/ / / 2001 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)

2001 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)

___ 1 –
___ 2 –
___ 3 –
___ 4 –
___ 5 –
___ 6 –
___ 7 –
___ 8 –
___ 9 –
___ 10 – Yuji Nagata
___ 11 –
___ 12 – Osamu Nishimura
___ 13 –
___ 14 – El Samurai
___ 15 – Minoru Tanaka
___ 16 –
___ 17 –
___ 18 – Black Cat
___ 19 – Shinya Makabe
___ 20 – Wataru Inoue
___ 21 – Katsuyori Shibata
___ 22 –
___ 23 – Kenzo Suzuki
___ 24 –
___ 25 – Keiji Muto
___ 26 – Masahiro Chono
___ 27 –
___ 28 –
___ 29 –
___ 30 – Tatsutoshi Goto
___ 31 – Michiyoshi Ohara
___ 32 – Akira
___ 33 –
___ 34 –
___ 35 –
___ 36 – Super J
___ 37 – Dr. Wagner Jr.
___ 38 –
___ 39 –
___ 40 –
___ 41 –
___ 42 –
___ 43 – Nobutaka Araya
___ 44 –
___ 45 – Masahito Kakihara
___ 46 –
___ 47 –
___ 48 – Steve Williams
___ 49 – Mike Barton
___ 50 – Johnny Smith
___ 51 –
___ 52 –
___ 53 – Jim Steel
___ 54 –
___ 55 –
___ 56 – Shoichi Arai
___ 57 –
___ 58 – Tetsuhiro Kuroda
___ 59 –
___ 60 – Ricky Fuji
___ 61 – Flyingkid Ichihara
___ 62 – Naohiko Yamazaki
___ 63 –
___ 64 –
___ 65 – Kodo Fuyuki
___ 66 –
___ 67 – Kintaro Kanemura
___ 68 –
___ 69 – Onryo
___ 70 – Shinjyukuzame
___ 71 – Chocoball Mukai
___ 72 –
___ 73 –
___ 74 –
___ 75 –
___ 76 –
___ 77 –
___ 78 –
___ 79 –
___ 80 –
___ 81 – Renato Babalu
___ 82 –
___ 83 –
___ 84 – Jinsei Shinzaki
___ 85 – Tigermask
___ 86 – Dick Togo
___ 87 –
___ 88 –
___ 89 – Chinnen Hokkai
___ 90 – Tsubogenjin
___ 91 – Pentagon Black
___ 92 –
___ 93 –
___ 94 – Tachihikari
___ 95 – Masahiko Kochi
___ 96 –
___ 97 –
___ 98 –
___ 99 – Yoshiki Takahashi
___ 100 –
___ 101 –
___ 102 –
___ 103 – Takafumi Ito
___ 104 –
___ 105 – Kei Yamaiya
___ 106 – Kosei Kubota
___ 107 –
___ 108 – Daisuke Ishii
___ 109 – Kengo
___ 110 –
___ 111 – Sanae Kikuta
___ 112 –
___ 113 – Hiroo Matsunaga
___ 114 –
___ 115 –
___ 116 –
___ 117 –
___ 118 –
___ 119 –
___ 120 –
___ 121 – Keizo Matsuda
___ 122 – Katsumi Hirano
___ 123 –
___ 124 – Takashi Sato
___ 125 – Takashi Uwano
___ 126 – Yuji Kito
___ 127 –
___ 128 –
___ 129 –
___ 130 – Great Kojika
___ 131 –
___ 132 – Ryuji Yamakawa
___ 133 – The Winger
___ 134 – Men’s Teio
___ 135 – Ryuji Ito
___ 136 –
___ 137 –
___ 138 –
___ 139 – Shunme Matsuzaki
___ 140 –
___ 141 –
___ 142 – Zandig
___ 143 –
___ 144 – Tadahiro Fujisaki
___ 145 – Jinkamen Pharaohn
___ 146 – Jack Geist
___ 147 –
___ 148 –
___ 149 – Takashi Ono
___ 150 –
___ 151 –
___ 152 –
___ 153 – Ikuto Hidaka
___ 154 – Junji.com
___ 155 –
___ 156 –
___ 157 –
___ 158 –
___ 159 – Saito
___ 160 –
___ 161 –
___ 162 – Ryo Saito
___ 163 –
___ 164 – Suwa
___ 165 –
___ 166 –
___ 167 –
___ 168 – Masaaki Mochizuki
___ 169 – Yasushi Kanda
___ 170 –
___ 171 – Chocoflake K-Ichi
___ 172 – Darkness Dragon
___ 173 – Sanshiro Takagi
___ 174 – Super Uchu Power
___ 175 –
___ 176 – Takashi Sasaki
___ 177 –
___ 178 –
___ 179 –
___ 180 –
___ 181 –
___ 182 –
___ 183 – Super Delfin
___ 184 – Takehiro Murahama
___ 185 –
___ 186 – Super Demekin
___ 187 –
___ 188 – Ebessan
___ 189 –
___ 190 – Kaijyu King Mandra
___ 191 – Kengo Takai
___ 192 – Shusaku Wada
___ 193 – Takashi Tachibana
___ 194 –
___ 195 – Policewo~men
___ 196 –
___ 197 –
___ 198 –
___ 199 –
___ 200 – Francoise
___ 201 –
___ 202 – Kenta Kobashi
___ 203 –
___ 204 –
___ 205 – Rusher Kimura
___ 206 – Mitsuo Momota
___ 207 –
___ 208 –
___ 209 –
___ 210 – Takao Omori
___ 211 – Yoshihiro Takayama
___ 212 –
___ 213 – Takuma Sano
___ 214 –
___ 215 – Jun Izumida
___ 216 – Tamon Hondo
___ 217 –
___ 218 – Kentaro Shiga
___ 219 –
___ 220 – Takeshi Morishima
___ 221 – Makoto Hashi
___ 222 –
___ 223 –
___ 224 –
___ 225 –
___ 226 – Masashi Aoyagi
___ 227 – Akitoshi Saito
___ 228 –
___ 229 – Yoji Anjo
___ 230 –
___ 231 –
___ 232 – Tatsuhito Takaiwa
___ 233 – Naohiro Hoshikawa
___ 234 –
___ 235 – Tadao Yasuda
___ 236 – Yoshiaki Fujiwara
___ 237 – Satoru Sayama
___ 238 –
___ 239 –
___ 240 –
___ 241 – Tarzan Goto
___ 242 – Mitsuhiro Matsunaga
___ 243 –
___ 244 –
___ 245 – Gedo
___ 246 –
___ 247 – Hideki Hosaka
___ 248 – Koki Kitahara
___ 249 –
___ 250 –
___ 251 – Macho Pump
___ 252 –
___ 253 –
___ 254 –
___ 255 – Ryushi Yanagisawa
___ 256 –
___ 257 –
___ 258 – Kaoru Ito
___ 259 –
___ 260 – Momoe Nakanishi
___ 261 –
___ 262 – Miho Wakizawa
___ 263 –
___ 264 – Kayo Noumi
___ 265 – Mika Nishio
___ 266 –
___ 267 –
___ 268 – Kumiko Maekawa
___ 269 –
___ 270 – Tomezo Tsunokake
___ 271 –
___ 272 –
___ 273 –
___ 274 –
___ 275 –
___ 276 –
___ 277 – Tsubasa Kuragaki
___ 278 – Kaori Yoneyama
___ 279 – Shinobu Kandori
___ 280 –
___ 281 –
___ 282 – Mizuki Endo
___ 283 –
___ 284 –
___ 285 – Harumi Ohata
___ 286 –
___ 287 – Rumi Kazama
___ 288 –
___ 289 –
___ 290 –
___ 291 – Chigusa Nagayo
___ 292 –
___ 293 –
___ 294 – Meiko Satomura
___ 295 –
___ 296 –
___ 297 –
___ 298 – Chikayo Nagashima
___ 299 –
___ 300 – Saika Takeuchi
___ 301 – Devil Masami
___ 302 –
___ 303 – Mayumi Ozaki
___ 304 –
___ 305 –
___ 306 –
___ 307 – Ariya
___ 308 –
___ 309 – Hiroyo Muto
___ 310 – Kyuseininjya Ranmaru
___ 311 –
___ 312 –
___ 313 – Fang Suzuki
___ 314 – Magumi Yabushita
___ 315 –
___ 316 – Drake Morimatsu
___ 317 –
___ 318 –
___ 319 –
___ 320 – Teruko Kagawa
___ 321 –
___ 322 – Keiko Furuta
___ 323 –
___ 324 – Mariko Yoshida
___ 325 –
___ 326 –
___ 327 – Michiko Omukai
___ 328 –
___ 329 – Faby Apache
___ 330 –
___ 331 –
___ 332 –
___ 333 – Bionic J
___ 334 – Yu Yamagata
___ 335 –
___ 336 –
___ 337 –
___ 338 –
___ 339 –
___ 340 –
___ 341 – Tanny Mouse
___ 342 –
___ 343 – Yuka Nakamura
___ 344 –
___ 345 –
___ 346 –
___ 347 –
___ 348 –
___ 349 –
___ 350 –
___ 351 – Chaparrita Asari
___ 352 – Hiromi Yagi
___ 353 –
___ 354 – Carlos Amano
___ 355 – T2000
___ 356 –
___ 357 –
___ 358 –
___ 359 – Complete Players
___ 360 –
___ 361 –
___ 362 –
___ 363 – Wrestling World 2001
___ 364 –
___ 365 – Translation Needed
___ 366 – Strong Style 2001
___ 367 –
___ 368 –
___ 369 – Dome-Quake
___ 370 – Manabu Yamada
___ 371 – Kana Mizaki
___ 372 –
___ 373 –
___ 374 –
___ 375 – Reggie Bennet
___ 376 –
___ 377 – Translation Needed
___ 378 –
___ 379 –
___ 380 – Translation Needed
___ 381 – Translation Needed
CHECKLISTS
___ 382 – Checklist 1 of 6
___ 383 – Checklist 2 of 6
___ 384 – Checklist 3 of 6
___ 385 – Checklist 4 of 6
___ 386 – Checklist 5 of 6
___ 387 – Checklist 6 of 6

UNKNOWN SUB-SET
___ C1 –
___ C2 –
___ C3 –
___ C4 –
___ C5 –
___ C6 –
___ C7 –
___ C8 –
___ C9 –
___ C10 –
___ C11 –
___ C12 –

DOMINATOR
___ D1 –
___ D2 –
___ D3 –
___ D4 –
___ D5 –
___ D6 –

UNKNOWN SUB-SET
___ AO –
___ AX –
___ AY –
___ AZ –
___ HB –
___ HT –
___ JK –
___ JS –
___ KF –
___ MG –
___ MN –
___ MS –
___ MT –
___ SA –
___ SH –
___ SK –
___ TK –
___ TM –

UNKNOWN SUB-SET
___ MK1 –
___ MK2 –

UNKNOWN SUB-SET
___ M1 –
___ M2 –

RELEASE INFORMATION:
– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

– Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

– More information needed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *