2001 Fighting Beauties Faby Apache 62

2001 BBM: Limited Fighting Beauties (BBM)

Base Set
___ 1 Yumiko Hotta
___ 2 Manami Toyota
___ 3 Kaoru Ito
___ 4 Tomako Watanabe
___ 5 Kumiko Maekawa
___ 6 Momoe Nakanishi
___ 7 Nanae Takahashi
___ 8 Miho Wakizawa
___ 9 Miyuki Fujii
___ 10 Kayo Noumi
___ 11 Mika Nishio
___ 12 Chie Terashita
___ 13 Command Bolshoi
___ 14 Azumi Hyuga
___ 15 You-You Ran
___ 16 Kana Mizaki
___ 17 Kayoko Haruyama
___ 18 Acute Sae
___ 19 Tsubasa Kuragaki
___ 20 Kaori Yoneyama
___ 21 Rumi Kazama
___ 22 Shinobu
___ 23 Noriyo Tateno
___ 24 Harley Saito
___ 25 Eagle Sawai
___ 26 Carol Midori
___ 27 Mizuki Endo
___ 28 Keiko Aono
___ 29 Sayuri Okino
___ 30 Miho Watabe
___ 31 Yuki Noguchi
___ 32 Sachie Abe
___ 33 Megumi Yabushita
___ 34 SumieSakai
___ 35 Obacchi Iizuka
___ 36 Hiroyo Muto
___ 37 Ranmaru
___ 38 Kurohime
___ 39 Tsukimaru
___ 40 Ryudo Torii
___ 41 Chiaki Nishi
___ 42 The Bloody
___ 43 Fang Suzuki
___ 44 Drake Morimatsu
___ 45 Kazuki
___ 46 Yoko Takahashi
___ 47 Ayamo Omori
___ 48 Mariko Yoshida
___ 49 Candy Okutsu
___ 50 GAMI
___ 51 Tie Tamada
___ 52 Michiko Omukai
___ 53 Yumi Fukawa
___ 54 Akino
___ 55 Ayako Hamada
___ 56 Ai Fujita
___ 57 RenaTakase
___ 58 Yu Yamagata
___ 59 Ryo Miyuki
___ 60 Aja Kong
___ 61 Mary Apache
___ 62 Faby Apache
___ 63 Linda Star
___ 64 Bionic J
___ 65 Kyoko Inoue
___ 66 Yuka Shiina
___ 67 Misae Genki
___ 68 Yoshiko Tamura
___ 69 Tanny Mouse
___ 70 Yuka Nakamura
___ 71 Yuki Miyazaki
___ 72 Mima Shimoda
___ 73 Etsuko Mita
___ 74 TakakoInoue
___ 75 Shark Tsuchhiya
___ 76 Chikako Shiratori
___ 77 Chaparrita Asari
___ 78 Hiromi Yagi
___ 79 Saya Endo
___ 80 Carlos Amano
___ 81 Reggie Bennett
___ 82 Kaori Nakayama
___ 83 Emi Motokawa
___ 84 Tiger Angel
___ 85 Kiyoko Ichiki
___ 86 Chihiro Nakano
___ 87 The Masked Angel Rosetta
___ 88 The Masked Angel Freia
___ 89 Checklist 1
___ 90 Checklist 2
___ 91 Nanae & Momoe
___ 92 Miho & Kayo
___ 93 Haruyama & Kuragaki
___ 94 Black Joker
___ 95 Yabushita & Sakai
___ 96 V.I.P.
___ 97 ReDRUG
___ 98 Gran Hamada / Ayako Hamada
___ 99 Fighting Warrior
___ 100 Fuyuki & Kyoko vs H & Gannosuke
___ 101 Nakashima & Yskshsdhi vs Shimoda & Mita
___ 102 Ito vs Toyota
___ 103 Hamada vs Yoshida
___ 104 Tamura vs Genki
___ 105 Kandori vs Hotta
___ 106 Ito & Nakanishi & Takahashi vs Mits & Shimoda & Maekawa
___ 107 Hamada vs Aja
___ 108 Yabushita vs Gundarenko
___ 109 Sakie Hasegawa
___ 110 Combat Toyoda
___ 111 Megumi Kudo
___ 112 Plum Mariko
___ 113 Bison Kimura
___ 114 Jaguar Yokota
___ 115 Cuty Suzuki
___ 116 Hikaru Fukuoka
___ 117 Bull Nakano

Fighting Beauties (Numbered to /2001)
___ FB1 Momoe Nakanishi
___ FB2 Miho Wakizawa
___ FB3 Azumi Hyuga
___ FB4 Yuki Noguchi
___ FB5 Ayano Omori
___ FB6 Ayako Hamada
___ FB7 Ryo Miyuki
___ FB8 Yoshiko Tamura
___ FB9 Tiger Angel

Autographs (Numbered to /100)
___ YH Yukimo Hotta
___ MT Manami Toyota
___ KA Kaoru Ito
___ YR You-You Ran
___ SK Shinobu Kandori
___ MY Megumi Yabushita
___ MO Michiko Omukai
___ AK Aja Kong
___ KY Kyoko Inoue
___ TI Takako Inoue
___ CA Chaparrita Asari
___ KN Kaori Nakayama

Dual Autographs (Numbered to /100)
___ IW Kaoru Ito & Tomoko WAtanabe
___ NM Nanae Takahashi & Momoe Nakanishi
___ MK Miho Wakizawa & Kayo Noumi
___ HA Gran Hamada & Ayako Hamada
___ LC Mima Shimoda & Etsuko Mita
___ RF The Masked Angel Rosetta & The Masked Angel Freia

Costume Card
___ C1 Michiko Omukai
___ C2 Ryu Miyuki

Flag Challenge
___ Flag Challenge Card

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-117.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates

Video courtesy of https://thewrestlingcardpriceguide.com/