2003 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 Yumiko HOtta
___ 2 Kaoru Ito
___ 3 Tomoko Watanabe
___ 4 Kumiko Maekawa
___ 5 Momoe Nakanishi
___ 6 Nanae Takahashi
___ 7 Miyuki Fujii
___ 8 Kayo Koseki
___ 9 Mika Nishio
___ 10 Saki Maemura
___ 11 Kana Koseki
___ 12 Blizzard yuki
___ 13 Hikaru
___ 14 Command Bolshoi
___ 15 Azumi Hyuga
___ 16 Kayoko Haruyama
___ 17 Kaori Yoneyama
___ 18 Erika Watanabe
___ 19 Sarubobo Mask
___ 20 Round Girl
___ 21 Shinobu Kandori
___ 22 Noriyo tateno
___ 23 Harley Saito
___ 24 Mizuki Endo
___ 25 Keiko Aono
___ 26 Mari Kuwata
___ 27 Mako Ogawa
___ 28 Rumi Kazama
___ 29 Eagle Sawai
___ 30 Sayuri Okino
___ 31 Raven Yaginuma
___ 32 Sachie Abe
___ 33 Obatchi Iizuka
___ 34 Kazuki
___ 35 Maru
___ 36 Emi Tomimatsu
___ 37 Keiko Saito
___ 38 Fang Suzuki
___ 39 Hiroyo Muto
___ 40 Ranmaru
___ 41 The Bloody
___ 42 Tsunami
___ 43 Teruko Kagawa
___ 44 Emi Tojo
___ 45 Mizuho Ishikawa
___ 46 Yumi Ohka
___ 47 Akane Kokume
___ 48 Kei Akiyama
___ 49 Michiko Omukai
___ 50 Mariko Yoshida
___ 51 GAMI
___ 52 Rie Tamada
___ 53 noki-A
___ 54 AKINO
___ 55 Ai Fujita
___ 56 Rena Takase
___ 57 Bionic-J
___ 58 Baby-A
___ 59 Kyoko Inoue
___ 60 Yoshiko Tamura
___ 61 Misae Genki
___ 62 Yuka Shiina
___ 63 Tanny Mouse
___ 64 Yuki Miyazaki
___ 65 Yuka Nakamura
___ 66 Haruka Matsuo
___ 67 Ayako Ishida
___ 68 Yuiga
___ 69 Miyuki Maeda
___ 70 Showa-Ko
___ 71 Police Wo-men
___ 72 Ryoko
___ 73 Ms.
___ 74 Ofune
___ 75 Apple Miyuki
___ 76 Carolina Akiko
___ 77 Yuu Yamagata
___ 78 Lioness Asuka
___ 79 Mima Shimoda
___ 80 Etsuko Mita
___ 81 Takako Inoue
___ 82 Shark Tsuchiya
___ 83 Chararrita Asari
___ 84 Hiromi Yagi
___ 85 Tsubasa Kuragakai
___ 86 Emi Sakura
___ 87 Aky
___ 88 Megumi Yabushita
___ 89 Sumie Sakai
___ 90 Amazing Kong
___ 91 Momoe Nakanishi
___ 92 Kayo Noumi
___ 93 Mima Shimoda & Takako Inoue
___ 94 Rumi Kazama
___ 95 Fang Suzuki
___ 96 Sachie Abe & KAZUKI
___ 97 Michiko Omukai
___ 98 Takako Inoue & Rie Tamada
___ 99 Kyoko Inoue
___ 100 Idol participated in NEO
___ 101 All Women Participate in the New Japan Dome
___ 102 Arsion Ariake Coliseum Tournament
___ 103 Jd’ becomes K-Jd’
___ 104 Shinobu Kandori becomes President of LLPW
___ 105 Ran Yu-Yu and Tsubasa Kuragaki leave JWP
___ 106 7 Groups 10/20 All Japan Women’s Kawasaki Tournament
___ 107 Momoe Nakanishi takes the WWWA single title
___ 108 Women’s Professional Wrestling Summit held
___ 109 Mimi Hagiwara
___ 110 Megumi Kudo
___ 111 Cuty Suzuki
___ 112 Mika Handa
___ 113 Hikari Fukuoka
___ 114 Kurenai Yasha
___ 115 Sakie Hasegawa
___ 116 Yumi Fukawa
___ 117 Miho Wakizawa

Venus On The Ring (Numbered to /100)
___ VR1 Momoe Nakanishi
___ VR2 Kayo Nomi
___ VR3 Azumi Hyuga
___ VR4 Rumi Kazama
___ VR5 Sachie Abe
___ VR6 Michiko Omukai
___ VR7 AKINO
___ VR8 Ofune
___ VR9 Takako Inoue

Ladies Of Film
___ LF1 Azumi Hyuga
___ LF2 Mima Shimoda
___ LF3 Mariko Yoshida
___ LF4 Emi Tojo
___ LF5 Taylor Matheny
___ LF6 Michiko Omukai

Authentic Kiss Mark
___ K1 Kayo Noumi /284
___ K2 Rumi Kazama /350
___ K3 Michiko Omukai /274
___ K4 Ryoko /285
___ K5 Takako Inoue / 230

Memorabilia Relic
___ M1 Kayo Noumi (Knee Pad) /50
___ M2 Kayo Noumi (Elbow & Knee Pads) /100

Autographs
___ 1 Yumiko Hotta /113
___ 3 Tomoko Watanabe /118
___ 4 Kumiko Maekawa /117
___ 5 Momoe Nakanashi /103
___ 6 Nanae Takahashi /119
___ 7 Miyuki Fujii /113
___ 9 Mika Nishio /107
___ 10 Saki Maemura /106
___ 14 Command Bolshoi /117
___ 15 Azumi Hyuga /120
___ 16 Kayoko Haruyama /120
___ 17 Kaori Yoneyama /116
___ 18 Erika Watanabe /119
___ 19 Sarubobo mask /117
___ 20 Round Girl /117
___ 21 Shinobu Kandori /120
___ 22 Noriyo Tateno /119
___ 23 Harley Saito /120
___ 24 Mizuki Endo /120
___ 25 Keiko Aono /118
___ 26 Mari Kuwata /120
___ 27 Mako Ogawa /116
___ 28 Rumi Kazama /117
___ 29 Eagle Sawai /120
___ 30 Sayuri Okino /75
___ 32 Sachie Abe /117
___ 33 Obatchi Iizuka /109
___ 34 KAZUKI /93
___ 35 MARU /83
___ 36 Emi Tomimatsu /113
___ 37 Keiko Saito /114
___ 38 Fang Suzuki /119
___ 39 Hiroyo Muto /120
___ 40 Ranmaru /107
___ 41 The Bloody /115
___ 42 TSUNAMI /102
___ 43 Teruko Kagawa /113
___ 44 Emi Tojo /109
___ 45 Mizuho Ishikawa /116
___ 46 Yumi Ohka /111
___ 47 Akane Kokume /100
___ 48 Kei Akiyama /118
___ 50 Mariko Yoshida /118
___ 51 GAMI /114
___ 52 Rie Tamada /109
___ 53 noki-A /110
___ 54 AKINO /119
___ 55 Ai Fujita /115
___ 56 Rena Takase /96
___ 57 Bionic-J /83
___ 58 Baby-A /112
___ 59 Kyoko Inoue /85
___ 60 Yoshiko Tamura
___ 61 Misae Genki /111
___ 62 Yuka Shiina /102
___ 63 Tanny Mouse /95
___ 64 Yuki Miyazaki /115
___ 65 Yuka Nakamura /118
___ 66 Haruka Matsuo /117
___ 67 Ayako Ishida /112
___ 68 Yuiga /112
___ 69 Miyuki Maeda /114
___ 70 Showa-Ko /109
___ 71 Police wo-men
___ 72 Ryoko /119
___ 73 Ms. X /117
___ 74 Ofune /115
___ 75 Apple Miyuki /116
___ 76 Carolina Akiko /117
___ 77 Yuu Yamagata /117
___ 78 Lioness Asuka /66
___ 79 Mima Shimoda /108
___ 80 Etsuko Mita /108
___ 81 Takako Inoue /118
___ 82 Shark Tsuchiya /118
___ 83 Chaparrita Asari /119
___ 84 Hiromi Yagi /110
___ 85 Tsubasa Kuragaki /119
___ 86 Emi Sakura /118
___ 87 Aky /120
___ 88 Megumi Yabushita /97
___ 89 Sumie Sakai /114
___ 90 Amazing Kong /109
___ 91 Momoe Nakanishi /117
___ 93 Mima Shimoda & Takako Inoue /108
___ 94 Rumi Kazama /120
___ 95 Fang Suzuki /120
___ 96 Sachie Abe & KAZUKI /117
___ 98 Takako Inoue & Rie Tamada /95
___ 99 Kyoko Inoue /89
___ 104 Shinobu Kandori /113
___ 110 Megumi Kudo /118
___ 114 Kurenai Yasha /97
___ 115 Sakie Hasegawa /110
___ 115 Yumi Fukawa /120

RELEASE INFORMATION:

– Complete base set consist of cards 1-117.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates