2002 Fighting Beauties (BBM)

UNKNOWN SUB-SET
___ 1 – Kaoru Ito
___ 2 – Tomoko Watanabe
___ 3 – Momoe Nakanishi
___ 4 – Nanae Takahashi
___ 5 – Miyuki Fujii
___ 6 – Kayo Noumi
___ 7 – Mika Nishio
___ 8 – Yumiko Hotta
___ 9 – Manami Toyota
___ 10 – Kumiko Maekawa
___ 11 – Command Bolshoi
___ 12 – Azumi Hyuga
___ 13 – You-You Ran
___ 14 – Kayoko Haruyama
___ 15 – Kobina Ichikawa/Acute Sae
___ 16 – Tsubasa Kuragaki
___ 17 – Kaori Yoneyama
___ 18 – Shinobu Kandori
___ 19 – Noriyo Tateno
___ 20 – Harley Saito
___ 21 – Mizuki Endo
___ 22 – Keiko Aono
___ 23 – Mari Kuwada
___ 24 – Mako Ogawa
___ 25 – Rumi Kazama
___ 26 – Eagle Sawai
___ 27 – Carol Midori
___ 28 – Sayuri Okino
___ 29 – Shark Tsuchiya
___ 30 – Carlos Amano
___ 31 – Chigusa Nagayo
___ 32 – Kaoru
___ 33 – Toshiyo Yamada
___ 34 – Meiko Satomura
___ 35 – Sonoko Kato
___ 36 – Toshie Uematsu
___ 37 – Sugar Sato
___ 38 – Chikayo Nagashima
___ 39 – Sakura Hirota
___ 40 – Devil Masami
___ 41 – Akira Hokuto
___ 42 – Mayumi Ozaki
___ 43 – Dynamite Kansai
___ 44 – Aja Kono
___ 45 – Sumie Sakai
___ 46 – Ariya
___ 47 – Obacchi Iizuka
___ 48 – Hiroyo Muto
___ 49 – Ranmaru
___ 50 – Chiaki Nishi
___ 51 – Chitose Yamamoto
___ 52 – Haruka Matsuo
___ 53 – Emi Tomimatsu
___ 54 – The Bloody
___ 55 – Fang Susuki
___ 56 – Megumi Yabushita
___ 57 – Sachie Abe
___ 58 – Kazuki
___ 59 – Maru
___ 60 – Ayano Omori
___ 61 – Teruko Kagawa
___ 62 – Chiaki Kashida
___ 63 – Keiko Furuta
___ 64 – Yumi Oka
___ 65 – Emi Tojyo
___ 66 – Mizuho Ishikawa
___ 67 – Ayako Hamada
___ 68 – Mariko Yoshida
___ 69 – Gami
___ 70 – Rie Tamada
___ 71 – Michiko Omukai
___ 72 – Faby Apache
___ 73 – noki-A
___ 74 – Ai Fujita
___ 75 – Rena Takase
___ 76 – Bionic J
___ 77 – Yu Yamagata
___ 78 – Pika
___ 79 – baby A
___ 80 – Miho Watabe
___ 81 – Kyoko Inoue
___ 82 – Yoshiko Tamura
___ 83 – Misae Genki
___ 84 – Yuka Shiina
___ 85 – Tanny Mouse
___ 86 – Yuki Miyazaki
___ 87 – Yuka Nakamura
___ 88 –
___ 89 – Jyunko Yagi
___ 90 – Lioness Aska
___ 91 – Mima Shimoda
___ 92 – Etsuko Mita
___ 93 – Takako Inoue
___ 94 – Chaparrita Asari
___ 95 – Hiromi Yagi
___ 96 – Kaori Nakayama
___ 97 – Emi Motokawa
CHECKLIST
___ 98 – Checklist #1 (1 to 99)
___ 99 – Checklist #2 (100 to 126)
UNKNOWN SUB-SET
___ 100 – Unknown
___ 101 –
___ 102 – Unknown
___ 103 – Unknown
___ 104 –
___ 105 –
___ 106 – Unknown
___ 107 – Unknown
___ 108 –
THE BRIGHTEST HOPE 2002
___ 109 – Manami Toyota
___ 110 – Nanae Takahashi
___ 111 – Azumi Hyuga
___ 112 – Shinobu Kandori
___ 113 – Chigusa Nagayo
___ 114 – Meiko Satomura
___ 115 – Haruka Matsuo
___ 116 – Ayako Hamada
___ 117 – Yoshiko Tamura
LEGEND OF CHAMPIONS
___ 118 – Jaguar Yokota
___ 119 – Aja Kong
___ 120 – Lioness Aska & Chigusa Nagayo
___ 121 – Dump Matsumoto & Bull Nakano
___ 122 – Kyoko Inoue & Takako Inoue
___ 123 – Bat Yoshinaga
___ 124 – Mimi Hagiwara
___ 125 – Dynamite Kansai
___ 126 – Megumi Kudo

UNKNOWN SUB-SET
___ MA1 –
___ MA2 –
___ MA3 –
___ MA4 –
___ MA5 –
___ MA6 –
___ MA7 –
___ MA8 –
___ MA9 –

FIGHTING BEAUTIES
___ FB1 –
___ FB2 –
___ FB3 –
___ FB4 –
___ FB5 –
___ FB6 –
___ FB7 –
___ FB8 –
___ FB9 –

UNKNOWN SUB-SET
___ AF –
___ AH –
___ CN –
___ KA –
___ KN –
___ LA –
___ MN –
___ MO –
___ NA –
___ RK –
___ SH –
___ YN –

UNKNOWN SUB-SET
___ WIK –
___ WKS –
___ WLK –
___ WLN –
___ WNH –
___ WNS –
___ WSH –
___ WTK –

UNKNOWN SUB-SET
___ M1 –
___ M2 –
___ M3 –

RELEASE INFORMATION:

– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

– An all women wrestling trading card set from various Japanese wrestling promotions.

– Numbers or sub-sets listed as “Unknown” represent cards or sub-sets we are unable to translate.

– More information needed.

Contact us for any errors or updates