2018 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Aasa Maika
___ 2 – Eiger
___ 3 – Aoki Ituki
___ 4 – Keiko Aono
___ 5 – Miku Aono
___ 6 – Saki Akai
___ 7 – AKINO
___ 8 – Asahi
___ 9 – Aja Kong
___ 10 – Asuka
___ 11 – Saori Anou
___ 12 – Himeka Arita
___ 13 – Mika Iida
___ 14 – Noa Igarashi
___ 15 – Aoi Ishibashi
___ 16 – Kaoru Ito
___ 17 – Maki Itoh
___ 18 – Kyoko Inoue
___ 19 – Takako Inoue
___ 20 – Takumi Iroha
___ 21 – ERINA
___ 22 – Yui Ohka
___ 23 – Misaki Ohata
___ 24 – Maika Ozaki
___ 25 – Mayumi Ozaki
___ 26 – Sayaka Obihiro
___ 27 – KAORU
___ 28 – Nao Kakuta
___ 29 – Cassandra Miyagi
___ 30 – KAZUKI
___ 31 – Manami Katsu
___ 32 – Sonoko Kato
___ 33 – Haruka Kato
___ 34 – Rin Kadokura
___ 35 – Mao Kaneshiro
___ 36 – Yuki Kamifuku
___ 37 – Karen DATE
___ 38 – Shinobu Kandori
___ 39 – Aoi Kizuki
___ 40 – Sakura Hirota
___ 41 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 42 – Kyuri
___ 43 – Tsubasa Kuragaki
___ 44 – Maho Kurone
___ 45 – Konatsu
___ 46 – Konami
___ 47 – Marika Kobashi
___ 48 – Kaho Kobayashi
___ 49 – Command Bolshoi
___ 50 – Misuru Konna
___ 51 – Reika Saiki
___ 52 – Mirai Sato
___ 53 – Sae
___ 54 – Yuka Sakazaki
___ 55 – SAKI
___ 56 – Emi Sakura
___ 57 – Ayame Sasamura
___ 58 – Ami Sato
___ 59 – Ayako Sato
___ 60 – Meiko Satomura
___ 61 – Sareee
___ 62 – Hikaru Shida
___ 63 – Hikari Shimizu
___ 64 – Giulia
___ 65 – Mika hirahime
___ 66 – Kakeru Sekiguchi
___ 67 – Risa Sera
___ 68 – Miyuki Takase
___ 69 – Nanae Takahashi
___ 70 – Azusa Takigawa / Azusa Christie
___ 71 – Dash Chisako
___ 72 – Rika Tatsumi
___ 73 – Miki Taaka
___ 74 – Dump Matsumoto
___ 75 – Cherry
___ 76 – Tsukushi
___ 77 – Tequila Saya
___ 78 – Totoro Satsuki
___ 79 – Nao DATE
___ 80 – Maruko Nagasaki
___ 81 – Arisa Nkakjima
___ 82 – Shoko Nakajima
___ 83 – Chikayo Nagashima
___ 84 – Hiroe Nagahama
___ 85 – Hanako Nakamori
___ 86 – Sumire Natsu
___ 87 – Nagisa Nozaki
___ 88 – Nodoka Oneesan
___ 89 – Nori DATE
___ 90 – Heidi Katrina
___ 91 – Hyper Misaao
___ 92 – Hibiscus Mil
___ 93 – Inko Haku
___ 94 – Chihiro Hashimoto
___ 95 – Ina Hazuki
___ 96 – Hana DATE
___ 97 – Ayako Hamada
___ 98 – Moeka Haruhi
___ 99 – Vancouver Cat
___ 100 – Bambi
___ 101 – Hiragi Kurumi
___ 102 – Hikari
___ 103 – Koharu Hinata
___ 104 – Hinano
___ 105 – Hirori
___ 106 – Fairy Nihonbashi
___ 107 – Yako Fujigasaki
___ 108 – Akane Fujita
___ 109 – Tsukasa Fujimoto
___ 110 – Pork Tamako
___ 111 – Ibuki Hoshi
___ 112 – Hamako Hoshi
___ 113 – Yuiko Hotta
___ 114 – Tae Honma
___ 115 – Natsumi Maki
___ 116 – Makoto
___ 117 – Hiroyo Matsumoto
___ 118 – Miyako Matsumoto
___ 119 – Matsuya Uno
___ 120 – Yuna Manase
___ 121 – Manami
___ 122 – Mari Sakamoto
___ 123 – Miu
___ 124 – Miss Mongol
___ 125 – Mizuki
___ 126 – Ryo Mizunami
___ 127 – Mizuki (Tiger Pink)
___ 128 – Mochi Miyagi
___ 129 – Yuki Miyazaki
___ 130 – Meiri Goto
___ 131 – Mio Momono
___ 132 – Yapper Man #3
___ 133 – Megumi Yabushita
___ 134 – Yuu Yamagata
___ 135 – Miyu Yamashita
___ 136 – Rina Yamashita
___ 137 – Yuna
___ 138 – Yuu
___ 139 – Maya Yukihi (Good)
___ 140 – Maya Yukihi (Evil)
___ 141 – Yoshiko
___ 142 – Kaori Yoneyama
___ 143 – Rydeen Hagane
___ 144 – Raku
___ 145 – Riho
___ 146 – LiLCo
___ 147 – Leon
___ 148 – Tomoko Watanabe
___ 149 – Team DATE
___ 150 – Manami Toyota
___ 151 – Mariko Yoshida
___ 152 – Nonoko
___ 153 – Hikaru Shida (Checklist)

Autographs
___ Aasa Maika
___ Aoki Itsuki /99
___ Keiko Aono /100
___ Miku Aono
___ AKINO /98
___ Asahi
___ Asuka /96
___ Saori Anou /89
___ Himeka Aarita /87
___ Mika Iida
___ Noa Igarashi /89
___ Kaoru Ito /92
___ Maki Itoh
___ Kyoko Inoue /100
___ Takako Inoue
___ Takumi Iroha
___ ERINA /87
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata
___ Maika Ozaki
___ Sayaka Obihiro /98
___ KAORU /100
___ Nao Kakuta
___ Cassandra Miyagi /97
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato /100
___ Rin Kadokura
___ Mao Kaneshiro
___ Yuki kamifuku
___ Karen DATE
___ Aoi Kizuki /88
___ Sakura Hirota /100
___ Kyusei Ninja Ranmaru /100
___ Maho Kurone
___ Konatsu
___ Konami /100
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi /89
___ Command Bolshoi /88
___ Misuru Konno /99
___ Reika Saiki /89
___ Mirai Sato
___ Yuka Sakazaki /88
___ SAKI /88
___ Emi Sakura /99
___ Ayame Sasamura /100
___ Ami Sato /95
___ Ayako Sato /100
___ Meiko Satomura /100
___ Sareee /100
___ Hikaru Shida /89
___ HIkari Shimizu
___ Giulia /100
___ Mika Shirahime /99
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Nanae Takahashi /89
___ Azusa Christie
___ DASH Chisako /100
___ Rika Tatsumi /89
___ Miki Tanaka /100
___ Dump Matsumoto /97
___ Cherry
___ Tequila Saya /87
___ Nao DATE /89
___ Maruko Nagasaki
___ Arisa Nakajima
___ Shoko Nakajima
___ Chikayo Nagashima /47
___ Hiroe Nagahama /45
___ Hanako Nakamori
___ Sumire Natsu /86
___ Nagisa Nozaki /87
___ Nodoka Oneesan
___ Nori DATE
___ Heidi Katrina /99
___ Hyper Misao
___ Hibiscus Mii /100
___ Inko Haku /82
___ Chihiro Hashhimoto /89
___ Ina Hazuki /87
___ Hana DATE
___ Moeka Haruhi
___ Bambi /99
___ Hiragi Kurumi /87
___ Hikari
___ Koharu Hinata /100
___ Hinano
___ Fairy Nihonbashi
___ Yako Fujigasaki /89
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Pork Tamako /100
___ Ibuki Hoshi
___ Hamako Hoshi
___ Tae Honma
___ Natsumi Maki
___ Makoto
___ Hiroyo Masumoto
___ Miyako Matsumoto /82
___ Matsuya Uno /89
___ Yuna Manase
___ Manami /98
___ Mari Sakamoto /89
___ Miu
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Mizuki (tigerPink)
___ Mochhi Miyagi
___ Yuki Miyazaki
___ Meiri Goto /99
___ Mio Momono .87
___ Yapper Man #3
___ Megumi Yabushita /100
___ Yuu Yamagata /100
___ Miyu Yamashita
___ Rina Yamashita /89
___ Yuu /89
___ Maya Yukihi (Good) /84
___ Maya Yukihi (Evil) /100
___ Yoshiko
___ Kaori Yoneyama /100
___ Rydeen Hagane /89
___ Raku
___ Riho /100
___ Leon
___ Tomoko Watanabe /100
___ Team DATE
___ Nonoko
___ Tsuruhime (Hikaru Shida) /40
___ Up Up Girls /45

Kiss Mark (#/50)
___ KISS1 – Maya Yukihi
___ KISS2 – Saori Anou
___ KISS3 – Natsumi Maki

Kiss Mark Autograph (#/10)
___ KISS1 – Maya Yukihi
___ KISS2 – Saori Anou
___ KISS3 – Natsumi Maki

Cheki Autographs
___ Miku Aono
___ Asahi
___ Saori Anou
___ Himeka Arita
___ Mika Iida
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata
___ Maika Ozaki
___ Nao Kakuta
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato /5
___ Rin Kadokura
___ Mao Kaneshiro
___ Yuki Kamifuku
___ Karen DATE
___ Aoi Kizuki /15
___ Skaura Hirota /8
___ Kyuri
___ Tsubasa Kuragaki
___ Maho Kurone
___ Marika Kobashi
___ Command Bolshoi
___ Reika Saiki
___ Mirai Sato
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ HIkaru Shida
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Tanaka
___ Tequila Saya
___ Toroto Satsuki
___ Nao DATE
___ Maruko Nagasaki
___ Arisa Nakajima
___ Shoko Nakajima
___ HIroe Nagahama
___ Hanako Nakamori
___ Nagisa Nozaki
___ Nodoka Oneesan
___ Nori DATE
___ Hyper Misao
___ Inko Haku
___ Ina Hazuki
___ Hana DATE
___ Noeka Haruhi
___ HIragi Kurumi
___ Hikari
___ Hinano
___ Fairy Nihonbashi /13
___ Yako Fujigasaki
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Hamako Hoshi
___ Tae Honma
___ Natsumi Maki
___ Makoto
___ Hiroyo Matsumoto
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase /15
___ Mari Sakamoto
___ Miu
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Mizuki (Tiger Pink)
___ Mochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki
___ Yapper Man #3
___ Miyu Yamashita
___ Rina Yamashita /9
___ Yuu
___ Maya Yukihi (Good)
___ Maya Yukihi (Evil)
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Leon
___ Tomoko Watanabe /5
___ Nonoko

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-153.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered. Autographs are numbered to 90 or less unless otherwise noted above.

– Cheki Autograph cards are numbered to 10 or less unless otherwise noted. Cards are not numbered, but are serially numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates