2003 BBM: Pro Wrestling Collector Cards (BBM)

Base Set
___ 1 – Tatsumi Fujinami
___ 2 – Takashi Iizuka
___ 3 – Yuji Nagata
___ 4 – Manabu Nakanishi
___ 5 – Osamu Nishimura
___ 6 – Yutaka Yoshie
___ 7 – Jushin Thunder Lyger
___ 8 – El Samurai
___ 9 – Heat
___ 10 – Masayuki Naruse
___ 11 – Masahito Kakihara
___ 12 – Tigermask
___ 13 – Shinya Makabe
___ 14 – Wataru Inoue
___ 15 – Katsuyori Shibata
___ 16 – Hiroshi Tanahashi
___ 17 – Katsushi Takemura
___ 18 – Blue Wolf
___ 19 – Toru Yano
___ 20 – Shinsuke Nakamura
___ 21 – Masahiro Chono
___ 22 – Hiroyoshi Tenzan
___ 23 – Koji Kanemoto
___ 24 – Akira
___ 25 – Jado
___ 26 – Jedo
___ 27 – Hiro Saito
___ 28 – Tatsoshi Goto
___ 29 – Michiyoshi Ohara
___ 30 – Enson Inoue
___ 31 – Kantaro Hoshino
___ 32 – Tadao Yasuda
___ 33 – Makai I
___ 34 – Kazunari Murakami
___ 35 – Ryushi Yanagisawa
___ 36 – Makai II
___ 37 – Makai IV
___ 38 – Makai V Mitsuya Nagai
___ 39 – Minoru Fujita
___ 40 – Josh Barnett
___ 41 – Keiji Muto
___ 42 – Great Muta
___ 43 – Toshiaki Kawada
___ 44 – Satoshi Kojima
___ 45 – Masanobu Fuchi
___ 46 – Taiyo Kea
___ 47 – Hiroshi Hase
___ 48 – Kendo Kashin
___ 49 – Kazu Hayashi
___ 50 – Jimmy Yang
___ 51 – Gran Hamada
___ 52 – Gran Naniwa
___ 53 – Arashi
___ 54 – Nobutaka Araya
___ 55 – Nobukazu Hirai
___ 56 – Shigeo Okumura
___ 57 – Hideki Hosaka
___ 58 – Ryuji Hijikata
___ 59 – Tomoaki Honma
___ 60 – Kazushi Miyamoto
___ 61 – The Great Sasuke
___ 62 – Jinsei Shinzaki
___ 63 – Hideki Nishida
___ 64 – Kazuya Yuasa
___ 65 – Chinnen Hokkai
___ 66 – Macho Pump
___ 67 – Tsubo Genjin
___ 68 – Hayate & Komachi
___ 69 – Minoru Suzuki
___ 70 – Yoshiki Takahashi
___ 71 – Kiuma Kunioku
___ 72 – Osami Shibuya
___ 73 – Takafumi Ito
___ 74 – Yuki Kondo
___ 75 – Daisuke Watanabe
___ 76 – Kei Yamaiya
___ 77 – Kosei Kubota
___ 78 – Kengo
___ 79 – Nikaru Sato
___ 80 – Sen Nakadai
___ 81 – Satoru Kitaoka
___ 82 – Kenji Arai
___ 83 – Koji Oishi
___ 84 – Ichiro Kanai
___ 85 – Takaku Fuke
___ 86 – Sanae Kikuta
___ 87 – Akiniro Gono
___ 88 – Yuki Sasaki
___ 89 – Eiji Ishikawa
___ 90 – Mitsuyoshi Sato
___ 91 – Kazuo Misaki
___ 92 – Tatsukuni Asano
___ 93 – Keizo Matsuda
___ 94 – The Great Takeru
___ 95 – Yuji Kito
___ 96 – Katsumi Hirano
___ 97 – Ultraseven
___ 98 – Yukihide Ueno
___ 99 – Ryo Miyake
___ 100 – Kappa Kozo
___ 101 – Great Kojika
___ 102 – Ruyji Yamakawa
___ 103 – Shadow WX
___ 104 – The Winger
___ 105 – Men’s Teio
___ 106 – Daisuke Sekimoto
___ 107 – Ryuji Ito
___ 108 – Abdullah Kobayashi
___ 109 – Bancho Matsuzaki
___ 110 – Benkei Daikokubo
___ 111 – “Kokuteshi” Jaki Numazawa
___ 112 – Yuki Ishikawa
___ 113 – Manabu Hara
___ 114 – Takashi Okamura
___ 115 – Kanda Kyoto
___ 116 – CIMA
___ 117 – SUWA
___ 118 – Don FUJI
___ 119 – TARU
___ 120 – JUN
___ 121 – Magnum Tokyo
___ 122 – Susumu Yokosuka
___ 123 – Genki Horiguchi
___ 124 – K-ness
___ 125 – Ryo Saito
___ 126 – Masaaki Mochizuki
___ 127 – Dragon Kid
___ 128 – Kenichiro Arai
___ 129 – Second Doi
___ 130 – Raimu Mishima
___ 131 – Super Siesar
___ 132 – Stalker Ichikawa
___ 133 – Milano Colletion A.T.
___ 134 – Yossino
___ 135 – “brother’ Yassini
___ 136 – Pescatore Yagi
___ 137 – Condotti Shuji
___ 138 – Berlinetta Boxer
___ 139 – Anthony W Mori
___ 140 – Henry III Sugawara
___ 141 – Toru Owashi
___ 142 – Takamichi Isawa
___ 143 – Bata Yan
___ 144 – Shachinoko Machines
___ 145 – Sanshiro Takagi
___ 146 – Super Uchu Power
___ 147 – MIKAMI
___ 148 – Thanomsak Toba
___ 149 – Takashi Sasaki
___ 150 – Tomohiko Hashimoto
___ 151 – Kurokage
___ 152 – Shoichi Ichimiya
___ 153 – Posion Sawada Julie
___ 154 – Issei Fujisawa
___ 155 – Hero!
___ 156 – Futoshi Miwa
___ 157 – O.K. Revolution
___ 158 – Seiya Morohashi
___ 159 – Miyuki Maeda
___ 160 – Showa-Ko
___ 161 – Naomi Suzan
___ 162 – Kazushi Sakaraba
___ 163 – Norihisa Yamamoto
___ 164 – Daijiro Matsui
___ 165 – Yusuke Imamura
___ 166 – Super Delfin
___ 167 – Takehiro Murahama
___ 168 – Gamma
___ 169 – Miracleman
___ 170 – Billy Ken Kid
___ 171 – Kuishinbo Kamen
___ 172 – Ebessan
___ 173 – Daikokusan
___ 174 – Tigersmask
___ 175 – Yutaka Fukuda
___ 176 – Perro
___ 177 – Turtugar
___ 178 – Policewo~men
___ 179 – Tsubasa
___ 180 – Black Bufflao
___ 181 – Daio Quallt
___ 182 – “Big Boss” Ma-g-ma
___ 183 – GOA
___ 184 – Mitsuharu Misawa
___ 185 – Kenta Kobashi
___ 186 – Jun Akiyama
___ 187 – Yoshinari Ogawa
___ 188 – Akira Taue
___ 189 – Rusher Kimura
___ 190 – Mitsuo Momota
___ 191 – Haruka Eigen
___ 192 – Tsuyoshi Kikuchi
___ 193 – Takuma Sano
___ 194 – Masao Inoue
___ 195 – Jun Izumida
___ 196 – Tamon Honda
___ 197 – Daisuke Ikeda
___ 198 – Takeshi Morishima
___ 199 – Takeshi Rikio
___ 200 – Kentaro Shiga
___ 201 – Yoshinobu Kanemura
___ 202 – Makoto Hashi
___ 203 – Naomichi Marufuji
___ 204 – KENTA
___ 205 – Takashi Sugiura
___ 206 – Kishin Kawabata
___ 207 – Muhammad Yone
___ 208 – Kotaro Suzuki
___ 209 – Masashi Aoyagi
___ 210 – Akitoshi Saito
___ 211 – Shinya Hashimoto
___ 212 – Shinjiro Otani
___ 213 – Masato Tanaka
___ 214 – Tatsuhito Takaiwa
___ 215 – Naohiro Hoshikawa
___ 216 – Kohei Sato
___ 217 – Ryoji Sai
___ 218 – Yoshihito Sasaki
___ 219 – Wagyuta Kuroge
___ 220 – Shinsuke Z” Yamakasa
___ 221 – Fuyuki Takahashi
___ 222 – Don Arakawa
___ 223 – Yumeji Fugo2
___ 224 – Tengukaiser
___ 225 – Jun Kasai
___ 226 – Kazuhiko Ogasawara
___ 227 – Akio Kobayashi
___ 228 – Wataru Sakata
___ 229 – Hirotaka Yokoi
___ 230 – Tom Howard
___ 231 – The Predator
___ 232 – Steve Corino
___ 233 – Lowki
___ 234 – Matt Gaffari
___ 235 – Taka Michinoku
___ 236 – Miyawak
___ 237 – Daigoro Kashiwa
___ 238 – Ryota Chikuzen
___ 239 – Yoshiya
___ 240 – Hi69
___ 241 – Kengo Mashimo
___ 242 – X’s
___ 243 – Yasu Urano
___ 244 – DJ Nira
___ 245 – Apple Miyuki
___ 246 – Psycho
___ 247 – Ofune
___ 248 – You Yamagata
___ 249 – Kintaro Kanemura
___ 250 – Tetsuhiro Kuroda
___ 251 – Badboy Hido
___ 252 – Gosaku Goshogawara
___ 253 – hinyuku-Zame
___ 254 – Chocoball Mukai
___ 255 – Hayabusa
___ 256 – Mr. Gannosuke
___ 257 – Mammoth Sasaki
___ 258 – Garuda
___ 259 – Onryo
___ 260 – Flying-Kid Ichihara
___ 261 – Ikeda-Kun
___ 262 – Goemon
___ 263 – Soldier
___ 264 – Riki Chosyu
___ 265 – Kensuke Sasaki
___ 266 – Shiro Koshinaka
___ 267 – Yoshiaki Yatsu
___ 268 – Kenzo Suzuki
___ 269 – Tomohiro Ishii
___ 270 – Masahiko Kochi
___ 271 – Takashi Uwano
___ 272 – Takao Omori
___ 273 – Antonio Inoki
___ 274 – Kazuyuki Fujita
___ 275 – Genichiro Tenryu
___ 276 – Yoshiaki Fujiwara
___ 277 – Yoji Anjo
___ 278 – Yoshihiro Takayama
___ 279 – Hiromitsu Kanehara
___ 280 – Tsuyoshi Kosaka
___ 281 – Kiyoshi Tamura
___ 282 – Ryuki Ueyama
___ 283 – Katsumi Usuda
___ 284 – Alexander Otsuka
___ 285 – Atsushi Onita
___ 286 – Shoji Nakamaki
___ 287 – Ichiro Yaguchi
___ 288 – Mr. Pogo
___ 289 – Tarzan Goto
___ 290 – Hisakatsu Oya
___ 291 – Ricky Fuji
___ 292 – Masao Orihara
___ 293 – Dick Togo
___ 294 – Ikuto Hidaka
___ 295 – Daisaku Shimoda
___ 296 – Kaoru Ito
___ 297 – Tomoko Watanabe
___ 298 – Kumiko Maekawa
___ 299 – Nanae Takahashi
___ 300 – Kayo Noumi
___ 301 – Saki Maemura
___ 302 – Dump Matsumoto
___ 303 – Sasori
___ 304 – Amazing Kong
___ 305 – Command Bolshoi (kid)
___ 306 – Azumi Hyuga
___ 307 – Hayoko Haruyama
___ 308 – Kaori Yoneyama
___ 309 – Shinobu Kandori
___ 310 – Noriyo Tateno
___ 311 – Harley Saito
___ 312 – Keiko Aono
___ 313 – Sayuri Okino
___ 314 – Revn Hiroka
___ 315 – Rumi Kazama
___ 316 – Eagle Sawai
___ 317 – Mizuki Endo
___ 318 – Mari Kuwada
___ 319 – Mako Ogawa
___ 320 – The Bloody
___ 321 – Obacchi Iizuka
___ 322 – Kazuki
___ 323 – Fang Suzuki
___ 324 – Hiroyo Muto
___ 325 – Ranmaru
___ 326 – Tsunami
___ 327 – Maru
___ 328 – Teruko Kagawa
___ 329 – Mizuho Ishikawa
___ 330 – Yumi Oka
___ 331 – Kyoko Inoue
___ 332 – Yoshiko Tamura
___ 333 – Misae Genki
___ 334 – Yuka Shiina
___ 335 – Tanny Mouse
___ 336 – Yuki Miyazaki
___ 337 – Yuka Makamura
___ 338 – Haruka Matsuo
___ 339 – Yumiko Hotta
___ 340 – Mima Shimoda
___ 341 – Sachie Abe
___ 342 – Mika Nishio
___ 343 – Mariko Yoshida
___ 344 – Gami
___ 345 – Rie Tamada
___ 346 – Akino
___ 347 – noki-A
___ 348 – Ai Fujita
___ 349 – Reona
___ 350 – baby A
___ 351 – Lioness Aska
___ 352 – Etsuko Mita
___ 353 – Takako Inoue
___ 354 – Shark Tsuchiya
___ 355 – Michiko Omukai
___ 356 – Hiromi Yagi
___ 357 – Tsubasa Kuragaki
___ 358 – Emi Sakura
___ 359 – Momoe Nakanishi
___ 360 – Sumie Sakai
___ 361 – Megumi Yabashita
___ 362 – Ayako Hamada
We Never Forget You
___ 363 – Yasushi Kanda
___ 364 – Carol Midori
___ 365 – Kengo Kimura
___ 366 – Chaparrita Asari
Nobuhiko Takada Memorial
___ 367 – Nobuhiko Takada Memorial #1
___ 368 – Nobuhiko Takada Memorial #2
___ 369 – Nobuhiko Takada Memorial #3
___ 370 – Nobuhiko Takada Memorial #4
___ 371 – Nobuhiko Takada Memorial #5
___ 372 – Nobuhiko Takada Memorial #6
Best Bout
___ 373 – Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi
___ 374 – Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi
___ 375 – Kenta Kobashi vs. Masahiro Chono
___ 376 – Yuji Nagata vs. Yoshihiro Takayama
___ 377 – Shinya Hashimoto vs. Kintaro Kanemura
___ 378 – Momoe Nakanishi vs. Ayako Hamada
Nine Big Incidents
___ 379 – Incident #1
___ 380 – Incident #2
___ 381 – Incident #3
___ 382 – Incident #4
___ 383 – Incident #5
___ 384 – Incident #6
___ 385 – Incident #7
___ 386 – Incident #8
___ 387 – Incident #9
Checklists
___ 388 – The Apeman
___ 389 – The Apeman General
___ 390 – The Apeman Gold
___ 391 – The Apeman’
___ 392 – The Apeman-Kiki
___ 393 – The Apeman Platinum

Off The Ring
___ OR1 – Masahiro Chono
___ OR2 – Keiji Muto
___ OR3 – Satoshi Kojima
___ OR4 – CIMA
___ OR5 – Naomichi Marufuji
___ OR6 – Kayo Noumi

New Generation
___ NG1 – Shinsuke Nakamura
___ NG2 – Kazushi Miyamoto
___ NG3 – KENTA
___ NG4 – Kohei Sato
___ NG5 – Kenzo Suzuki
___ NG6 – Ofune

Dominator
___ D1 – Masahiro Chono
___ D2 – Keiji Muto
___ D3 – Kenta Kobashi
___ D4 – Shinya Hashimoto
___ D5 – Yoshihiro Takayama
___ D6 – Ayako Hamada

Event Used / Memorabilia Relics
___ M1 – Satoshi Kojima Nose Tape Card (#ed to 50)
___ M2 – Kenta Kobashi Match-Worn Custome Card (#ed to 100)
___ M3 – Shinya Hashimoto Hair-band Card (#ed to 500)
___ M4 – Yoshihiro Takayama Match-Worn T-Shirt Card (#ed to 400)

Autographs
___ Yuji Nagata (#ed to 50)
___ Manabu Nakanishi (#ed to 50)
___ Jushin Thunder Lyger (#ed to 50)
___ Hiroshi Tanahashi (#ed to 50)
___ Shinsuke Nakamura (#ed to 49)
___ Masahiro Chono (#ed to 39)
___ Hiroyoshi Tenzan (#ed to 50)
___ Kantaro Hoshino (#ed to 44)
___ Kazunari Murakami (#ed to 50)
___ Great Muta (#ed to 121)
___ Toshiaki Kawada (#ed to 119)
___ Satoshi Kojima (#ed to 121)
___ Kazu Hayashi (#ed to 121)
___ The Great Sasuke (#ed to 113)
___ Jinsei Shinzaki (#ed to 121)
___ Minoru Suzuki (#ed to 118)
___ Yuki Kondo (#ed to 121)
___ Sanae Kikuta (#ed to 121)
___ CIMA (#ed to 121)
___ Magnum Tokyo (#ed to 96)
___ Masaaki Mochizuki (#ed to 121)
___ Stalker Ichikawa (#ed to 120)
___ Milano Collection A.T. (#ed to 121)
___ Sanshiro Takai (#ed to 121)
___ Gamma (#ed to 109)
___ Tigersmask (#ed to 119)
___ Mitsuharu Misawa (#ed to 119)
___ Kenta Kobashi (#ed to 121)
___ Jun Akiyama (#ed to 119)
___ Naomichi Marufuji (#ed to 121)
___ KENTA (#ed to 121)
___ Kotaru Suzuki (#ed to 117)
___ Shinya Hashimoto (#ed to 11)
___ Steve Corino (#ed to 103)
___ Lowki (#ed to 77)
___ Taka Michinoku (#ed to 121)
___ Ofune (#ed to 117)
___ Kintaro Kanemura (#ed to 120)
___ Mammoth Sasaki (#ed to 120)
___ Riki Chosyu (#ed to 119)
___ Kensuke Sasaki (#ed to 120)
___ Kenzo Suzuki (#ed to 115)
___ Takao Omori (#ed to 55)
___ Yoshihiro Takayama (#ed to 119)
___ Nanae Takahashi (#ed to 113)
___ Kayo Noumi (#ed to 117)
___ Saki Maemura (#ed to 119)
___ Azumi Hyuga (#ed to 118)
___ Kaori Yoneyama (#ed to 119)
___ Shinobu Kandori (#ed to 120)
___ Rumi Kazama (#ed to 119)
___ Haruka Matsuo (#ed to 117)
___ AKINO (#ed to 120)
___ Ai Fujita (#ed to 121)
___ Michiko Omukai (#ed to 121)
___ Momoe Nakanishi (#ed to 120)
___ Ayako Hamada (#ed to 121)
___ Kengo Kimura (#ed to 47)
___ Chaparrita Asari (#ed to 121)

Dual Autograph Cards
___ WTS – (#ed to 115)
___ WKE – (#ed to 110)
___ WEB – Shinjiro Otani & Masato Tanaka  (#ed to 98)
___ WRD – ROWDY  (#ed to 97)

RELEASE INFORMATION:

– A complete base card set consists of cards 1-393.

– Authentic autograph cards are serially numbered on the back. Checklist information is incomplete. More information needed.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates