 27 Kana Mizaki
___ 28 Meiko Satomura
___ 29 Sonoko Kato
___ 30 Toshie Uematsu
___ 31 Yuko Koshugi
___ 32 Yoshiko Tamura
___ 33 Michiko Omukai
___ 34 Ayako Hamada
___ 35 Kaori Nakayama
Power & Technic
___ 36 Kumike Maekawa
___ 37 Nanae Takahashi
___ 38 Carlos Amano
___ 39 Harley Saito
___ 40 Mizuki Endo
___ 41 Candy Okutsu
___ 42 Mikiko Futagami
___ 43 Rie Tamada
___ 44 Hiromi Yagi
___ 45 Chaparrita Asari
Climbing Up
___ 46 Kayo Noumi
___ 47 Tsubasa Kuragaki
___ 48 Keiko Aono
___ 49 Miho Watabe
___ 50 Megumi Yabushita
___ 51 Sumie Sakai
___ 52 Yuka Shina
___ 53 Tanny Mouse
___ 54 Yumi Fukawa
Don’t Miss ‘Em!
___ 55 Miyuki Fujii
___ 56 Aya Koyama
___ 57 Sachie Abe
___ 58 Misae Genki
___ 59 Emi Motokawa
___ 60 Kiyoko Ichiki
___ 61 Chihiro Nakano
___ 62 Rie
___ 63 Chikako Shiratori
___ 64 Yuki Miyazaki
Violent Ladies
___ 65 Eagle Sawai
___ 66 Carol Midori
___ 67 Sayuri Okino
___ 68 Sugar Sato
___ 69 Chikayo Nagashima
___ 70 The Bloody
___ 71 Marimatsu
___ 72 Fang Suzuki
___ 73 Saya Endo
___ 74 Shark Tsuchiya
___ 75 Crusher Maedomari
___ 76 Miss Mongol
Unique & Mysterious
___ 77 Command Bolshoi
___ 78 Super Heel Devil Masami
___ 79 Sakura Hirota
___ 80 Zero
___ 81 Infernal Kaoru
___ 82 Reina Jubuki
___ 83 Obachi Iizuka
___ 84 Kazuki
___ 85 Ranmaru
___ 86 Tiger Dream
___ 87 Gami Metal
___ 88 The Masked Angel Rosetta
___ 89 The Masked Angel Friea
Newest Runners
___ 90 Ayako Seki
___ 91 Kayoko Haruyama
___ 92 Acute Sae
___ 93 Kaori Yoneyama
___ 94 Matsumi Nishi
___ 95 Saika Takeuchi
___ 96 Hiroyo Muto
___ 97 Yuka Nakamura
___ 98 Akino
___ 99 Ai Fujita
Rookie Days
___ 100 Manami Toyota
___ 101 Dynamite Kansa
___ 102 Rumi Kazama
___ 103 Shinobu Kandori
___ 104 Chiqusa Nagayo
___ 105 Yumi Fukawa
___ 106 Aja Kong
___ 107 Akira Hokuto
___ 108 Takako Inoue
Crush Agers
___ 109 Asuka & Nagayo
___ 110 Dump & Bull
___ 111 Hori & Omori
___ 112 Kamatsu & Nagatomo
___ 113 Ogura & Nagahori
___ 114 Yamazaki & Tateno
Dramatic Bouts ’99
___ 115 HOtta vs. Kyoko
___ 116 Takako & Nakanishi
___ 117 Hyuga & Kansai
___ 118 Kendori & Mach
___ 119 Nagayo vs. Asuka
___ 120 Satomura Kato vs. Aja Ozaki
___ 121 Kyoko vs. Asuka
___ 122 Hamada Akino vs. Shimoda Mita
___ 123 Kyoko vs. Takako
Checklist
___ 124 Checklist
___ 125 Checklist
___ 126 Checklist

Fighting Beauties
___ FB1 – Manami Toyota
___ FB2 – Miho Wakizawa
___ FB3 – Azumi Hyuga
___ FB4 – Rumi Kazama
___ FB5 – Meiko Satomura
___ FB6 – Yuko Kosugi
___ FB7 – Ayako Hamada
___ FB8 – Yoshiko Tamura
___ FB9 – Takako Inoue

Authentic Autographs (Numbered to /100)
___ AA1 – Yumiko Hotta
___ AA2 – Miho Wakizawa
___ AA3 – Dynamite Kansai
___ AA4 – Asumi Hyuga
___ AA5 – Shinobu Kandori
___ AA6 – Meiko Satomura
___ AA7 – Yuko Kosugi
___ AA8 – Kyoko Inoue
___ AA9 – Mariko Yoshida
___ AA10 – Yumi Fukawa
___ AA11 – Kaori Nakayama
___ AA12 – Chaparrita Asari

Costume In Cards
___ CI1 – Miho Wakizawa (/100)
___ CI2 – Kayo Noumi (Numbering Unknown)

RELEASE INFORMATION:

– Complete Base set consists of cards 1-126.

– An all women wrestling trading card set from various Japanese wrestling promotions.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates