/ / / 2000 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)

2000 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)

NEW JAPAN PRO-WRESTLING
___ 1 –
___ 2 –
___ 3 –
___ 4 – Kensuke Sasaki
___ 5 –
___ 6 –
___ 7 –
___ 8 –
___ 9 –
___ 10 –
___ 11 –
___ 12 – Osamu Nishimura
___ 13 –
___ 14 –
___ 15 –
___ 16 –
___ 17 – Shinjiro Otani
___ 18 –
___ 19 – Tatsuhito Takaiwa
___ 20 –
___ 21 –
___ 22 –
___ 23 – Wataru Inoue
___ 24 –
___ 25 – Hiroshi Tanahashi
___ 26 –
___ 27 –
___ 28 –
___ 29 –
___ 30 – Hiro Saito
___ 31 – Masahiro Chono
___ 32 –
___ 33 –
___ 34 –
___ 35 –
___ 36 – Power Warrior
___ 37 – Brian Johnston
___ 38 –
___ 39 –
___ 40 –
___ 41 – H
___ 42 –
___ 43 –
___ 44 –
___ 45 –
___ 46 – Flying Kid Ichihara
___ 47 – Mammoth Sasaki
___ 48 – Naohiko Yamazaki
___ 49 –
___ 50 – Emi Motokawa
___ 51 –
___ 52 – Kintaro Kanemura
___ 53 –
___ 54 –
___ 55 –
___ 56 –
___ 57 – Azusa Kudo
___ 58 –
___ 59 –
___ 60 –
___ 61 –
___ 62 – Kiyoshi Tamura
___ 63 –
___ 64 – Tsuyoshi Kosaka
___ 65 –
___ 66 –
___ 67 – Hiromitsu
___ 68 – Yasuhito Namekawa
___ 69 –
___ 70 – Volk Han
___ 71 – Andrei Kopylou
___ 72 –
___ 73 – Christopher Haseman
___ 74 –
___ 75 –
___ 76 – Renato Babalu
___ 77 –
___ 78 –
___ 79 –
___ 80 –
___ 81 – Tiger Mask
___ 82 – Hanzo Nakajima
___ 83 –
___ 84 –
___ 85 –
___ 86 –
___ 87 – Nisemono Bijo Gundan
___ 88 – Yoshiaki Yatsu
___ 89 –
___ 90 –
___ 91 –
___ 92 –
___ 93 –
___ 94 – Takaku Fuke
___ 95 –
___ 96 –
___ 97 – Manabu Yamada
___ 98 – Kiuma Kunioku
___ 99 –
___ 100 – Takafumi Ito
___ 101 –
___ 102 – Kei Yamamiya
___ 103 –
___ 104 –
___ 105 –
___ 106 –
___ 107 –
___ 108 –
___ 109 –
___ 110 –
___ 111 – Hiroo Matsunaga
___ 112 – Hikaru Sato
___ 113 –
___ 114 –
___ 115 – Chris Lytle
___ 116 –
___ 117 –
___ 118 –
___ 119 –
___ 120 – Katsumi Hirano
___ 121 –
___ 122 –
___ 123 –
___ 124 –Yoshiya Yamashita
___ 125 –
___ 126 –
___ 127 –
___ 128 –
___ 129 –
___ 130 –
___ 131 –
___ 132 –
___ 133 – Ryuji Yamakawa
___ 134 – Shadow WX
___ 135 – The Winger
___ 136 –
___ 137 –
___ 138 -Kamikaze
___ 139 – Masayoshi Motegi
___ 140 – Shunme Matsuzaki
___ 141 –
___ 142 –
___ 143 –
___ 144 –
___ 145 –
___ 146 – Chihiro Nakano
___ 147 –
___ 148 –
___ 149 – Justice Pain
___ 150 – Nick Gage
___ 151 –
___ 152 –
___ 153 – The Masked Angel Rosette
___ 154 –
___ 155 –
___ 156 –
___ 157 – Takeshi Ono
___ 158 –
___ 159 –
___ 160 –
___ 161 – Ryuji Hijikata
___ 162 –
___ 163 –
___ 164 – Urban Ken
___ 165 –
___ 166 –
___ 167 –
___ 168 -Saito
___ 169 –
___ 170 –
___ 171 –
___ 172 -Taru
___ 173 –
___ 174 –
___ 175 –
___ 176 –
___ 177 – Masaaki Mochizuki
___ 178 –
___ 179 – Susumu Mochizuki
___ 180 – Takashi Okamura
___ 181 –
___ 182 –
___ 183 – Koichiro Kimura
___ 184 –
___ 185 –
___ 186 –
___ 187 – Nobuhiko Takada
___ 188 –
___ 189 – Kazushi Sakuraba
___ 190 – Daijiro Matsui
___ 191 –
___ 192 –
___ 193 – Kazunari Murakami
___ 194 –
___ 195 –
___ 196 – Ricky Maruin
___ 197 –
___ 198 – Super Delfin
___ 199 –
___ 200 –
___ 201 –
___ 202 –Yoshihito Sugamoto
___ 203 –
___ 204 –
___ 205 –
___ 206 –
___ 207 – Kuishinbo Kamen
___ 208 – Ultra Ace
___ 209 –
___ 210 –
___ 211 – Dick Togo
___ 212 –
___ 213 –
___ 214 – Policeme~N
___ 215 –
___ 216 – Mitsuharu Misawa
___ 217 –
___ 218 –
___ 219 –
___ 220 –
___ 221 –
___ 222 –
___ 223 –
___ 224 – Masao Inoue
___ 225 –
___ 226 – Rusher Kimura
___ 227 –
___ 228 –
___ 229 –
___ 230 –
___ 231 –
___ 232 –
___ 233 – Yoshinobu Kanemaru
___ 234 –
___ 235 –
___ 236 – Naomichi Marufuji
___ 237 –
___ 238 – Kenta Kobayashi
___ 239 – Yoshiaki Fujiwara
___ 240 –
___ 241 – Tarzan Goto
___ 242 – Masoa Orihara
___ 243 –
___ 244 –
___ 245 –
___ 246 –
___ 247 – Tigermask
___ 248 – Mr. Pogo
___ 249 –
___ 250 –
___ 251 –
___ 252 – Tatsuaki Nakano
___ 253 –
___ 254 – Masahito Kakihara
___ 255 – Mitsuya Nagai
___ 256 – Hiroyoshi Kotsubo
___ 257 –
___ 258 –
___ 259 –
___ 260 –
___ 261 –
___ 262 –
___ 263 – Yumiko Hotta
___ 264 – Manami Toyota
___ 265 –
___ 266 –
___ 267 – Kumiko Maekawa
___ 268 –
___ 269 –
___ 270 – Miho Wakizawa
___ 271 –
___ 272 –
___ 273 –
___ 274 –
___ 275 – Command Bolshoi
___ 276 –
___ 277 – You-You Ran
___ 278 – Kana Mizaki
___ 279 –
___ 280 –
___ 281 – Tsubasa Kuragaki
___ 282 –
___ 283 – Reggie Bennet
___ 284 –
___ 285 –
___ 286 –
___ 287 –
___ 288 –
___ 289 –
___ 290 – Mizuki Endo
___ 291 – Keiko Aono
___ 292 –
___ 293 – Miho Watabe
___ 294 – Aya Koyama
___ 295 – Chigusa Nagayo
___ 296 –
___ 297 – Toshiyo Yamada
___ 298 – Meiko Satomura
___ 299 – Sonoko Kato
___ 300 –
___ 301 –
___ 302 –
___ 303 –
___ 304 – Saika Takeuchi
___ 305 – Sachie Abe
___ 306 –
___ 307 –
___ 308 – Obacchi Iizuka
___ 309 – Hiroyo Muto
___ 310 –
___ 311 –
___ 312 – The Bloody
___ 313 –
___ 314 –
___ 315 – Kazuki
___ 316 –
___ 317 – Mariko Yoshida
___ 318 – Gami
___ 319 –
___ 320 –
___ 321 – Michiko Omukai
___ 322 –
___ 323 –
___ 324 –
___ 325 –
___ 326 – Rena Takase
___ 327 –
___ 328 –
___ 329 – Mary Apache
___ 330 – Faby Apache
___ 331 – Bionic J
___ 332 – Linda Star
___ 333 –
___ 334 –
___ 335 –
___ 336 –
___ 337 – Yoshiko Tamura
___ 338 – Tanny Mouse
___ 339 –
___ 340 –
___ 341 –
___ 342 –
___ 343 –
___ 344 – Dynamite Kansai
___ 345 –
___ 346 – Mima Shimoda
___ 347 – Etsuko Mita
___ 348 –
___ 349 –
___ 350 – Chikako Shiratori
___ 351 – Chaparrita Asari
___ 352 –
___ 353 –
___ 354 –
___ 355 – Tenzan & Kojima
___ 356 –
___ 357 – Hosaka & Sasaki
___ 358 –
___ 359 – Nakanishi & Takahashi
___ 360 – Crush 2000
___ 361 –
___ 362 –
___ 363 –
___ 364 –
___ 365 –
___ 366 – Crusher Maedomari
___ 367 –
___ 368 –
___ 369 –
___ 370 –
___ 371 – unknown
___ 372 –
___ 373 – unknown
___ 374 – unknown
___ 375 – unknown
___ 376 –
___ 377 –
___ 378 – unknown
CHECKLISTS
___ 379 – Checklist 1 of 6
___ 380 – Checklist 2 of 6
___ 381 – Checklist 3 of 6
___ 382 – Checklist 4 of 6
___ 383 – Checklist 5 of 6
___ 384 – Checklist 6 of 6

REVENGE OF WARRIOR
___ RW1 – Tokimitsu Ishizawa
___ RW2 –
___ RW3 – Yuki Kondo
___ RW4 –
___ RW5 – Kazushi Sakuraba
___ RW6 –
___ RW7 – Kazuyuki Fujita
___ RW8 – Yumiko Hotta
___ RW9 – Shinobu Kandori

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 –
___ 2 –
___ 3 –
___ 4 –
___ 5 –
___ 6 –

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 –
___ 2 –
___ 3 –
___ 4 –
___ 5 –
___ 6 –
___ 7 –
___ 8 –
___ 9 –
___ 10 –

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 –
___ 2 –
___ 3 –
___ 4 –

RELEASE INFORMATION:

– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

– Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

– More information needed.

Contact us for any errors or updates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *