2005 BBM True Heart Women’s Wrestling
(BBM)

___ 01 Tomoko Watanabe
___ 02 Kumiko Maekawa
___ 03 Nanae Takahashi
___ 04 Saki Maemura
___ 05 Hikaru
___ 06 Sasori
___ 07 Amazing Kong
___ 08 Command Bolshoi
___ 09 Azumi Hyuga
___ 10 Kayoko Haruyama
___ 11 Tsubasa Kuragaki
___ 12 Kaori Yoneyama
___ 13 Erika Watanabe
___ 14 Kyoko Kimura
___ 15 Eco
___ 16 Shinobu Kandori
___ 17 Noriyo Tateno
___ 18 Harley Saito
___ 19 Eagle Sawairiyo
___ 20 Mizuki Endo
___ 21 Sayuri Okino
___ 22 Aiger
___ 23 Mako Ogawa
___ 24 Revn Hiroka
___ 25 Keiko Fujieda
___ 26 Lee Hye-Ran & Choi So Ra
___ 27 Ranmaru
___ 28 Yumi Ohka
___ 29 Kei Akiyama
___ 30 Asami
___ 31 Fuuka
___ 32 Nene Kimura
___ 33 Shu Shibutani
___ 34 MARU
___ 35 Keiko Saito
___ 36 Misae Genki
___ 37 Yoshiko Tamura
___ 38 Misae Genki
___ 39 Yuka Shiina
___ 40 Tanny Mouse
___ 41 Yuki Miyazaki
___ 42 Yuka Nakamura
___ 43 Haruka Matsuo
___ 44 Chiharu
___ 45 Ayako Ishida
___ 46 Yumiko Hotta
___ 47 Sachie Abe
___ 48 Mika Nishio
___ 49 LEO-NA
___ 50 Bull Fight Sora
___ 51 Mirai
___ 52 Kana
___ 53 Mima Shimoda
___ 54 Mariko Yoshida
___ 55 Michiko Omukai
___ 56 AKINO
___ 57 MICKEY*Yuka
___ 58 Baby-M
___ 59 The Bloody
___ 60 Fang Suzuki
___ 61 Obacchi Iizuka
___ 62 Hiroyo Muto
___ 63 Emi Sakura
___ 64 Rei
___ 65 Yui Kanbara
___ 66 Mae Ichii
___ 67 Chika Natsumi
___ 68 Ikumi Yura
___ 69 Rika Takahashi
___ 70 Nozomi Takesako
___ 71 “Sentoin” ko
___ 72 Cherry
___ 73 Yuiga
___ 74 Yuu Yamagata
___ 75 Ofune
___ 76 Apple Miyuki
___ 77 Carolina Akiko
___ 78 Jaguar Yokota
___ 79 Dump Matsumoto
___ 80 Lioness Asuka
___ 81 Etsuko Mita
___ 82 Takako Inoue
___ 83 Shark Tsuchiya
___ 84 Kaoru Ito
___ 85 GAMI
___ 86 Keiko Aono
___ 87 Momoe Nakanishi
___ 88 Megumi Yabushita
___ 89 Sumie Sakai
___ 90 KAZUKI
___ 91 Ayako Hamada
___ 92 Emi Tojo
___ 93 Teruko Kagawa
LADIES ON FILM
___ 94 Hikaru
___ 95 Yumi Ohka
___ 96 Kei Akiyama
___ 97 Asami
___ 98 Fuuka
___ 99 Mika Nishio
FAREWELL (RETIRING WRESTLERS)
___ 100 Ai Fujita
___ 101 Kayo Noumi
___ 102 Rie Tamada
PRECIOUS MEMORIES
___ 103 Akira Hokuto
___ 104 Rumi Kazama
___ 105 Chaparrita ASARI
___ 106 Chikako Shiratori
___ 107 Kaori Nakayama
___ 108 Kana Mizaki

CATCH THE RAINBOW INSERT SET
___ CR1 Saki Maemura ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR2 Hikaru ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR3 Kyoko KimurA JWP
___ CR4 Yumi Ohka JD STAR
___ CR5 Kei Akiyama JD STAR
___ CR6 Haruka Matsuo NEO
___ CR7 Mirai A TO Z
___ CR8 Apple Miyuki KAIENTAI DOJO
___ CR9 Emi Tojo SHINMA OFFICE

CATCH THE RAINBOW INSERT SET (Silver parallel)
___ CR1 Saki Maemura ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR2 Hikaru ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR3 Kyoko KimurA JWP
___ CR4 Yumi Ohka JD STAR
___ CR5 Kei Akiyama JD STAR
___ CR6 Haruka Matsuo NEO
___ CR7 Mirai A TO Z
___ CR8 Apple Miyuki KAIENTAI DOJO
___ CR9 Emi Tojo SHINMA OFFICE

CATCH THE RAINBOW INSERT SET (Gold Parallel numbered to 200)
___ CR1 Saki Maemura ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR2 Hikaru ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR3 Kyoko KimurA JWP
___ CR4 Yumi Ohka JD STAR
___ CR5 Kei Akiyama JD STAR
___ CR6 Haruka Matsuo NEO
___ CR7 Mirai A TO Z
___ CR8 Apple Miyuki KAIENTAI DOJO
___ CR9 Emi Tojo SHINMA OFFICE

AUTOGRAPHS
___ Mariko Yoshida
___ Sumie Sakai
___ Kana

COSTUME CARDS

RELEASE INFORMATION:

– More information needed.

– Credit for Checklist: joshicity.com

Contact us for any errors or updates