2019 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Yuki Aino
___ 2 – Itsuki Aoki
___ 3 – Miku Aono
___ 4- Saki Akai
___ 5 – AKINO
___ 6 – Asahi
___ 7 – Aja Kong
___ 8 – Asuka
___ 9 – Saori Anou
___ 10 – Rina Amikura
___ 11 – Sayuri Amemiya
___ 12 – HImeka Arita
___ 13 – An Chamu
___ 14 – Noa Igarashi
___ 15 – Kaoru Ito
___ 16 – Maki Itoh
___ 17 – Kyoko Inoue
___ 18 — Ayano Irie
___ 19 – Takumi Iroha
___ 20 – Mika Iwata
___ 21 – Unagi Sayaka
___ 22 – Yumi Ozaki
___ 23 – Maika Ozaki
___ 24 – Mayumi Ozaki
___ 25 – Sayaka Obihiro
___ 26 – KAORU
___ 27 – Nao Kakuta
___ 28 – Cassandra Miyagi
___ 29 – KAZUKI
___ 30 – Manami Katsu
___ 31 – Sonoko Kato
___ 32 – Rin Kawahata
___ 33 – Yuki Kamifuku
___ 34 – Karen DATE
___ 35 – Riko Kawahata
___ 36 – Sakura Hirota
___ 37 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 38 – Kyuri
___ 39 – Tsubasa Kuragaki
___ 40 – Marika Kobashi
___ 41 – Kaho Kobayashi
___ 42 – Command Bolshoi
___ 43 – Mitsuru Konno
___ 44 – Reika Saiki
___ 45 – Sae
___ 46 – Yuka Sakazaki
___ 47 – SAKI
___ 48 – Emi Sakura
___ 49 – Yuko Sakurai
___ 50 – Sakuran Bonita
___ 51 – Ayame Sasamura
___ 52 – Ami Sato
___ 53 – Ayako Sato
___ 54 – Meiko Satomura
___ 55 – Sareee
___ 56 – Hikaru Shida
___ 57 – Hikari Shimizu
___ 58 – Syuri
___ 59 – Giulia
___ 60 – Mina Shirakawa
___ 61 – Rina Shingaki
___ 62 – Mikoto Shindo
___ 63 – Suzu Suzuki
___ 64 – Mei Suruga
___ 65 – Kakeru Sekiguchi
___ 66 – Risa Sera
___ 67 – Miyuki Takase
___ 68 – Nanae Takahashi
___ 69 – DASH Chisako
___ 70 – Rika Tatsumi
___ 71 – Momo Tani
___ 72 – Dump Matsumoto
___ 73 – Cherry
___ 74 – Tsukushi
___ 75 – Tequila Saya
___ 76 – Nodoka Tenma
___ 77 – Satsuki Totoro
___ 78 – Nori DATE
___ 79 – Arisa Nakajima
___ 80 – Shoko Nakajima
___ 81 – Chikayo Nagashima
___ 82 – Hiroe Nagahama
___ 83 – Hanako Nakamori
___ 84 – Natsu Sumire
___ 85 – Haruna Neko
___ 86 – Kikari Noa
___ 87 – Nagisa Nozaki
___ 88 – Heidi Katrina
___ 89 – Hyper Misao
___ 90 – HIbiscus Mii
___ 91 – Chihiro Hashimoto
___ 92 – Ina Hazuki
___ 93 – Momoka Hanazono
___ 94 – Ayumi Hayashi
___ 95 – Pom Harajuka
___ 96 – Moeka Haruhi
___ 97 – Bambi
___ 98 – Hiragi Kurumi
___ 99 – Koharu HInata
___ 100 – Pipipipi Pinano
___ 101 – Fairy Nihonbashi
___ 102 – Yako Fujimoto
___ 103 – Akane Fujita
___ 104 – Tsukasa Fujimoto
___ 105 – Pork Tamako
___ 106 – Ibuki Hoshi
___ 107 – Hamuko Hoshi
___ 108 – Mei Hoshizuki
___ 109 – Yumiko Hotta
___ 110 – Tae Honma
___ 111 – Misaki Maeda
___ 112 – Matsumi Maki
___ 113 – Makoto
___ 114 – Misa Matsui
___ 115 – Hiroyo Matsumoto
___ 116 – Miyako Matsumoto
___ 117 – Matsuya Uno
___ 118 – Yuna Manase
___ 119 – Manami
___ 120 – Mari
___ 121 – Maria
___ 122 – Mari Manji
___ 123 – Mii
___ 124 – Miss Mongol
___ 125 – Mizuki
___ 126 – Ryo Mizunami
___ 127 – Yuna Mizumori
___ 128 – Mizuki (Tiger Pink)
___ 129 – Mochi Miyagi
___ 130 – Yuki Miyazaki
___ 131 – May Lee
___ 132 – Mede Tigirl
___ 133 – Mio Momono
___ 134 – Yapper Man #3
___ 135 – Megumi Yabushita
___ 136 – Yuu Yamagata
___ 137 – Miyu Yamashita
___ 138 – Rina Yamashita
___ 139 – Yuina Onasaka
___ 140 – Yuu
___ 141 – Maya Yukihi (Good)
___ 142 – Maya Yukihi (Evil)
___ 143 – YUMI
___ 144 – Yoshiko
___ 145 – Kaori Yoneyama
___ 146 – Rydeen Hagane
___ 147 – Raku
___ 148 – Riho
___ 149 – LINDA
___ 150 – Leon
___ 151 – Tomoko Watanabe
___ 152 – Miu Watanabe
___ 153 – NEW-TRA
___ 154 – Beauty Bear
___ 155 – Mika Iida
___ 156 – Keiko Aono
___ 157 – Aoi Kizuki
___ 158 – Misaki Ohata
___ 159 – Chiharu
___ 160 – Ai Hara
___ 161 – Sauyri Namba
___ 162 – Mizuka Arai

Special Base Card
___ 9 – Saori Anou
___ 16 – Maki Itoh
___ 22 – Yumi Ohka
___ 46 – Yuka Sakazaki
___ 56 – Hikaru Shida
___ 58 – Syuri
___ 84 – Natsu Sumire
___ 104 – Tsukasa Fujimoto
___ 148 – Riho

Autographs
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki /99
___ Miku Aono /89
___ AKINO /99
___ Asahi
___ Aja Kong /99
___ Asuka /99
___ Saori Anou /87
___ Rina Amikura
___ Sayuri Amemiya
___ Himeka Arita /88
___ An Chamu
___ Noa Igarashi /88
___ Kaaoru Ito /98
___ Maki Itoh /88
___ Kyoko Inoue /99
___ Ayano Irie /88
___ Takumi Iroha
___ Mika Iwata /99
___ Unagi Sayaka /89
___ Yumi Ohka /88
___ Maika Ozaki
___ Mayumi Ozaki /99
___ Sayaka Obihiro /81
___ KAORU /99
___ Nao Kakuta
___ KAZUKI /99
___ Manami Katsu /99
___ Sonoko Kato /98
___ Rin Kadokura
___ Yuki Kamifuku
___ Karen DATE
___ Riko Kawahata
___ Sakura Hirota /99
___ Kyusei Ninja Ranmaru /99
___ Kyuri
___ Tsubasa Kuragaki /99
___ Marika KObashi
___ Command Bolshoi /99
___ Mitsuru Konno /99
___ Reika Saiki
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ Emi Sakura
___ Yuko Sakurai
___ Ayame Sasamura
___ Ayako Sato /99
___ Meiko Satomura /99
___ Sareee
___ HIkaru Shida /89
___ HIkaru Shimizu
___ Syuri /98
___ Giulia /82
___ Mina Shirakawa
___ Rina Shingaki /89
___ Mikoto Shindo /89
___ Suzu Suzuki /87
___ Mei Suruga
___ Kakeru Sakiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Nanae Takahashi /99
___ DASH Chisako /99
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Dump Matsumoto /98
___ Tsukushi
___ Tequila Saya
___ Nodoka Tenma
___ Satsuki Totoro
___ Nori DATE
___ Arisa Nakajima /99
___ Shoko Nakajima /89
___ Chikayo Nagashima /94
___ Hiroe Nagahama /94
___ HIroe Nagahama /88
___ Hanako Nakamori /99
___ Natsu Sumire /99
___ Haruna Neko
___ Kikari Noa
___ Nagisa Nozaki /87
___ Hyper Misao
___ Hibiscus Mii /99
___ Chihiro Hashimoto /71
___ Ina Hazuki
___ Momoka Hanazono /99
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuka
___ Moeka Haruhi /89
___ Bambi /98
___ Hiragi Kurumi
___ Pipipipi Pinano /88
___ Fairy Nihonbashi
___ Yako Fujigasaki /99
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Pork Tamako /99
___ Ibuki Hoshi /88
___ Hamuko Hoshi /88
___ Mei Hoshizuki /88
___ Tae Honma /89
___ Misaki Maeda
___ Natsumi Maki /89
___ Makoto
___ Misa Matsui
___ Hiroyo Matsumoto /99
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase /79
___ Manami /99
___ Mari
___ Maria
___ Mari Manji /99
___ Mii /89
___ Miss Mongol /99
___ Mizuki /89
___ Ryo Mizunami /85
___ Yuna Mizumori
___ Mizuki (Tiger Pink) /89
___ Nochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki /88
___ May Lee /99
___ Mede Tigirl /99
___ Mio Momono
___ Yapper Man #3 /99
___ Megumi Yabushita /99
___ Yuu Yamagata /99
___ Miyu Yamashita /89
___ Rina Yamashita /85
___ Maya Yukihi (Good)
___ Maya Yukihi (Evil) /99
___ YUMI
___ Yoshiko /99
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane /99
___ Raku /89
___ Riho
___ LINDA /99
___ Leon /99
___ Tomoko Watanabe
___ Miu Watanabe
___ NEW-TRA /99
___ Beauty Bear /70
___ Mika Iida /99
___ Aoi Kizuki /99
___ Misaki Ohata /99
___ Chiharu /99
___ Ai Hara /99

Special Base Autograph Card (#/40)
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Yumi Ohka
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Syuri
___ Natsu Sumire
___ Tsukasa Fujimoto
___ Riho

Cheki Autographs
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki
___ Miku Aono /14
___ Asahi
___ Saori Anou /20
___ Rina Amikura
___ Sayuri Amemiya
___ Himeka Arita
___ An Chamu
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Ayano Irie
___ Takumi Iroha
___ Mika Iwata
___ Sayaka Obihiro
___ KAORU
___ Nao Kakuta /18
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Rin Kadokura
___ Yuki Kamifuku
___ Karen DATE
___ Riko Kawashata
___ Kyuri
___ Tsubasa Kuragaki
___ Marika Kobashi
___ Command Bolshoi
___ Mitsuru Konno
___ Reika Saiki
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ Emi Sakurai
___ Ayame Sasamura
___ Meiko Satomura
___ Sareee
___ Hikaru Shida
___ Hikari Shimizu
___ Syuri /9
___ Giulia
___ Mina Shirakawa
___ Rina Shingaki /9
___ Mikoto Shindo
___ Suzu Suzuki
___ Mei Suruga
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase /18
___ DASH Chisako
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Tsukushi
___ Tequila Saya
___ Nodoka Tenma
___ Satsuki Totoro
___ Nori DATE
___ Shoko Nakajima
___ Hanako Nakamori
___ Natsu Sumire /15
___ Haruna Neko
___ Kikari Noa
___ Hyper Misao
___ Chihiro Hashimoto
___ Ina Hazuki
___ Momoka Hanazono
___ Pom Harajuka
___ Moeka Haruhi
___ HIragi Kurumi
___ Pipipipi Pinano
___ Yako Fujigasaki
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto /14
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Mei Hoshizuki
___ Tae Honma
___ Natsumi Maki /24
___ Makoto
___ Misa Matsui
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Mari
___ Maria
___ Mari Manji
___ Mii /9
___ Mizuki
___ Yuna Mizumori
___ Mizuki (tiger Pink)
___ Maya Yukihi (Good)
___ Maya Yukihi (Evil)
___ YUMI
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Riho
___ Leon
___ Tomoko Watanabe
___ Miu Watanabe
___ Aoi Kizuki
___ Misaki Ohata
___ Sayuri Namba
___ Mizuka Arai

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-162.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered. Autographs are numbered to 90 or less unless otherwise noted above.

– Special Base Autograph cards not numbered, but are serially numbered.

– Cheki Autograph cards are numbered to 10 or less unless otherwise noted. Cards are not numbered, but are serially numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates