2020 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Haruka Aikawa
___ 2 – Yuki Aino
___ 3 – Aoki Itsuki
___ 4 – Mika Aono
___ 5 – Saki Akai
___ 5 – Saki Akai (Special)
___ 6 – AKARI
___ 7 – AKINO
___ 8 – Asahi
___ 9 – Aja Kong
___ 10 – Asuka
___ 11 – Saori Anou
___ 11 – Saori Anou (Special)
___ 12 – Rina Amikura
___ 13 – Himeka Arita
___ 14 – An Chamu
___ 15 – Noa Igarashi
___ 16 – Kaoru Ito
___ 17 – Maki Itoh (Special)
___ 18 – Kyoko Inoue
___ 19 – Ayano Irie
___ 20 – Takumi Iroha
___ 21 – Mika Iwata
___ 22 – Himawari Unagi
___ 23 – Haruka Umesaki
___ 24 – Yuma Ohka
___ 25 – Yurika Oka
___ 26 – Maika Ozaki
___ 27 – Mayumi Ozaki
___ 28 – Sayaka Obihiro
___ 29 – KAORU
___ 30 – Nao Kakuta
___ 31 – KAZUKI
___ 32 – Manami Katsu
___ 33 – Sonoko Kato
___ 34 – Riko Kawahata
___ 35 – Yuki Kamifuku
___ 36 – Riko Kawahata
___ 37 – Sakura Hirota
___ 38 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 39 – Kyuri
___ 40 – Tokiko Kirihara
___ 41 – Mahiro Kiryu
___ 42 – Tsubasa Kuragaki
___ 43 – Kurea
___ 44 – Chie Koishikawa
___ 45 – Momo Kohgo
___ 46 – Marika Kobashi
___ 47 – Kaho Kobayashi
___ 48 – Mitsuru Konno
___ 49 – Reika Saiki
___ 50 – Yuka Sakazaki
___ 51 – SAKI
___ 52 – Saki
___ 53 – Emi Sakura
___ 54 – Yuko Sakurai
___ 55 – Ayame Sasamura
___ 56 – Ayako Sato
___ 57 – Meiko Satomura
___ 58 – Sayaka
___ 59 – Sayuri
___ 60 – Sareee
___ 61 – Sena Shiori
___ 62 – Hikaru Shida
___ 62 – Hikaru Shida (Special)
___ 63 – Hikari Shiizu
___ 64 – Syuri
___ 65 – Mina Shirakawa
___ 66 – Rina Shingaki
___ 67 – Mikoto Shindo
___ 68 – Suzu Suzuki
___ 69 – Suzume
___ 70 – Mei Suruga
___ 71 – Kakeru Sekiguchi
___ 72 – Risa Sera
___ 73 – Miyuki Takase
___ 74 – Nanae Takahashi
___ 75 – DASH Chisako
___ 76 – Rika Tatsumi
___ 77 – Momo Tani
___ 78 – Dump Matsumoto
___ 79 – Cherry
___ 80 – Tsukushi
___ 81 – Nodoka Tenma
___ 82 – Totoro Satsuki
___ 83 – Arisa Nakajima
___ 84 – Shoko Nakajima
___ 85 – Chikayo Nagashima
___ 86 – Hanako Nakamori
___ 86 – Hanako Nakamori (Special)
___ 87 – Natsu Sumire
___ 88 – Nanami
___ 89 – Haruna Neko
___ 90 – Hikari Noa
___ 91 – Nagisa Nozak
___ 92 – Hyper Misao
___ 93 – Hibiscus Mii
___ 94 – Chihiro Hashimoto
___ 95 – Yoshiko Hasegawa
___ 96 – Honori Hana
___ 97 – Momoka Hanazono
___ 98 – Banny Oikawa
___ 99 – Ayumi Hayashi
___ 100 – Pom Harajuku
___ 101 – Moeka Haruhi
___ 102 – Bambi
___ 103 – Hiragi Kurumi
___ 104 – Hibiki
___ 105 – HIRO’e
___ 106 – Fairy Nihonvashi
___ 107 – Akane Fujita
___ 108 – Tsukasa Fujimoto
___ 108 – Tsukasa Fujimoto (Special)
___ 109 – Pork Tamako
___ 110 – Ibuki Hoshi
___ 111 – Hamuko Hoshi
___ 112 – Mei Hoshizuki
___ 113 – Tae Honma
___ 113 – Tae Honma (Special)
___ 114 – Mirai Maiumi
___ 115 – Misaki Maeda
___ 116 – Natsumi Maki
___ 117 – Makoto
___ 118 – Misa Matsui
___ 119 – Hiroyo Matsumoto
___ 120 – Miyako Matsumoto
___ 121 – Matsuya Uno
___ 122 – Madeline
___ 123 – Yuna Manase
___ 124 – Manami
___ 125 – Mari
___ 126 – Maria
___ 127 – Mari Manji
___ 128 – Mii
___ 129 – Miss Mongol
___ 130 – Mizuki
___ 130 – Mizuki (Special)
___ 131 – Ryo Mizunami
___ 132 – Yuna Mizumori
___ 133 – Mizuki (Tiger Pink)
___ 134 – Mochi Miyazaki
___ 135 – Yuki Miyazaki
___ 136 – May Lee
___ 137 – Mio Momono
___ 138 – Yappy
___ 139 – Megumi Yabushita
___ 140 – Yuu Yamagata
___ 141 – Miyu Yamashita
___ 142 – Rinaa Yamashita
___ 143 – Yuu
___ 144 – Maya Yukihi
___ 144 – Maya Yukihi (Special)
___ 145 – Maya Yukihi
___ 146 – YUMI
___ 147 – Yoshiko
___ 148 – Kaori Yoneyama
___ 149 – Rydeen Hagane
___ 150 – Raku
___ 151 – Ram Kaicho
___ 152 – LINDA
___ 153 – Rin Rin
___ 154 – Lulu Pencil
___ 155 – Leon
___ 156 – Tomoko Watanabe
___ 157 – Miu Watanabe
___ 158 – Bakuretsu Sisters
___ 159 – Beginning
___ 160 – Chiharu
___ 161 – Ai Hara
___ 162 – Sayuri Nanba
___ 163 – Arai Mizuka
___ 164 – Command Bolshoi
___ 165 – Tequila Saya

Autographs
___  Haruka Aikawa /100
___  Yuki Aino /100
___  Aoki Itsuki /95
___  Mika Aono /94
___  Saki Akai /93
___  Saki Akai (Special) /50
___  AKARI /89
___  Asahi /95
___  Asuka /100
___  Saori Anou /92
___  Saori Anou (Special) /50
___  Rina Amikura /95
___  Himeka Arita /95
___  An Chamu /96
___  Noa Igarashi /92
___  Kaoru Ito /98
___  Maki Itoh (Special) /50
___  Kyoko Inoue /98
___  Ayano Irie /95
___  Takumi Iroha 100
___  Mika Iwata /99
___  Himawari Unagi /95
___  Haruka Umesaki /100
___  Yuma Ohka /100
___  Yurika Oka /82
___  Maika Ozaki /95
___  Sayaka Obihiro /94
___  KAORU /100
___  Nao Kakuta /94
___  KAZUKI /100
___  Manami Katsu /96
___  Rin Kadokura /95
___  Yuki Kamifuku /95
___  Riko Kawahata /95
___  Sakura Hirota/100
___  Kyusei Ninja Ranmaru /95
___  Kyuri /95
___  Tokiko Kirihara /95
___  Mahiro Kiryu /95
___  Tsubasa Kuragaki /100
___  Kurea /100
___  Chie Koishikawa /95
___  Momo Kohgo /95
___  Marika Kobashi /95
___  Kaho Kobayashi /100
___  Mitsuru Konno /95
___  Reika Saiki /100
___  Yuka Sakazaki /94
___  SAKI /95
___  Sakisama /99
___  Emi Sakura /95
___  Yuko Sakurai /95
___  Ayame Sasamura /97
___  Ayako Sato /100
___  Meiko Satomura /100
___  Sayaka /95
___  Sayuri /95
___  Sareee /100
___  Sena Shiori /100
___  Hikaru Shida /100
___  Hikaru Shida (Special) /50
___  Hikari Shimizu /95
___  Syuri /95
___  Mina Shirakawa /95
___  Rina Shingaki /99
___  Mikoto Shindo /95
___  Suzu Suzuki /95
___  Suzume /95
___  Mei Suruga /92
___  Kakeru Sekiguchi /95
___  Risa Sera /95
___  Miyuki Takase /95
___  Nanae Takahashi /99
____ DASH Chisako /79
___  Rika Tatsumi /95
___  Momo Tani /95
___  Dump Matsumoto /99
___  Cherry /100
___  Tsukushi /95
___  Nodoka Tenma /95
___  Totoro Satsuki /95
___  Shoko Nakajima /95
___  Chikayo Nagashima /100
___  Hanako Nakamori /92
___  Hanako Nakamori (Special) /50
___  Natsu Sumire /100
___  Nanami /100
___  Haruna Neko /95
___  Hikari Noa /95
___  Nagisa Nozak  /100
___  Hyper Misao /100
___  Hibiscus Mii /100
___  Chihiro Hashimoto /98
___  Yoshiko Hasegawa /94
___  Honori Hana /100
___  Momoka Hanazono /100
___  Banny Oikawa /95
___  Ayumi Hayashi /94
___  Pom Harajuku /95
___  Moeka Haruhi /94
___  Hiragi Kurumi /95
___  Hibiki /94
___  HIRO’e /100
___  Fairy Nihonbashi /95
___  Akane Fujita /92
___  Tsukasa Fujimoto /94
___  Tsukasa Fujimoto (Special) /50
___  Pork Tamako /100
___  Ibuki Hoshi /95
___  Hamuko Hoshi /95
___  Mei Hoshizuki /95
___  Tae Honma /95
___  Tae Honma (Special) /50
___  Mirai Maiumi /95
___  Misaki Maeda /100
___  Natsumi Maki /95
___  Makoto /93
___  Misa Matsui /95
___  Hiroyo Matsumoto /100
___  Miyako Matsumoto /95
___  Matsuya Uno /94
___  Madeline /88
___  Yuna Manase /93
___  Manami /100
___  Mari /95
___  Maria /95
___  Mari Manji /100
___  Miss Mongol /100
___  Mizuki /95
___  Mizuki (Special) /50
___  Ryo Mizunami /93
___  Yuna Mizumori /91
___  Mizuki (Tiger Pink) /100
___  Mochi Miyazaki /95
___  Yuki Miyazaki /100
___  May Lee /100
___  Mio Momono /95
___  Yappy /100
___  Megumi Yabushita /100
___  Yuu Yamagata /100
___  Miyu Yamashita /95
___  Rina Yamashita /100
___  Yuu /100
___  Maya Yukihi /94
___  Maya Yukihi (Special) /50
___  Maya Yukihi /100
___  YUMI /95
___  Yoshiko /100
___  Kaori Yoneyama /100
___  Rydeen Hagane /99
___  Raku /95
___  Ram Kaicho .95
___  LINDA /95
___  Rin Rin /95
___  Lulu Pencil /95
___  Leon /97
___  Tomoko Watanabe /99
___  Miu Watanabe /95
___  Bakuretsu Sisters /100
___  The Beginning /100
___  Chiharu /100
___  Ai Hara /100
___  Sayuri Nanba /100
___  Arai Mizuka /100
___  Command Bolshoi /95
___  Tequila Saya /100

Cheki Autographs
___  Yuki Aino
___  Aoki Itsuki
___  Mika Aono
___  Saki Akai
___  Saki Akai (Special)
___  AKARI
___  Asahi
___  Asuka
___  Saori Anou
___  Saori Anou (Special)
___  Rina Amikura
___  Himeka Arita
___  Noa Igarashi
___  Maki Itoh (Special)
___  Kyoko Inoue
___  Ayano Irie
___  Takumi Iroha
___  Himawari Unagi
___  Maika Ozaki
___  Mayumi Ozaki
___  Sayaka Obihiro
___  KAORU
___  Nao Kakuta
___  KAZUKI
___  Manami Katsu
___  Yuki Kamifuku
___  Riko Kawahata
___  Kyusei Ninja Ranmaru /8
___  Kyuri
___  Tokiko Kirihara
___  Mahiro Kiryu /9
___  Kurea
___  Chie Koishikawa
___  Momo Kohgo
___  Marika Kobashi
___  Kaho Kobayashi
___  Mitsuru Konno
___  Reika Saiki
___  Yuka Sakazaki
___  SAKI
___  Emi Sakura
___  Yuko Sakurai
___  Sayaka
___  Sayuri
___  Sena Shiori
___  Hikaru Shida /14
___  Hikari Shiizu
___  Syuri
___  Mina Shirakawa
___  Suzu Suzuki
___  Suzume
___  Mei Suruga
___  Kakeru Sekiguchi
___  Risa Sera
___  Miyuki Takase /14
___  Rika Tatsumi
___  Momo Tani
___  Tsukushi
___  Nodoka Tenma
___  Totoro Satsuki
___  Shoko Nakajima
___  Chikayo Nagashima
___  Hanako Nakamori
___  Natsu Sumire
___  Haruna Neko
___  Hikari Noa
___  Hyper Misao
___  Yoshiko Hasegawa
___  Banny Oikawa
___  Ayumi Hayashi
___  Pom Harajuku
___  Moeka Haruhi
___  Hiragi Kurumi
___  Fairy Nihonvashi /11
___  Akane Fujita
___  Tsukasa Fujimoto
___  Hamuko Hoshi
___  Tae Honma
___  Mirai Maiumi
___  Natsumi Maki
___  Makoto
___  Misa Matsui
___  Miyako Matsumoto
___  Matsuya Uno
___  Yuna Manase
___  Mari
___  Maria
___  Mari Manji
___  Mizuki
___  Mochi Miyazaki
___  Miyu Yamashita
___  Rina Yamashita
___  Yuu
___  Maya Yukihi
___  Rydeen Hagane
___  Raku
___  Rin Rin
___  Lulu Pencil
___  Leon
___  Miu Watanabe
___  Bakuretsu Sisters
___  The Beginning
___  Ai Hara
___  Sayuri Nanba
___  Arai Mizuka
___  Tequila Saya

RELEASE INFORMATION:

– February 2020
20 packs per box, 6 cards per pack
Five autographs per box, with a chance of an additional Cheki autograph (polaroid picture).

– Every card in the set has a corresponding autograph card, with the base autograph cards generally serial numbered between #/90 to #/100 per card. For the ‘Special’ autograph cards, only #/50 of each were created, making them a more rare pull. On top of the base autograph cards, and ‘Special’ autograph cards, also randomly inserted into packs were Cheki autographs, numberd to only #/10. A Cheki is basically just a Polaroid picture of the wrestler that is then signed, so every Cheki is unique. Every full box of True Heart contained five autograph cards, with a chance of pulling a Cheki autograph to make it a total of 6 per box.

– Another, limited type of autograph card was also released, where some stores in Japan were given what are generally called “Shop Exclusive” (or something similar) autograph cards, which include an extra message on the front and are not serial numbered. It is unknown how many of the Shop Exclusive autograph cards exist or how many wrestlers signed them, but they are the hardest type of autograph to find for any given wrestler.

– Credit joshicity.com for checklist and information.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates