2021 BBM Women’s Wrestling Cards (BBM)

___ 1 Haruka Aikawa
___ 2 Yuki Aino
___ 3 Itsuki Aoki
___ 4 Mirai Aono
___ 5 Saki Akai
___ 6 AKARI
___ 7 AKINO
___ 8 Aja Kong
___ 9 ASUKA (aka VENY)
___ 10 Saori Anou
___ 11 Rina Amikura
___ 12 Nao Igarashi
___ 13 Nao Ishikawa
___ 14 Kaori Ito
___ 15 Maki Itoh
___ 16 Kyoko Inoue
___ 17 Ayano Irie
___ 18 Takumi Iroha
___ 19 Mika Iwata
___ 20 Haruka Umesaki
___ 21 Arisu Endo
___ 22 Yumi Ohka
___ 23 Chie Ozora
___ 24 Yurika Oka
___ 25 Maika Ozaki
___ 26 Mayumi Ozaki
___ 27 Sayaka Obihiro
___ 28 Riko Kaiju
___ 29 KAORU
___ 30 Nao Kakuta
___ 31 KAZUKI
___ 32 Manami Katsu
___ 33 Sonoko Kato
___ 34 Rin Kadokura
___ 35 Natsuho Kaneko
___ 36 Kanon
___ 37 Yuki Kamifuku
___ 38 Sakura Hirota
___ 39 Kyusei Ninja Ranmaru
___ 40 Tokiko Kirihara
___ 41 Mahiro Kiryu
___ 42 Tsubasa Kuragaki
___ 43 Crea
___ 44 Chie Koishikawa
___ 45 Momo Kohgo
___ 46 Marika Kobashi
___ 47 Kaho Kobayashi
___ 48 Yuka Sakazaki
___ 49 SAKI
___ 50 Sakisama
___ 51 Emi Sakura
___ 52 Mai Sakurai
___ 53 Yuko Sakurai
___ 54 Ayame Sasamura
___ 55 Ayako Sato
___ 56 Meiko Satomura
___ 57 Sayaka
___ 58 Sayuri
___ 59 Sena Shiori
___ 60 Hikaru Shida
___ 61 Hikari Shimizu
___ 62 Rina Shingaki
___ 63 Mikoto Shindo
___ 64 Suzu Suzuki
___ 65 Suzume
___ 66 Mei Suruga
___ 67 Kakeru Sekiguchi
___ 68 Risa Sera
___ 69 Miyuki Takase
___ 70 Nanae Takahashi
___ 71 DASH Chisako
___ 72 Rika Tatsumi
___ 73 Momo Tani
___ 74 Dump Matsumoto
___ 75 Cherry
___ 76 Waka Tsukiyama
___ 77 Thekla
___ 78 Nodoka Tenma
___ 79 Totoro Satsuki
___ 80 Arisa Nakajima
___ 81 Shoko Nakajima
___ 82 Chikayo Nagashima
___ 83 Hanako Nakamori
___ 84 Nanami
___ 85 Haruna Neko
___ 86 Hikari Noa
___ 87 Nagisa Nozaki
___ 88 Hyper Misao
___ 89 Hibiscus Mii
___ 90 Chihiro Hashimoto
___ 91 Yoshiko Hasegawa
___ 92 Honori Hana
___ 93 Momoka Hanazono
___ 94 Banny Oikawa
___ 95 Ayumi Hayashi
___ 96 Pom Harajuku
___ 97 Haruka Tsukushi
___ 98 Moeka Haruhi
___ 99 Hiragi Kurumi
___ 100 Hibiki
___ 101 Akane Fujita
___ 102 Tsukasa Fujimoto
___ 103 Ibuki Hoshi
___ 104 Hamuko Hishi
___ 105 Mei Hoshizuki
___ 106 Tae Honma
___ 107 Masha Slamovich
___ 108 Mirai Maiumi
___ 109 Misaki Maeda
___ 110 Makoto
___ 111 Yuuki Mashiro
___ 112 Misa Matsui
___ 113 Hiroyo Matsumoto
___ 114 Miyako Matsumoto
___ 115 Matsuya Uno
___ 116 Madeline
___ 117 Yuna Manase
___ 118 Manami
___ 119 Mari
___ 120 Maria
___ 121 Mari Manji
___ 122 Mii
___ 123 Ami Miura
___ 124 Miss Mongol
___ 125 Mizuki
___ 126 Ryo Mizunami
___ 127 Yuna Mizumori
___ 128 Mochi Miyagi
___ 129 Yuki Miyamoto
___ 130 Moka Miyamoto
___ 131 Mei Saint-Michel
___ 132 May Lee
___ 133 Mio Momono
___ 134 Yappy
___ 135 Yuu Yamagata
___ 136 Miyu Yamashita
___ 137 Rina Yamashita
___ 138 Yuu
___ 139 Maya Yukihi
___ 140 Maya Yukihi
___ 141 Yoshiko
___ 142 Kaori Yoneyama
___ 143 Rydeen Hagane
___ 144 Raku
___ 145 Ram Kaicho
___ 146 Rin Rin
___ 147 Lulu Pencil
___ 148 Leon
___ 149 Tomoko Watanabe
___ 150 Miu Watanabe
TAG TEAMS
___ 151 NEO Biishiki-gun
___ 152 3A
RING ANNOUNCER CARDS
___ 153 Chiharu
___ 154 Ai Hara
___ 155 Sayuri Namba
___ 156 Mizuka Arai
___ 157 Miyu Sorano

“SECRET” VERSION OF BASE CARDS
___ 1 Haruka Aikawa
___ 10 Saori Anou
___ 15 Maki Itoh
___ 30 Nao Kakuta
___ 37 Yuki Kamifuku
___ 64 Suzu Suzuki
___ 69 Miyuki Takase
___ 72 Rika Tatsumi
___ 112 Misa Matsui

INSERT CARDS
___ SP1 Saori Anou
___ SP2 Haruka Umesaki
___ SP3 Yuka Sakazaki
___ SP4 Hikaru Shida
___ SP5 Tsukasa Fujimoto
___ SP6 Tae Honma
___ SP7 Mio Momono
___ SP8 Maya Yukihi
___ SP9 Ram Kaicho

Autographs (Numbered to 100)
___ Haruka Aikawa
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki
___ Mirai Aono
___ Saki Akai
___ AKARI
___ AKINO
___ Aja Kong
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Noa Igarashi
___ Nao Ishikawa
___ Kaori Ito
___ Maki Itoh
___ Kyoko Inoue
___ Ayano Irie
___ Takumi Iroha
___ Mika Iwata
___ Haruka Umesaki
___ Arisu Endo
___ Yumi Ohka
___ Chie Ozora
___ Yurika Oka
___ Maika Ozaki
___ Mayumi Ozaki
___ Sayaka Obihiro
___ Riko Kaiju
___ KAORU
___ Nao Kakuta
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato
___ Rin Kadokura
___ Natsuho Kaneko
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Sakura Hirota
___ Kyusei Ninja Ranmaru
___ Tokiko Kirihara
___ Mahiro Kiryu
___ Tsubasa Kuragaki
___ Crea
___ Chie Koishikawa
___ Momo Kohgo
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ Sakisama
___ Emi Sakurai
___ Mai Sakurai
___ Yuko Sakurai
___ Ayame Sasamura
___ Ayako Sato
___ Sayaka
___ Sayuri
___ Sena Shiori
___ Hikaru Shida
___ Hikari Shimizu
___ Rina Shingaki
___ Mikoto Shindo
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Mei Suruga
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Nanae Takahashi
___ DASH Chisako
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Dump Matsumoto
___ Cherry
___ Waka Tsukiyama
___ Thekla
___ Nodoka Tenma
___ Totoro Satsuki
___ Arisa Nakajima
___ Shoko Nakajima
___ Chikayo Nagashima
___ Hanako Nakamori
___ Nanami
___ Haruna Neko
___ Hikari Noa
___ Nagisa Nozaki
___ Hyper Nisao
___ Hibiscus Mii
___ Chihiro Hashimoto
___ Yoshihiko Hasegawa
___ Honori Hana
___ Momoka Hanazono
___ Banny Oikawa
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Haruka Tsukushi
___ Moeka Haruhi
___ Hiragi Kurumi
___ Hibiki
___ Akane Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Mei Hoshizuki
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misaki Maeda
___ Makoto
___ Yuuki Mashiro
___ Misa Matsui
___ Hiroyo Matsumoto
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Madeline
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Mari
___ Ami Miura
___ Miss Mongol
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Yuna Mizumori
___ Moka Miyamoto
___ MeiSaint-Michel
___ May Lee
___ Mio Momono
___ Yappy
___ Yuu Yamagata
___ Miyu Yamashita
___ Yuu
___ Maya Yukihi
___ Maya Yukihi
___ Yoshiko
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Rin Rin
___ Lulu Pencil
___ Leon
___ Tomoko Watanabe
___ NEO Biishiki-gun
___ 3A
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayuri Namba
___ Mizuka Arai
___ Miyu Sorano

Cheki Autographs (Polaroid pictures) Numbered to 10
___ Haruka Aikawa
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki
___ Mirai Aono
___ Saori (in wrestling gear)
___ Saori (in casual attire)
___ Rina Amikura
___ Maki Itoh
___ Mika Iwata
___ Haruka Umesaki
___ Arisu Endo
___ Yurika Oka
___ Maika Ozaki
___ Yurika Oka
___ Maika Ozaki
___ Sayaka Obihiro
___ Nao Kakuta (in wrestling gear)
___ Nao Kakuta (in casual attire)
___ Natsuho Kaneko
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Mahiro Kiryu
___ Crea
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi
___ Yuka Sakazaki
___ Sakisama
___ Ayame Sasamura
___ Sena Shiori
___ Hikaru Shida
___ Rina Shingaki
___ Mikoto Shindo
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase (in ring gear)
___ Miyuki Takase (in casual attire)
___ DASH Chisako
___ Rika Tatsumi
___ Thekla
___ Nodoka Tenma
___ Totoro Satsuki
___ Shoko Nakajima
___ Haruna Neko
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Chihiro Hashimoto
___ Momoka Hanazono
___ Pom Harajuku
___ Haruka Tsukushi
___ Hiragi Kurumi
___ Hibiki
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Mei Hoshizuki
___ Tae Honma (in ring gear)
___ Tae Honma (in casual attire)
___ Mirai Maiumi
___ Makoto
___ Yuuki Mashiro
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Maria
___ Mizuki
___ Ryo Mizumori
___ Mochi Miyagi
___ Moka Miyamoto
___ Mei Saint-Michel
___ Mio Momono
___ Maya Yukihi
___ Raku
___ Ram Kaicho (in ring gear)
___ Ram Kaicho (in casual attire)
___ Miu Watanabe
___ NEO Biishiki-gun
___ 3A
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayuri Namba
___ Mizuka Arai
___ Miyu Sorano

Special Autograph Cards (Normal Version) Numbered to 80
___ Haruka Aikawa
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Nao Kakuta
___ Yuki Kamifuku
___ Suzu Suzuki
___ Rika Tatsumi
___ Misa Matsui

Special Autograph Cards (Holo Version) Numbered to 40
___ Haruka Aikawa
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Nao Kakuta
___ Yuki Kamifuku
___ Suzu Suzuki
___ Rika Tatsumi
___ Misa Matsui

Insert Autographs (Normal Version) Numbered to 50
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho

Insert Autographs (Holo Version) Numbered to 40
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho

Insert Autographs (Silver Paper Version) Numbered to 30
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho

___ Maya Yukihi (Normal Version) Numbered to 40
___ Maya Yukihi (Holo Version) Numberd to 30
___ Maya Yukihi (Silver Paper Version) Numbered to 20

RELEASE INFORMATION:

– Release Date 3-30-2021
5 autographs per box

– This is the yearly release that is normally known as ‘True Heart Wrestling’ but this year, they dropped the True Heart name, and it became BBM Women’s Wrestling Cards.

– All Joshi promotions except for Stardom are represented in this series, also many freelance wrestlers.

Contact us for any errors or updates