2006-2007 BBM Pro Wrestling Cards 34

2006 – 2007 BBM: Pro Wrestling (BBM)

Base Set
New Japan Pro Wrestling

___ 1 Masahiro Chono
___ 2 Hiroyohsi Tenzan
___ 3 Yuji Nagata
___ 4 Manaru Nakanishi
___ 5 Hiroshi Tanahashi
___ 6 Shinsuke Nakamura
___ 7 Togi Makabe
___ 8 Toru Yano
___ 9 Koh Kanemoto
___ 10 Tigermask
___ 11 Wataru Inoue
___ 12 Ryusuke Taguchi
___ 13 Naofumi Yamamoto
___ 14 Black Strong Machine
___ 15 Jushin Thunder Lyger
___ 16 Minoru
___ 17 Jado
___ 18 Gedo
___ 19 Hirooki Goto
___ 20 CTU
___ 21 Milano Collection A.T.
___ 22 Giant Bernard
All Japan Pro Wrestlng
___ 23 Keiji Muto
___ 24 Masanoru Fuchii
___ 25 Satoshi Kojima
___ 26 Taiyo Kea
___ 27 Kazu Hayashi
___ 28 Brute Issei
___ 29 Kikutaro
___ 30 Nosawa Kongai
___ 31 Mazada
___ 32 Taru
___ 33 Suwama
Michinoku Pro Wrestling
___ 34 The Great Sasuke
___ 35 Jinsei Shinzaki
___ 36 Numajiro Kesen
___ 37 Yoshitsune
___ 38 Kagetora
___ 39 Rasse
___ 40 Fujita “Jr” Hayato
Pancrase
___ 41 Minoru Suzuki
Big Japan Pro Wrestling
___ 42 Ryuji Ito
___ 43 Daisuke Sekimoto
___ 44 “Kokutenshi” Jaki Numazawa
___ 45 Abdullah Kobayashi
___ 46 Shadow WX
___ 47 Men’s Teio
Dragon Gate
___ 48 Takashi Okamura
___ 49 Ryo Saito
___ 50 Dragon Kid
___ 51 Genki Horiguchi
___ 52 Magnum Tokyo
___ 53 Susumu Yokosuka
___ 54 Masaaki Mochizuki
___ 55 Kenichiro Arai
___ 56 K-ness
___ 57 Cima
___ 58 Don Fujii
___ 59 BxB Hulk
___ 60 Naruki Doi
___ 61 Masato Yoshino
___ 62 Magnitude Kishiwada
___ 63 Gamma
___ 64 Akira Tozawa
___ 65 Taku Iwasa
___ 66 Takayuki Mori / Anthony “W” Mori
___ 67 Shingo Takagi
DDT
___ 68 Sanshiro Takagi
___ 69 Mikami
___ 70 Danshoku Dino
___ 71 Kota Ibushi
Union Pro Wrestling
___ 72 Poison Sawada
___ 73 Mechamummy
Osaka Pro Wrestling
___ 74 Super Delfin
___ 75 Tigermask
___ 76 Ebessan
___ 77 Billy Ken Kid
___ 78 Miracleman / “Kabutoo” Beetle
___ 79 Gaina / Super Dolphin
___ 80 Kushinbo Kamen & Pecky
___ 81 Tsubasa / Flash Moon
___ 82 Takoyakeedar / Ice Penguin
___ 83 Daisuke Harada / Atsushi Kotoge
___ 84 Black Buffalo / Asian Condor / Asian Cougar
___ 85 Hideyoshi / Masamune
Pro Wrestling Noah
___ 86 Mitsuharu Misawa
___ 87 Kenta Kobashi
___ 88 Jun Akiyama
___ 89 Akria TAue
___ 90 Yoshinari Ogawa
___ 91 Mitsuo Momoto
___ 92 Tsuyoshi Kikuchi
___ 93 Takuma Sano
___ 94 Akitoshi Saito
___ 95 MasaoInoue
___ 96 Junji Izumida
___ 97 Tamon Honda
___ 98 Kentaro Shiga
___ 99 Yoshinobu Kanemaru
___ 100 Takeshi Morishima
___ 101 Takeshi Rikoh
___ 102 Makoto Hashi
___ 103 Maomichi Marufiji
___ 104 Kenta
___ 105 Takachi Sugiura
___ 106 Muhammad Yone
___ 107 Kishin Kawabata
___ 108 Kotaro Suzuki
___ 109 Go Shiozaaki
___ 110 Tsutomu Hirayanagi
___ 111 Shuhei Taniguchi
___ 112 Ippei Ota
___ 113 Akihko Ito
___ 114 Atsushi Soki
___ 115 Suwa
___ 116 Taiji Ishimori
Kaientai Dojo
___ 117 Taka Michinoku
___ 118 Makoto Oishi / Shiori Asahi
___ 119 Ryoto Chikuzen / Kazma
___ 120 Kengo Mahsimo
___ 121 Daigoro Kashiwa / Teppi Ishizaka
___ 122 Joe
Riki Pro
___ 123 Riki Choshu
___ 124 Tomohiro Ishii
Apache Pro Wrestling
___ 125 Kintaro Kanemura
___ 126 Tetsuhiro Kuroda
___ 127 Badboy Hido
___ 128 Mammoth Sasaki
___ 129 Jun Kasai
___ 130 Takashi Sasaki
___ 131 Gentaro
Zero-1 Max
___ 132 Shinjiro Otani
___ 133 Takao Omori
___ 134 Masato Tanaka
___ 135 Kohei Sato
___ 136 Ryoh Sai
___ 137 Tatsuhito Takaiwa
___ 138 Ikuto Hidaka
___ 139 Minoru Fujita
___ 140 Yoshito Sasaki
Big Mouth Loud
___ 141 Kazunari Murakami
ElDorado
___ 142 Shuji Kondo
___ 143 ‘brother” Yasshi
___ 144 Taru Owashi
___ 145 Takuya Suawara
Muga World Pro Wrestling
___ 146 Tatsumi Fujinami
___ 147 Osamu Nishimura
___ 148 Hiro Saito
___ 149 Tatsutoshi Goto
___ 150 Mitsuya Nagai
___ 151 Yukaka Yoshie
___ 152 Katsushi Takemura
___ 153 Genichiro Tenryu
Kensuke Office
___ 154 Kensuke Sasake
___ 155 Katsuhiko Nakajima
___ 156 Yoshihiro Takayama
___ 157 Katsuyori Shibata
___ 158 Shiro Koshinaka
___ 159 Kazushi Miyamoto
___ 160 Tomoaki Honma
___ 161 Ultomo Dragon
___ 162 Kenzo Suzuki
___ 163 Hiroko
___ 164 Dick Togo
Thank You For Your Memories
___ 165 Black Cat
___ 166 Haruka Eigen
___ 167 Masahita Kakihara
___ 168 Hiroshi Hase
2006 Tournament Winner
___ 169 Hiroshi Tenzan – G1 Climax 2006 Winner
___ 170 Minoru – Best Of The Super Jr. XIII Winner
___ 171 Taiyo Kea – Champion Carnival 2006 Winner
___ 172 Kazu Hayashi – Jr. Heavyweight League Winner
___ 173 Masato Ianaka – AWA World GP Winner
___ 174 Minoru Fujita –
Off The Ring
___ 175 Koji Kanemoto
___ 176 Kazu Hayashi
___ 177 Cima
___ 178 Naomichi Marufuji
___ 179 Kenta
___ 180 Yoshihiro Takayama

Autographs
___ Hiroyoshi Tenzan /100
___ Yuji Nagata /99
___ Hiroshi Tanahashi /100
___ Shinsuke Nakamura /98
___ Togi Makabe /94
___ Toru Yano /99
___ Tigermask /100
___ Ryusuke Taguchi /98
___ Naofumi Yamamoto /100
___ Black Strong Machine /100
___ Jushin Thunder Lyger /100
___ Minoru /100
___ Jado /95
___ Gedo /100
___ Milano Collection A.T. /100
___ Satoshi Kojima /33
___ Taiyo Kea /35
___ Kazu Hayashi /29
___ Kikutaro /29
___ Nosawa Rongai /30
___ Nizada /66
___ The Great Sasuke /100
___ Jinsei Shinzaki /50
___ Numajiro Kesen /90
___ Yoshitune /69
___ Kagetora /83
___ Rasse /75
___ Fujita “Jr” Hayato /83
___ Minoru Suziki /100
___ Ryuji Ito /100
___ Daisuke Sekimoto /99
___ “Kokutenshi” Jaki Numazawa /100
___ Abdullah Kobayashi /100
___ Shadow WX /99
___ Men’s Teio /56
___ Takashi Okamura /20
___ Ryo Saito /19
___ Dragon Kid /18
___ Genki Horiguchi /20
___ Magnum Tokyo ?20
___ Susumu Yokosuka /20
___ Masaaki Mochizuki /20
___ Kenichiro Arai /20
___ K-ness /20
___ Cima /20
___ Don Fujii /20
___ BxB Hulk /20
___ Naruki Doi /20
___ Masato Yoshino /20
___ Magnitude Kishiwada /20
___ Gamma /20
___ Akira Tozawa /20
___ Taku Iwasa /20
___ Takayuki Mori / Anthony “W” Mori /20
___ Shingo Takagi /20
___ Mikami /100
___ Danshoku Dino /59
___ Kota Ibushi /99
___ Poison Sawada /100
___ Super Delfin /50
___ Tigermask /49
___ Ebessan /49
___ Billy Ken Kid /49
___ Miracleman / “Kabutoo” Beetle /50
___ Gaina / Super Dolphin //49
___ Kushinbo kamen & Pecky /49
___ Tsubasa / Flash Moon /49
___ Takoyakeedar / Ice Penguin /50
___ Daisuke Harada / Atsushi Kotoge /42
___ Black Buffalo / Asian Condor / Asian Cougar /50
___ Hideyoshi / Masamune /28
___ Taka Michinoku /33
___ Makoto Oishi / Shiori Asahi /50
___ Ryoto Chikuzen / Kazma /47
___ Kengo Mahsimo /33
___ Daigoro Kashiwa / Teppi Ishizaka /69
___ Joe /50
___ Kintaro Kanemura /53
___ Tetsuhiro Kuroda /48
___ Badboy Hido /60
___ Mammoth Sasaki /64
___ Jun Kasai /62
___ Takashi Sasaki /68
___ Gentaro /54
___ Takao Omori /49
___ Masato Tanaka /99
___ Kohei Sato /95
___ Ryoji Sai /100
___ Tatsuhito Takaiwa /100
___ Ikuto Hidaka /100
___ Minoru Fujita /100
___ Yoshito Sasaki /100
___ Kazunari Murakami /76
___ Shuji Kondo /22
___ “brother” Yasshi /20
___ Taru Owashi /94
___ Takuya Suawara /60
___ Tatsumi Fujinami /100
___ Hiro Saito /98
___ Mitsuya Nagai /100
___ Yukaka Yoshie /100
___ Katsushi Takemura /99
___ Kensuke Sasake /100
___ Katsuhiko Nakajima /100
___ Yoshihiro Takayama /100
___ Katsuyori Shibata /92
___ Shiro Koshinaka /100
___ Kazushi Miyamoto /93
___ Tooaki Honma /99
___ Kenzo Suzuki /99
___ Hikiro /100

Memorabilia Relic
___ M1 – Riki Choshi /100 (Authentic T-Shirt)
___ M2 – Genichiro Tenryu /100 (Authentic Costume)

Champions
___ C1 – Hiroshi Tanahashi
___ C2 – Manabu Nakanishi & Takao Omari
___ C3 – Koji Kanemoto
___ C4 – Minoru Suzuki
___ C5 – Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
___ C6 – Naomichi Marufuji
___ C7 – Takashi Sugura
___ C8 – Susumu Yokosuka
___ C9 – Minoru Fujita

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-180.

– Copyright date on the back reads ’06/’07 BBM. Unsure of actual year of release, but best guess is 2007, because there are some cards that cover events that took place in 2006.

– Autographs: Cards are not numbered, but have serial numbered on them. Checklist is incomplete. More information needed.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates