2022 BBM: Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Haruka Aikawa
___ 2 – Yuki Aino
___ 3 – Itsuki Aoki
___ 4 – Saki Akai
___ 5 – Akari
___ 6 – Akino
___ 7- Asahi
___ 8 – Aja Kong
___ 9 – Asuka
___ 10 – Saori Anou
___ 11 – Nao Ishikawa
___ 12 – Yuki Arai
___ 13 – Nao Ishikawa
___ 14 – Maki Itoh
___ 15 – Kyoko Inoue
___ 16 – Takumi Iroha
___ 17 – Mika Iwata
___ 18 – Haruka Umesaki
___ 19 – Arisu Endo
___ 20 – Yumi Ohka
___ 21 – Chie Ozora
___ 22 – Yurika Oka
___ 23 – Maika Ozaki
___ 24 – Mayumi Ozaki
___ 25 – Sayaka Obihiro
___ 26 – Riko Kaiju
___ 27 – Kaoru
___ 28 – Nao Kakuta
___ 29 – Kazuki
___ 30 – Sonoko Kato
___ 31 – Rin Kadokura
___ 32 – Kanon
___ 33 – Yuki Kamifuku
___ 34 – Rko Kawahata
___ 35 – Kiku
___ 36 – Sakura Hirota
___ 37 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 38 – Tokoko Kuragaki
___ 39 – Mahiro Kiryu
___ 40 – Tsubasa Kuragaki
___ 41 – Crea
___ 42 – Chie Koishikawa
___ 43 – Marika Kobashi
___ 44 – Yuka Sakazaki
___ 45 – Saki
___ 46 – Saki-sama
___ 47 – Emi Sakura
___ 48 – Yuko Sakurai
___ 49 – Ayame Sasamura
___ 50 – Ayako Sato
___ 51 – Sayaka
___ 52 – Sayuri
___ 53 – Saran
___ 54 – Hikaru Shida
___ 55 – Hikari Shimizu
___ 56 – Suzu Suzuki
___ 57 – Suzume
___ 58 – Mei Suruga
___ 59 – Kakeru Sekiguchi
___ 60 – Risa Sera
___ 61 – Miyuki Takase
___ 62 – Nanae Takahashi
___ 63 – Dash Chisako
___ 64 – Rika Tatsumi
___ 65 – Momo Tani
___ 66 – Dump Matsumoto
___ 67 – Cherry
___ 68 – Deborah K
___ 69 – Nokoka Tenma
___ 70 – Totoro Satsuki
___ 71 – Kaya Toribami
___ 72 – Arisa Nakajima
___ 73 – Shoko Nakajima
___ 74 – Chikayo Nagashima
___ 75 – Hanako Nakamori
___ 76 – Natsumi
___ 77 – Nanami
___ 78 – Haruna Neko
___ 79 – Hikari Noa
___ 80 – Nagisa Nozaki
___ 81 – Hyper Misao
___ 82 – HIbiscus Mii
___ 83 – Chihiro Hashimoto
___ 84 – Momoka Hanazono
___ 85 – Banny Oikawa
___ 86 – Pom Harajuku
___ 87 – Tsukushi Haruka
___ 88 – Harukaze
___ 89 – Moeka Kasuga
___ 90 – Hiragi Kurumi
___ 91 – Akane Fujita
___ 92 – Tsukasa Fujimoto
___ 93 – Ai Houzan
___ 94 – Ibuki Hoshi
___ 95 – Hamuko Hoshi
___ 96 – Tae Honma
___ 97 – Misaki Maeda
___ 98 – Makoto
___ 99 – Yuki Mashiro
___ 100 – Kaho Matsushita
___ 101 – Hiroyo Matsumoto
___ 102 – Miyako Matsumoto
___ 103 – Madeline
___ 104 – Yuna Manase
___ 105 – Manami
___ 106 – Maria
___ 107 – Miss Mongol
___ 108 – Mizuki
___ 109 – Ryo Mizunami
___ 110 – Yuna Mizumori
___ 111 – Mochi Miyagi
___ 112 – Yuki Miyazaki
___ 113 – Moka Miyamoto
___ 114 – Miyu
___ 115 – Mei Saint-Michel
___ 116 – May Lee
___ 117 – Mio Momono
___ 118 – Yappy
___ 119 – Yu Yamagata
___ 120 – Miyu Yamashita
___ 121 – Rina Yamashita
___ 122 – Yuu
___ 123 – YuuRI
___ 124 – Maya Yukihi
___ 125 – Yoshiko
___ 126 – Kaori Yoneyama
___ 127 – Rydeen Hagane
___ 128 – Raku
___ 129 – Ram Kaicho
___ 130 – Lulu Pencil
___ 131 – Leon
___ 132 – Tomoko Watanabe
___ 133 – Miu Watanabe
___ 134 – Magical Sugar Rabbits
___ 135 – Chiharu
___ 136 – Ai Hara
___ 137 – Sayuri Namba
___ 138 – Aya Mochizuki (Kidomaru)

Secret (Alternate Photo)
___ 10 – Saori Anou
___ 12 – Yuki Arai
___ 14 – Maki Itoh
___ 16 – Takumi Iroha
___ 18 – Haruka Umesaki
___ 54 – Hikaru Shida
___ 57 – Suzume
___ 58 – Mei Suruga
___ 61 – Miyuki Takase
___ 64 – Rika Tatsumi
___ 79 – Hikari Noa
___ 80 – Nagisa Nozaki
___ 83 – Chihiro Hashimoto
___ 98 – Makoto
___ 103 – Madeline
___ 129 – Ram Kaicho
___ 131 – Leon

Insert Cards
___ SP1 – Saki Akai
___ SP2 – Saori Anou
___ SP3 – Yuki Arai
___ SP4 – Mika Iwata
___ SP5 – Haruka Umesaki
___ SP6 – Rin Kadokura
___ SP7 – Hikaru Shida
___ SP8 – Ryo Mizunami
___ SP9 – Maya Yukihi

Autographs (Numbered to 105, Unless Otherwise Noted)
___ Haruka Aikawa
___ Yuki Aino
___ Saki Akai
___ Akari
___ Akino
___ Asahi
___ Aja Kong
___ Saori Anou /90
___ Rina Amikura
___ Yuki Arai /90
___ Nao Ishikawa
___ Maki Itoh
___ Haruka Umesaki
___ Arisu Endo
___ Yuki Oka
___ Maika Ozaki
___ Mayumi Ozaki /104
___ Sayaka Obihiro
___ Kaoru
___ Nao Kakuta
___ Kazuki
___ Sonoko Kato
___ Rin Kadokura
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Riko Kawahata
___ Kiku
___ Sakura Hirota
___ Kyusei Ninja Ranmaru
___ Tokiko Kirihara
___ Mahiro Kiryu
___ Tsubasa Kuragaki
___ Crea
___ Chie Koishikawa
___ Marika Kobashi
___ Yuka Sakazaki
___ Saki
___ Saki-sama
___ Yuko Sakurai
___ Ayame Sasamura
___ Ayako Sato
___ Sayaka
___ Sayuri
___ Saran
___ Hikaru Shida
___ Hikari Shimizu
___ Suzu Suzuki
___ Suszume
___ Mei Suruga
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Dash chisako
___ Rika Tatsumi
___ Momo Yani
___ Dump Matsumoto
___ Cherry
___ Deborah K
___ Nodoka Tenma
___ Totoro Satsuki
___ Kaya Toribami
___ Shoko Nakajima
___ Chikayo Nagashima
___ Hamako Nakamori
___ Natsumi
___ Nanami
___ Haruna Neko
___ Nikari Noa
___ Nagisa Nozaki
___ Hyper Misao
___ Hibiscus Mii
___ Chihiro Hashimoto
___ Momoka Hanazono
___ Banny Oikawa
___ Pom Harajuku
___ Tsukushi Haruka
___ Harukaze
___ Moeka Kasuga
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ai Houzan
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Tae Honma
___ Misaki Maeda
___ Makoto
___ Yuki Mashiro
___ Kaho Matsushita
___ Miyako Matsumoto /104
___ Madeline
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Maria /104
___ Miss Mongol
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Yuna Mizumori /104
___ Mochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki
___ Moka Miyamoto
___ Miyu /104
___Mei Saint-Michel
___ May Lee /104
___ Mio Momono /104
___ Yappy /104
___ Yu Yamagata
___ Miyu Yamashita
___ Yuu
___ YuuRI
___ Maya Yukihi
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Leon
___ Tomoko Watanabe
___ Miu Watanabe
___ Magical Sugar Rabbits
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayrui Namba
___ Aya Mochizuki (Kidomaru)

Secret Autographs
___ Saori Ano /90
___ Yuki Arai /45
___ Maki Itoh /105
___ Takumi Iroha /90
___ Haruka Umesaki /75
___ Suzume /105
___ Mei Suruga /90
___ Miyuki Takase /90
___ Rika Tatsumi /105
___ HIkari Noa /103
___ Nagisa Nozaki /90
___ Chihiro Hashimoto /90
___ Makoto /90
___ Madeline /90
___ Ram Kaicho /90
___ Leon /90

Super Secret Autographs
___ Yuki Arai /30
___ Tsuruhime (Hikaru Shida) /30
___ Ram Kaicho /30

Insert Autographs
___ Saki Akai /65
___ Saori Anou /30
___ Mika Iwata /60
___ Haruka Umesaki /45
___ Rin Kadokura /60
___ Hikaru Shida /60
___ Ryo Mizunami /60
___ Maya Yukihi /60

Insert Sliver Paper Autographs
___ Saki Akai /40
___ Saori Anou /30
___ Yuki Arai /40
___ Mika Iwata /30
___ Haruka Umesaki /30
___ Rin Kadokura /30
___ Hikaru Shida /30
___ Ryo Mizunami /30
___ Maya Yukihi /30

Cheki Autographs (Serial Numbered /10)
___ Yuki Aino
___ Saki Akai
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Yuki Arai
___ Maki Itoh
___ Mika Iwata
___ Haruka Umesaki
___ Haruka Umesaki (plain clothes)
___ Arisu Endo
___ Chie Ozora
___ Yurika Oka
___ Nao Kakuta
___ Kazuki
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Riko Kawahata
___ Mahiro Kiryu
___ Crea
___ Marika Kobashi
___ Yuka Sakazakai
___ Saki
___ Yuko Sakurai
___ Hikari Shida
___ HIkari Shimizu
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Dash Chisako
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Nodoka Tenma
___ Hanako Nakamori
___ Haruna Neko
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Chichiro Hashimoto
___ Pom harajuku
___ Harukaze
___ Moeka Kasuga
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Makoto
___ Hiroyo Matsumoto
___ Madeline
___ Madeline (plain clothes)
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Mixuki
___ Ryo Mizunami
___ Mochi Miyagi
___ Moka Miyamoto
___ Miyu Yamashita
___ Yuu
___ Maya Yukihi
___ Kaori Yonemaya
___ Rydeen Hagame
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Leon
___ Miu Watanabe
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayuri Namba
___ Aya Mochizuki (Kidomaru)

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-138.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered. Autographs are numbered to 105 or less unless otherwise noted above.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates