2014 True Heart Women’s Wrestling (BBM) Sample

2014 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 001 Eiger
___ 002 Keiko Aono
___ 003 Saki Akai
___ 004 AKINO
___ 005 Aja Kong
___ 006 Sachie Abe
___ 007 Mika Iida
___ 008 Aoi Ishibashi
___ 009 Kaoru Ito
___ 010 Kyoto Inoue
___ 011 Takako Inoue
___ 012 Sumire Natsu
___ 013 Mizuki Endo
___ 014 Yumi Ohka
___ 015 Misaki Ohata
___ 016 Mayumi Ozaki
___ 017 Sayaka Obihiro
___ 018 Kagetsu
___ 019 KAZUKI
___ 020 Manami Katsu
___ 021 Sonoko Kato
___ 022 Haruka Kato
___ 023 Kana
___ 024 Carlos Amano
___ 025 Shinobu Kandori
___ 026 KANNA
___ 027 Aki Kanbayashi
___ 028 Aoi Kizuki
___ 029 Chikage Kiba
___ 030 Kyoko Kimura
___ 031 Sakura Hirota
___ 032 Salvation Ninja Ranmaru
___ 033 Kyuri
___ 034 Tsubasa Kuragaki
___ 035 Hiragi Kurumi
___ 036 “Kotori”
___ 037 Kaho Kobayashi
___ 038 Command Bolshoi
___ 039 Yuka Sakazaki
___ 040 SAKI
___ 041 Emi Sakura
___ 042 Sakura Candle
___ 043 Meiko Satomura
___ 044 Sareee
___ 045 Hikaru Shida
___ 046 Shuu Shibutani
___ 047 Mima Shimoda
___ 048 Sawako Shimono
___ 049 Jaguar Yokota
___ 050 Syuri
___ 051 Mio Shirai
___ 052 Risa Sera
___ 053 Sendai Sachiko
___ 054 Dynamite Kansai
___ 055 Ayumi Takada
___ 056 Dash Chisako
___ 057 Dump Matsumoto
___ 058 Cherry
___ 059 Tsukushi
___ 060 Dotombori Bolshoi
___ 061 Manami Toyota
___ 062 Meari Naito
___ 063 Tomoka Nakagawa
___ 064 Arisa Nakajima
___ 065 Shoko Nakajima
___ 066 Chikayo Nagashima
___ 067 Hanako Nakamori
___ 068 Maki Narumiya
___ 069 Mika Nishio
___ 070 Neko Nitta
___ 071 Nyanba
___ 072 Nonoko
___ 073 Hibiscus Mii
___ 074 Ayako Hamada
___ 075 Koyuki Hayashi
___ 076 Moeka Haruhi
___ 077 Kayoko Haruyama
___ 078 Bambi
___ 079 Koharu Hinata
___ 080 Fairy Nihonbashi
___ 081 235
___ 082 Yako Fujigasaki
___ 083 Akane Fujita
___ 084 Tsukasa Fujimoto
___ 085 Benten Musume
___ 086 Hamuko Hoshi
___ 087 Yumiko Hotta
___ 088 Policewoman
___ 089 Makoto
___ 090 Hiroyo Matsumoto
___ 091 Miyako Matsumoto
___ 092 Micro
___ 093 Guriko Misaki
___ 094 MIZUKI
___ 095 Ryo Mizunami
___ 096 Molly
___ 097 Yappe-Man No. 3
___ 098 Megumi Yabushi
___ 099 Ayame Yabe
___ 100 Yuu Yamagata
___ 101 Rutsuko Yamaguchi
___ 102 Miyu Yamashita
___ 103 Rina Yamashita
___ 104 Aya Yuuki
___ 105 Yuhi
___ 106 Kaori Yoneyama
___ 107 Rydeen Hagane
___ 108 Rabbit Miu
___ 109 Rhio
___ 110 Lin Byron
___ 111 Ray
___ 112 Leon
___ 113 Tomoko Watanabe
___ 114 Classic Gals (Shuu Shibutani / Cherry)
___ 115 Plus Minus 2013 (Misaki Ohata / Mio Shirai)
___ 116 Muscle Venis (Hikaru Shida / Tsukasa Fujimoto / Miyako Matsumoto)
___ 117 Las Aventuras (Yuu Yamagata / Ayako Hamada)
___ 118 Misaki Ohata
___ 119 Arisa Naakajima
___ 120 Mio Shirai
___ 121 Yuhi
___ 122 Ayumi Kurihara
___ 123 GAMI
___ 124 Kana (Checklist)

Autographs (Serial Numbered)
___ Eiger /90
___ Keiko Aono /90
___ Saki Akai /90
___ Akino /90
___ Sachie Abe /90
___ Mika Iida /84
___ Kaoru Ito /90
___ Kyoko Inoue /90
___ Sumire Natsu /85
___ Yumi Ohka /85
___ Misaki Ohata /84
___ Sayaka Obihiro /85
___ Kagesu /90
___ Kazuki /90
___ Manami Katsu /90
___ Haruka Kato /75
___ Kana /84
___ Kanna /90
___ Aoi Kizuki /90
___ Chikage Kiba /90
___ Sakura Hirota /90
___ Kyuri /90
___ Tsubasa Kuragaki /90
___ Hiragi Kurumi /90
___ “Kotori” /90
___ Kaho Kobayashi /90
___ Command Bolshoi /90
___ Yuki Sakazaki /90
___ Emi Sakura /90
___ Sakura Candle /90
___ Meiko Satomura /90
___ Sareee /90
___ Hikaru Shida /85
___ Shuu Shibutani /85
___ Mima Shimoda /77
___ Sawako Shimono /90
___ Jaguar Yokota /90
___ Syuri /85
___ Mio Shirai /85
___ Risa Sera /90
___ Sendai Sachiko /90
___ Ayumi Takada /90
___ Dash Chisako /90
___ Cherry /90
___ Tsukushi /90
___ Tomoka Nakagawa /90
___ Arisa Nakajama /85
___ Shoko Nakajima /90
___ Hanako Nakamori /90
___ Maki Narumiya /90
___ Neko Nitta /90
___ Nyanba /90
___ Nonoko /90
___ Ayako Hamada /90
___ Koyuki Hayashi /90
___ Moeka Kasuga /85
___ Kayoko Haruyama /90
___ Koharu Hinata /90
___ 235 /90
___ Yako Fujigasaki /74
___ Akane Fujita /90
___ Tsukasa Fujimoto /53
___ Benten Musume /90
___ Hamuko Hoshi /90
___ Police Women /90
___ Makoto /84
___ Hiroyo Matsumoto /90
___ Miyako Matsumoto /90
___ Guriko Misaki /90
___ Ryo Mizunami /85
___ Molly /90
___ Yappe-Man No.3 /90
___ Megumi Yabushita /90
___ Ayame Yabe /90
___ Yuu Yamagata /90
___ Rutsuko Yamaguchi /90
___ Miyu Yamashita /90
___ Rina Yamashita /90
___ Aya Yuuki /90
___ Yuhi /85
___ Kaori Yoneyaa /48
___ Rydeen Hagane /90
___ Rabbit Miu /90
___ Riho /90
___ Lin Byron /90
___ Ray /90
___ Leon /90
___ Tomoko Watanabe /90
___ Classic Gals (Shuu Shibutani & Cherry) /90
___ Plus Minus 2013 (Misaki Ohata & Mio Shirai) /90
___ Muscle Venus (Shida, Funimoto & Matsumoto) /75
___ Las Aventuras (Yuu Yamagata & Ayako Hamada) /76
___ Ayumi Kurihara /90
___ Gami /90

Cheki Autographs (Numbered to /7 Unless Noted)
___ Chikage Kiba /7
___ Command Bolshoi /6
___ Cherry /7
___ Meari Naito /7
___ Nyanba /7
___ Ryo Mizunami /7

RELEASE INFORMATION:

– A complete baset set consists of cards 1-124.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered.

– More Information Needed on Cheki Autograph cards. Cheki Autographs are small polaroid on fuji film that is autographed on the actual photo. Back of the polaroid is hand numbered. Polaroid photo measures 2 1/16 wide x 3 3/16 high. Checklist is incomplete. More information needed.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates