2015 BBM True Heart Women’s Wrestling (BBM)

2015 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 001 Keiko Aono
___ 002 Saki Akai
___ 003 AKINO
___ 004 Aja Kong
___ 005 Mika Iida
___ 006 Kaoru Ito
___ 007 Kyoko Inoue
___ 008 Takako Inoue
___ 009 Erin
___ 010 Akira Rin
___ 011 Mizuki Endo
___ 012 Yumi Ohka
___ 013 Misaki Ohata
___ 014 Mayumi Ozaki
___ 015 Sayaka Obihiro
___ 016 KAORU
___ 017 Kagetsu
___ 018 KAZUKI
___ 019 Sonoko Kato
___ 020 Kato Yu
___ 021 Kana
___ 022 Carlos Amano
___ 023 Shinobu Kandori
___ 024 KANNA
___ 025 Fukin Kitazawa
___ 026 Maretsuki Blue
___ 027 Chikage Kiba
___ 028 Kyoko Kimura
___ 029 Sakura Hirota
___ 030 Kyusei Ninja Ranmaru
___ 031 Kyuuri
___ 032 Tsubasa Kuragaki
___ 033 Kurumi
___ 034 Ririko Kendo
___ 035 Yuri Kotobuki
___ 036 Little Bird
___ 037 Kaho Kobayashi
___ 038 Command Bolshoi
___ 039 Yuka Sakazaki
___ 040 SAKI
___ 041 Emi Sakura
___ 042 Sakura Candle
___ 043 Meiko Satomura
___ 044 Sareee
___ 045 Hikaru Shida
___ 046 Shuu Shibutani
___ 047 Al Shimizu
___ 048 Mima Shimoda
___ 049 Sawako Shimoda
___ 050 Akiri
___ 051 Mio Shirai
___ 052 Risa Sera
___ 053 Sendai Sahciko
___ 054 Dynamite Kansai
___ 055 Dash Chisako
___ 056 Meiko Tanaka
___ 057 Dump Matsumoto
___ 058 Cherry
___ 059 Tsukushi
___ 060 Manami Toyota
___ 061 Arisa Nakajima
___ 062 Shoko Nakajima
___ 063 Chikayo Nagashima
___ 064 Hiroe Nagahama
___ 065 Hanako Nakamori
___ 066 Natsu Sumire
___ 067 Maki Narumiya
___ 068 Mika Narumiya
___ 069 Nitta Neko-ko
___ 070 Nyanba
___ 071 Nonoko
___ 072 Apple Niyuki
___ 073 Hatsuhinode Kamen
___ 074 Ayako Hamada
___ 075 Yua Hayashi
___ 076 Moeka Haruhi
___ 077 Kayoko Haruyama
___ 078 Bambi
___ 079 Koharu Hinata
___ 080 Fairy Nihonbashi
___ 081 Fuji-ke Sakiya-ko
___ 082 Akane Fujita
___ 083 Tsukasa Fujimoto
___ 084 235
___ 085 Benten Musume
___ 086 Hamuko Hoshi
___ 087 Yumiko Hotta
___ 088 Bolshoi Kid
___ 089 Ploicewoman
___ 090 Makoto
___ 091 Hiroyo Matsumoto
___ 092 Miyako Matsumoto
___ 093 Akane Miura
___ 094 Guriko Misaki
___ 095 MIZUKI
___ 096 Ryo Mizunami
___ 097 Tomoko Miyagi
___ 098 Mochi Miyagi
___ 099 Yappe-Man No. 3
___ 100 Megumi Yabushita
___ 101 Yuu Yamagata
___ 102 Yamashita JItsuyu
___ 103 Rina Yamashita
___ 104 YUKA
___ 105 Maya Yukihi
___ 106 Kaori Yoneyama
___ 107 Rydeen Hagane
___ 108 Rabbit Yoshiusagi
___ 109 Rhio
___ 110 Lin Byron
___ 111 Ray
___ 112 Leon
___ 113 Tomoko Watanabe
___ 114 Mio Shirai / Misaki Ohata
___ 115 Maki Narumiya / Risa Sera
___ 116 Hamuko Hoshi / Mochi Miyagi
___ 117 Sachie Abe
___ 118 Tomoka Nakagawa
___ 119 Meari Naito
___ 120 Mio Shirai

Autographs
___ Keiko Aono /100
___ Saki Akai /50
___ Akino /89
___ Aja Kong /100
___ Mika Iida /86
___ Kaoru Ito /99
___ Kyoko Inoue /99
___ Takako Inoue /99
___ Erin /90
___ Arika Rin /90
___ Mizuki Endo /100
___ Yumi Ohka /90
___ Misaki Ohata /87
___ Sayaka Ohihiro /87
___ Kaoru /99
___ Kagetsu /90
___ Kazuki /99
___ Sonoko Kato /100
___ Haruka Kato /90
___ Kana /50
___ Carlos Amano /100
___ Shinobu Kandori /88
___ Kanna /89
___ Fukin Kitazawa /90
___ Aoi Kizuki /90
___ Chikage Kiba /90
___ Kyoko Kimura /100
___ Sakura Hirota /90
___ Salvation Ninja Ranmaru /90
___ Kyuri /89
___ Tsubasa Kurakgaki /100
___ Kurumi /80
___ Ririko Kendo /87
___ Yuri Kotobuki /85
___ “Kotori” /90
___ Kaho Kobayashi /90
___ Command Bolshoi /88
___ Yuka Sakazaki /90
___ Saki /100
___ Emi Sakura /90
___ Sakura Candle /99
___ Meiko Satomura /90
___ Sareee /100
___ Hikaru Shida /90
___ Shuu Shibutani /86
___ Ai Shimizu /100
___ Mima Shimoda /99
___ Sawako Shimono /87
___ Syuri /89
___ Mio Shirai (Union Pro) /34
___ Mio Shirai (OZ Academy) /34
___ Mio Shirai (Ice Ribbon) /33
___ Mio Shirai (Wave) /34
___ Risa Sera /90
___ Sendai Sachiko /89
___ Dynamite Kansai /99
___ Dash Chisako /89
___ Meiko Tanaka /100
___ Dump Matsumoto /100
___ Cherry /90
___ Tsukuhi /90
___ Arisa Nakajima /89
___ Shoko Nakajima /90
___ Chikayo Nagashima /100
___ Hiroe Nagahama /90
___ Hanako Nakamori /90
___ Sumire Natsu /87
___ Maki Narumiya /85
___ Mika Nishio /97
___ Neko Nitta /89
___ Nyanba /100
___ Nonoko /90
___ Hibiscus Mil /90
___ First Sunrise Mask /100
___ Yua Hayashi /90
___ Moeka Kasuga /90
___ Kayoko Haruyama /90
___ Bambi /97
___ Koharu Hinata /90
___ Fairy Nihonbashi /90
___ Yako Fujigasaki /90
___ Akane Fujita /90
___ Tsukasa Fujimoto /90
___ 235 /89
___ Benten Musume /100
___ Hamuko Hoshi /90
___ Bolshoi Kid /98
___ Police Women /99
___ Makoto /90
___ Hiroyo Matsumoto /90
___ Miyako Matsumoto /90
___ Akane Niura /90
___ Misaki Guriko /90
___ Mizuki /98
___ Ryo Mizunami /88
___ Michiko Miyagi /90
___ Mochi Miyagi /89
___ Yappe-Man No. 3 /90
___ Megumi Yabushita /100
___ Yuu Yamagata /90
___ Miyu Yamashita /88
___ Rina Tamashita /83
___ Yuka /90
___ Maya Yukihi /90
___ Kaori Yoneyama /90
___ Rydeen Hagane /89
___ Rabbit Miu /90
___ Riho /87
___ Lin Byron /97
___ Ray /90
___ Leon /90
___ Kuros (T. Fujimoto, M. Ohata, & M. Sharai) /98
___ .STAP (Maki Narumiya & Risa Sera) /93
___ Lovely Buddahs (Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi) /99
___ Sachie Abe /100
___ Tomoka Nakagawa /99
___ Meari Naito /100

Cheki Autographs
___ Saki Akai
___ Mika Iida
___ Erin
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata
___ Sayaka Obihiro
___ Kagetsu
___ Kazuki
___ Sonoko Kato
___ Haruka Kato
___ Carlos Amano
___ Kanna
___ Fukin Kitazawa
___ Aoi Kizuki
___ Chikage Kiba
___ Sakura Hirota
___ Kyuri
___ Tsubasa Kuragaki
___ Kurumi
___ Ririko Kendo
___ Yuri Kotobuki
___ “Kotori”
___ Kaho Kobayashi
___ Command bolshoi
___ Yuka Sakazaki
___ Emi Sakura
___ Sakura Candle
___ Hikaru Shida
___ Shuu Shibutani
___ Sawako Shimono
___ Mio Shirai (Union Pro) /6
___ Mio Shirai (OZ Academy) /4
___ Mio Shirai (Ice Ribbon) /6
___ Mio Shirai (Wave) /5
___ Risa Sera
___ Cherry
___ Tsukushi
___ Arisa Nakajima
___ Chikayo Nagashima
___ Hiroe Nagahama
___ Sumire Natsu
___ Maki Narumiya
___ Neko Nitta
___ Nyanba
___ Nonoko
___ Yua Hayashi
___ Moeka Kasuga
___ Kayoko Haruyama
___ Koharu Hinata
___ Fairy Nihonbashi
___ Yako Fujigasaki
___ Akane Fujita /6
___ Tsukasa Fujimoto
___ 235
___ Benten Musume
___ Hamuko Hoshi
___ Police Women
___ Makoto
___ HIroyo Matsumoto
___ Akane Niura
___ Misaki Guriko
___ Ryo Mizunami
___ Mochi Niyagi
___ Yappe-Man No. 3
___ Miyu Yamashita
___ Rina Yamashita
___ Yuka
___ Maya Tukihi /6
___ Kaori YoneYama
___ Rydeen Hagane
___ Rabbit Miu
___ Riho
___ Ray
___ Leon
___ Kuros (T. Fujimoto, M. Ohata & M. Sharai)
___ .STAP (Maki Narumiya & Risa Sera)
___ Lovely Buddhas (Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi)
___ Meari Naito

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-120.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered.

– Cheki Autograph cards are numbered to 7 or less unless otherwise noted. Cards are not numbered, but are serially numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates