2004 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Tomoko Watanabe
___ 2 – Kumiko Maekawa
___ 3 – Nanae Takahashi
___ 4 – Kayo Noumi
___ 5 – Saki Maemura
___ 6 – Hikaru
___ 7 – Sasori
___ 8 – Amazing Kong
___ 9 – Command Bolshoi
___ 10 – Azumi Hyuga
___ 11 – Kayoko Haruyama
___ 12 – Tsubasa Kuragaki
___ 13 – Kadri Yoneyama
___ 14 – Erika Watananbe
___ 15 – Kyoko Kimura
___ 16 – Shinobu Kandori
___ 17 – Noriyo Tateno
___ 18 – Harley Saito
___ 19 – Eagle Sawai
___ 20 – Keiko Aono
___ 21 – Sayuri Okino
___ 22 – Mari Kuwata
___ 23 – Mako Ogawa
___ 24 – Revn Hiroka
___ 25 – Eiger
___ 26 – The Bloody
___ 27 – Obacchi Iizuka
___ 28 – Kazuki
___ 29 – Hiroyo Muto
___ 30 – Ranmaru
___ 31 – Maru
___ 32 – Keiko Saito
___ 33 – Tsunami
___ 34 – Mizuho Ishikawa
___ 35 – Yumi Oka
___ 36 – Kei Akiyama
___ 37 – Asami Kawasaki
___ 38 – Fuuka
___ 39 – Emi Tojo
___ 40 – Fang
___ 41 – Maya Satsuki
___ 42 – Teruko Kagawa
___ 43 – Kyoko Inoue
___ 44 – Yoshiko Tamura
___ 45 – Misae Genki
___ 46 – Yuka Shiina
___ 47 – Tanny Mouse
___ 48 – Yuki Miyazaki
___ 49 – Yuka Nakamura
___ 50 – Haruka Matsuo
___ 51 – Ayako Ishida
___ 52 – Yukimo Hotta
___ 53 – Gami
___ 54 – Rie Tamada
___ 55 – Sachie Abe
___ 56 – Leo-Na
___ 57 – Mika Nishio
___ 58 – Bull fight Sora
___ 59 – Yukari Kitao
___ 60 – Mirai
___ 61 – Mima Shimoda
___ 62 – Ofune
___ 63 – Apple Miyuki
___ 64 – Yuu Yamagata
___ 65 – Carolina Akiko
___ 66 – Showa-Ko
___ 67 – Naomi Takesako
___ 68 – Nozomi Takesako
___ 69 – Policewo-men
___ 70 – Yulga
___ 71 – Emi Sakura
___ 72 – Rei
___ 73 – Jaguar Yokota
___ 74 – Lioness Aska
___ 75 – Dump Matsumoto
___ 76 – Etsuko Mita
___ 77 – Takako Inoue
___ 78 – Mariko Yoshida
___ 79 – Shark Tsuchiya
___ 80 – Kaoru Ito
___ 81 – Drake Morimatsu
___ 82 – Michiko Omukai
___ 83 – Hiromi Yagi
___ 84 – Ariya
___ 85 – Momoe Nakanishi
___ 86 – Megumi Yabushita
___ 87 – Akino
___ 88 – Ayako Hamada
___ 89 – Ai Fujita
___ 90 – baby M
___ 91 – Amazing Kong
___ 92 – Kayo Noumi
___ 93 – Nanae Takahashi & Ayako Hamada
___ 94 – Shinobu Kandori & Takako Inoue
___ 95 – Toshiko Tamura
___ 96 – Momoe Nakanishi
___ 97 – NEO-1 held
___ 98 – JDStar becomes Jd’
___ 99 – All Women tremor
___ 100 – AtoZ launch
___ 101 – Stray JWP
___ 102 – Darian Girls start
___ 103 – Emi Sakura
___ 104 – Ayako Hamada
___ 105 – Appel Miyuki
___ 106 – Amazing Kong
___ 107 – Shinobu Kandori
___ 108 – Kayo Noumi
___ 109 – Megumi Kudo
___ 110 – Rumi Kazama
___ 111 – Combat Toyoda
___ 112 – Mima Shimoda
___ 113 – Reggie Bennett
___ 114 – Sakie Hasegawa
___ 115 – Candy Okutsu
___ 116 – Yumi Fukawa
___ 117 – Kaori Nakayama

Catch The Rainbow Insert Set (Gold /200)
___ CR1 – Saki Maemura
___ CR2 – Hikaru
___ CR3 – Kaori Yoneyama
___ CR4 – Kei Akiyama
___ CR5 – Haruka Matsuo
___ CR6 – Mika Nishio
___ CR7 – Ofune
___ CR8 – Momoe Nakanishi
___ CR9 – Ayako Hamada

Authentic Kiss Mark Card
___ K1 – Azumi Hyuga /390
___ K2 – Emi Tojo /390
___ K3 – Kei Akiyama /383
___ K4 – Haruka Matsuo /315
___ K5 – Mika Nishio /400
___ K6 – Ofune /320

Autographs
___ 2 – Kimiko Mekawa /77
___ 3 – Nanae Takahashi /80
___ 4 – Kayo Noumi /80
___ 9 – Command Bolshoi /80
___ 30 – Ranmaru /78
___ 32 – Keiko Saito /78
___ 34 – Mizuho Ishikawa /80
___ 35 – Yumi Oka /80
___ 36 – Kei Akiyama /80
___ 38 – Fuuka /70
___ 39 – Emi Tojo /78
___ 42 – Teruko Kagawa /79
___ 48 – Yuki Miyazaki /58
___ 49 – Yuka Nakamura /65
___ 52 – Yumiko Hotta /80
___ 57 – Mika Nishio /76
___ 60 – Mirai /77
___ 65 – Carolina Akiko /80
___ 72 – Rei /80
___ 77 – Takako Inoue /80
___ 114 – Sakie Hasegawa /80
___ 117 – Kaori Nakayama /80

Memorabilia
___ M1 – Kayo Noumi (Match Used Costume)
___ M2 – Emi Tojo (Authentic Costume)

Promotion Card
___ P1 – Kayo Noumi

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-117.

– Autograph card checklist is incomplete. More information needed.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates