2000 Collection Card Assortment Future Bee Women’s Pro Wrestling

Base Set
Parallels: Cards Silver Foil Signature cards 1-96 and 109-144

___ 1 Yumiko Hotta
___ 2 Nanae Takahashi
___ 3 Momoe Nakanishi
___ 4 Miho Wakizawa
___ 5 Manami Toyota
___ 6 Kayo Noumi
___ 7 Kaoru Ito
___ 8 Tomoko Watanabe
___ 9 Kumiko Maekawa
___ 10 Miyuki Fujii
___ 11 Miho kayo (Miho Wakizawa & Kayo Noumi)
___ 12 Mama Momo (Nanae Takahashi & Momoe Nakanishi)
___ 13 Mima Shimoda
___ 14 Lascacho (Mima Shimoda & Etsuko Mita)
___ 15 Etsuko Mita
___ 16 Takako Inoue
___ 17 Acute Sae
___ 18 Kaori Yoneyama
___ 19 Kana Mizaki
___ 20 Devil Masami
___ 21 Azumi Hyuga
___ 22 Tsubasa Kuragaki
___ 23 Dynamite Kansai
___ 24 Kayoko Haruyama
___ 25 You-You Ran
___ 26 Command Bolshoi
___ 27 Carlos Amano
___ 28 Harley Saito
___ 29 Mizuki Endo
___ 30 Keiko Aono
___ 31 Noriyo Tateno
___ 32 Shinoby Kadori
___ 33 Rumi Kazama
___ 34 Aya Koyama
___ 35 Miho Watabe
___ 36 Natsumi Nishi
___ 37 Eagle Sawai
___ 38 Sayuri Okino
___ 39 Carol Midori
___ 40 Mayumi Ozaki
___ 41 Akira Hokuto
___ 42 Aja Kong
___ 43 Rie
___ 44 Chikayo Nagashima
___ 45 Sugar Sato
___ 46 Kaoru
___ 47 Toshie Uematsu
___ 48 Toshiyo Yamada
___ 49 Meiko Satomura
___ 50 Chigusa Nagayo
___ 51 Sonoko Kato
___ 52 Sachiko Ito
___ 53 Sakura Hirota
___ 54 Saika Takeushi
___ 55 Yuko Kosugi
___ 56 Hiroyo Mutoh
___ 57 Sumie Sakai
___ 58 Yukie Abe
___ 59 Cooga
___ 60 Megumi Yabushita
___ 61 Obatchi Iizuka
___ 62 Ranmaru
___ 63 Harui Torii
___ 64 Yoko Takahashi
___ 65 The Bloody
___ 66 Fang Suzuki
___ 67 Kazuki
___ 68 Lioness Aska
___ 69 Morimatsu
___ 70 Princesa Sugehit
___ 71 Mary Apache
___ 72 Linda Star
___ 73 Michiko Ohmukai
___ 74 Rie Tamada
___ 75 Mikiko Futagami
___ 76 Candy Okutsu
___ 77 Mariko Yoshida
___ 78 Yumi Fukawa
___ 79 Akino
___ 80 Ayako Hamada
___ 81 Ai Fujita
___ 82 Chaparrita Asari
___ 83 Misae Genki
___ 84 Yuki Shina
___ 85 Yoshiko Tamura
___ 86 Kyoko Inoue
___ 87 Yuka Nakamura
___ 88 Saya Endo
___ 89 Ayako Ishida
___ 90 Tanny Mouse
___ 91 Jaguar Yokota
___ 92 Morimatsu & Kazuki
___ 93 Tommy Ran
___ 94 The Masked Angel Freia
___ 95 The Masked Angel Rosetta
___ 96 Devirat
___ 97 List Card – G-Max
___ 98 List Card – Fang Suzuki & The Bloody
___ 99 List Card – The Masked Angel Rosetta & Falaon
___ 100 Misae Genki vs Nanae Takahashi
___ 101 Kyoko Inoue & Takako Inoue
___ 102 Harley Saito & Dynamite Kansai
___ 103 Bolshoi Kid vs Obatchi Iizuka
___ 104 Chigusa Nagayo vs Shinobu Kandori
___ 105 Momoe Nakanishi vs Ai Fujita
___ 106 Cooga vs The Masked Angel Rosetta
___ 107 Aja Kong vs Eagle Sawai
___ 108 Yuko Kosugi vs Yoshiko Tamura
Autographs
___ 109 Jaguar Yokota
___ 110 Devil Masami
___ 111 Tommy Ran
___ 112 Miho Wakizawa
___ 114 Koyoko Inoue
___ 115 Rumi Kazama
___ 116 Ai Fujita
___ 117 Manami Toyota
___ 118 The Masked Angel Rosetta
___ 119 Cooga
___ 120 Command Bolshoi
___ 121 Candy Okutsu
___ 122 Sonoko Kato
___ 123 Nichiko Ohmukai
___ 124 Toshiyo Yamada
___ 125 Mariko Yoshida
___ 126 Chikayo Nagashima
___ 127 Yumi Fukawa
___ 128 Yuko Kosugi
___ 129 Azumi Hyuga
___ 130 Chaparrita Asari
___ 131 Yukie Abe
___ 132 Kayo Noumi
___ 133 Kana Mizaki
___ 134 Yoshiko Tamura
___ 135 Yuka Nakamura
___ 136 Chigusa Nagayo
___ 137 Mayumi Ozaki
___ 138 Shinobu Kandori
___ 139 Aja Kong
___ 140 Lioness Aska
___ 141 Eagle Sawai
___ 142 Dynamite Kansai
___ 143 Yumiko Hotta
___ 144 Harley Saito

Promotion Card
___ Promotion All Japan Women’s Pro Wrestling (UER)
___ Promotion GAEA Japan
___ Promotion Hyper Visual Fighting Arsion
___ Promotion jd’ Beauty Atlete
___ Promotion Lady Legend Professional Wrestling
___ Promotion NEO Japan Ladies Pro-Wrestling
___ Promotion Pure-Heart Pure-Wrestling JWP
___ Promotion Wrestle You-Me Factoly YF:21 (UER)

Present Card
___ Present 1 Miho Kayo (Miho Wakizawa & Kayo Noumi)
___ Present 2 Lascacho (Mima Shimoda & Etsuko Mits)
___ Present 3 The Masked Angel Rosetta & Falaon

Jeckyll & Hyde Card
___ 000 Zero
___ 26b Bolshoi Kid
___ 28b Kalula
___ 41b Reina Fubuki UER (Checklist error 49b)
___ 43b Badnurse Nakamura UER (Checklist error 50b)
___ 46b Infernal Kaoru UER (Checklist error 37b)
___ 75b Gami Metal

Autographs
___ 1 Yukimo HOtta
___ 2 Nanae Takahashi
___ 3 Momoe Nakanishi
___ 7 Kaoru Ito
___ 8 Tomoko Watanabe
___ 9 Kumiko Maekawa
___ 10 Miyuki Fuji
___ 12 nana Momo (Nanae Takahashi & Momoe Nakanishi)
___ 15 Etsuko Mita
___ 16 Takako Inoue
___ 17 Acute Sae
___ 19 Kana Mizaki
___ 20 Devil Masami
___ 21 Azumi Hyuga
___ 22 Tsubasa Kuragaki
___ 23 Dynamite Kansai
___ 24 Kayoko Haruyama
___ 25 You-You Ran
___ 26 Command Bolshoi
___ 27 Carlos Amano
___ 29 Mizuki Endo
___ 30 Keiko Aono
___ 31 Noriyo Tateno
___ 34 Aya Koyama
___ 35 Miho Watabe
___ 38 Sayuri Okino
___ 45 Sugar Sato
___ 46 Kaoru
___ 47 Toshie Uematsu
___ 52 Sachiko Ito
___ 53 Sakura Hirota
___ 55 Yuko Kosugi
___ 56 Hiroyo Mutoh
___ 57 Sumie Sakai
___ 58 Yukie Abe
___ 59 Cooga
___ 61 Obatchi Iizuki
___ 62 Ranmaru
___ 63 Harumi Torii
___ 64 Yoko Takahashi
___ 65 The Bloody
___ 66 Fang Suzuki
___ 67 Kazuki
___ 69 Morimatsu
___ 72 Linda Star
___ 74 Rie Tamada
___ 75 Mikiko Futagami
___ 80 Ayako Hamada
___ 83 Misae Genki
___ 84 Yuka Shina
___ 85 Yoshiko Tamura
___ 86 Kyoko Inoue
___ 88 Saya Endo
___ 89 Ayako Ishida
___ 90 Tanny Mouse
___ 92 Morimatsu & Kazuki
___ 93 Tommy Ran

RELEASE INFORMATION:

– Autograph cards numbered 109-114 are part of the base set.

– Autographs make up a 90 card set and are Limited to 70 each. They are unnumbered. Checklist is incomplete. Cards listed have been confirmed.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates